Bằng sáng chế

logo accACC
Đàm Như
Bàng dọc quyèn sáng ché hét hiẹu lục

Bằng độc quyền sáng chế hết hiệu lực có được gia hạn?

  Chủ sở hữu sáng chế và tác giả của sáng chế luôn có thắc mắc câu hỏi: “Bằng độc quyền sáng chế hết hiệu lực có được gia hạn?” Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin …

Đọc bài viết