Văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân không?

logo accACC
Quỳnh Anh

Việc có tư cách pháp nhân có thể giúp ích cho doanh nghiệp nói chung, văn phòng đại diện nói riêng thực hiện các quyền kinh doanh của mình. Tư cách pháp nhân có vai trò quan trọng trong các định tư cách pháp lý của tổ chức khi tham gia vào quan hệ pháp luật và chế độ  trách nhiệm tài sản về khoản nợ, nghĩa vụ khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Bài viết dưới đây của Luật ACC sẽ nêu ra quan điểm cho câu hỏi văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân không? Với những lập luận cụ thể như sau:

Văn phòng đại diện không có tư cách pháp nhân

1. Thế nào là văn phòng đại diện?

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc điểm của văn phòng đại diện gồm:

 • Không phát sinh nghĩa vụ thuế độc lập: Nghĩa vụ thuế của văn phòng đại diện phụ thuộc vào doanh nghiệp. Do đó, việc chi trả thuế sẽ do doanh nghiệp chủ quản tiến hành mà văn phòng đại diện không cần thực hiện nghĩa vụ này
 • Văn phòng đại diện có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động riêng và con dấu riêng để phục vụ các hoạt động trong nội bộ của văn phòng đại diện: Điều này chứng tỏ sự độc lập của văn phòng đại diện so với doanh nghiệp và nhờ quy định này, trong một số hoạt động, văn phòng đại diện có những quyền nhất định đối với hoạt động của doanh nghiệp chủ quản
 • Không được thực hiện chức năng kinh doanh, không được ký kết các hợp đồng kinh tế với dấu của văn phòng đại diện, nhưng vẫn ký kết hợp đồng theo sự ủy quyền của doanh nghiệp đã mở văn phòng đại diện đó và đóng dấu của doanh nghiệp.

2. Thế nào là một tổ chức có tư cách pháp nhân?

Bộ luật dân sự năm 2015 quy định tại Điều 74 về pháp nhân được công nhận khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Được thành lập theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc luật khác có liên quan: Điều này được hiểu là thành lập hợp pháp theo đúng trình tự, thủ tục tương ứng do pháp luật quy định cho loại hình tổ chức đó.
 • Có cơ cấu tổ chức theo quy định: Pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân.
 • Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình: Sự độc lập về tài sản thể hiện ở chế độ quản lý, kiểm soát và cơ chế thực hiện quyền làm chủ của tổ chức đối với tài sản của mình. Tài sản đó phải phục vụ cho các hoạt động của mình, thực hiện các nghĩa vụ của tổ chức và được khởi kiện để đòi lại tài sản hoặc đòi bồi thuờng thiệt hại khi tài sản đó bị xâm hại
 • Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập: Tổ chức này phải bằng các điều kiện và khả năng tài sản của mình, có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ cũng như gánh chịu trách nhiệm dân sự phát sinh từ vấn đề đó

Như vậy, một tổ chức có tư cách pháp nhân khi và chỉ khi tổ chức đó đáp ứng được 04 điều kiện đề cập trên

3. Văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân không?

Đối chiếu với các điều kiện tại mục 2, mặc dù văn phòng đại diện được thành lập theo một trình tự nhất định, có cơ cấu tổ chức nhưng chỉ đáp ứng được hai trong bốn điều kiện trên. Do đó, có thể thấy văn phòng đại diện không có tư cách pháp nhân, bởi vì:

 • Văn phòng đại diện không có tài sản độc lập với doanh nghiệp chủ quản và không tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình: Điều này có thể thấy sự phụ thuộc về thuế và chỉ mang chức năng đại diện. Vấn đề chi trả đều do doanh nghiệp chủ quản quyết cho văn phòng đại diện
 • Văn phòng đại diện không nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập mà chỉ có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó và điều này đồng nghĩa với việc họ được tham gia vào các quan hệ khi có ủy quyền từ công ty chủ quản

Như vậy, trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật ACC liên quan đến văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân không. Khi có nhu cầu về thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, các loại hình doanh nghiệp. Liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc qua:

 • Hotline tư vấn pháp luật: 1900.3330
 • Zalo: 084.696.7979
 • Mail: info@accgroup.vn
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận