Văn phòng ảo tỉnh Thái Bình

Đối với các doanh nghiệp đang trong giai đoạn thành lập thì vấn đề sử dụng tiết kiệm chi phí vốn là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu, đó đó sử dụng văn phòng ảo là một gợi ý đáng cân nhắc trong giai đoạn này. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về văn phòng ảo tỉnh Thái Bình.

 

Theo quy hoạch phát triển kinh tế, Thái Bình thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ. Đây là tỉnh có hoạch định chiến lược phát triển kinh tế rõ ràng, được xem là điểm mạnh trong chính sách và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 

Mẫu Hợp đồng thuê văn phòng ảo tỉnh Thái Bình

Các bên có quyền tự do thỏa thuận nội dung hợp đồng thuê văn phòng ảo tỉnh Thái Bình, tuy nhiên các bên có thể tham khảo mẫu hợp đồng thuê bên dưới.

HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG

(Số: ……………./HĐTVP)

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm……, tại ………………… Chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………………………Fax: …………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………

Giấy phép số: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………..

Tài khoản số: …………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): ……………………………………………Năm sinh: ……………………………

Chức vụ: ……………………………………………..làm đại diện.

Là chủ sở hữu của văn phòng cho thuê: ……………………………………………

BÊN CHO THUÊ VĂN PHÒNG (BÊN B):

Địa chỉ:

Điện thoại: …………………………Fax: …………………………………

E-mail: …………………………………………………………………

Giấy phép số: ……………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………..

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): ……………………………………Năm sinh: …………………….

Chức vụ: ……………………………………………..làm đại diện.

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC ĐÍCH CHO THUÊ

Bên A đồng ý cho bên Bên B thuê diện tích như sau:

1.1. Địa điểm và diện tích: …………………………………………………………….

1.2 Mục đích sử dụng: ……………………………………………………………………..

1.3. Văn phòng, hệ thống cung cấp điện và nước được bàn giao cho Bên B phải trong tình trạng sử dụng tốt mà Bên B đã khảo sát và chấp nhận.

ĐIỀU 2: THỜI GIAN THUÊ

2.1. Thời hạn thuê văn phòng: …………………………………………………

2.2. Điều kiện gia hạn : Sau khi hết hợp đồng, bên B được quyền ưu tiên gia hạn hoặc kí kết hợp đồng mới, nhưng phải báo trước vấn đề cho bên A bằng văn bản ít nhất ….. tháng.

ĐIỀU 3: GIÁ THUÊ 

Giá thuê: ………………………………………………………………………………..

Giá thuê bao gồm thuế VAT 10% và tất cả các loại thuế có liên quan có thể phát sinh từ hợp đồng này; và không bao gồm tiền điện, điện thoại, fax, chi phí dịch vụ vệ sinh trong văn phòng và các chi phí khác do Bên B sử dụng.

Giá thuê/cho thuê nói trên sẽ ổn định trong suốt thời gian thuê theo điều 2.1.

ĐIỀU 4: THANH TOÁN

4.1. Đồng tiền tính toán : ……………………………………………………..

4.2. Đồng tiền thanh toán : Bằng VNĐ (Đồng Việt Nam) 

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

a) Giao văn phòng và trang thiết bị gắn liền với văn phòng (nếu có) cho bên B theo đúng hợp đồng;

b) Phổ biến cho bên B quy định về quản lý sử dụng văn phòng;

c) Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định văn phòng trong thời hạn thuê;

d) Bảo dưỡng, sửa chữa văn phòng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B, thì phải bồi thường;

e) Tạo điều kiện cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích thuê;

f) Nộp các khoản thuế liên quan đến văn phòng đang thuê theo quy định của pháp luật (nếu có).

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

a) Sử dụng văn phòng đúng mục đích đã thỏa thuận, giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

b) Trả đủ tiền đặt cọc, thuê văn phòng đúng kỳ hạn đã thỏa thuận;

c) Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng văn phòng;

d) Giao lại văn phòng cho bên A trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tại hợp đồng này.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

7.1. Hợp đồng này đương nhiên chấm dứt trong các trường hợp sau:

a) Vào ngày hết hạn hợp đồng;

b) Trường hợp bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, chiến tranh, hỏa hoạn, v.v….;

c) Bên B không thể tiếp tục theo quy định của cấp thẩm quyền;

d) Theo quy định khác của pháp luật.

e) Trong các trường hợp trên, Bên A sẽ hoàn lại cho Bên B tiền đặt cọc.

f) Chậm thanh toán theo quy định của Điều 4.

g) Trong trường hợp này, Bên A sẽ không hoàn lại cho Bên B tiền đặt cọc.

7.2. Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn do thỏa thuận của các Bên.

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý từ ngày …… tháng …. năm ……. Đến ngày …… tháng ….. năm ……

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

Chức vụ

(Ký tên đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ

(Ký tên đóng dấu)

Trên đây là một số thông tin của chúng tôi về văn phòng ảo tỉnh Thái Bình. Để có sự lựa chọn phù hợp và đúng đắn cho doanh nghiệp mình, các bạn nên tìm hiểu kỹ các vấn nêu trên về văn phòng ảo tỉnh Thái Bình.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận