Hướng dẫn tra cứu giấy công bố sản phẩm năm 2021

logo accACC
Nguyen Vi

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, cá nhân, tổ chức sau khi nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm hoặc đăng ký công bố sản phẩm và được xác định hợp lệ thì được phép lưu hành sản phẩm. Vậy, làm thế nào để biết được sản phẩm của mình đã được công bố chưa thì có thể được thực hiện qua việc tra cứu kết quả tự công bố sản phẩm được Luật ACC đề cập dưới đây!

1. Cách tra cứu bản tự công bố sản phẩm

Bước 1: Truy cập vào website của cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm của cá nhân, tổ chức, cụ thể các đường link website bao gồm:

– Website của Bộ Y tế áp dụng với các sản phẩm công bố theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP được tra cứu theo địa chỉ https://nghidinh15.vfa.gov.vn/

– Đối với việc tự công bố sản phẩm, cá nhân, tổ chức tự công bố sản phẩm sẽ tiến hành đăng tải thông tin lên website của công ty mình rồi sau đó nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng được UBND tỉnh/ thành phố chỉ định thực hiện giải quyết hồ sơ. Chính vì vậy, tùy thuộc vào loại sản phẩm công bố mà sẽ có nhiều cơ quan khác nhau chịu trách nhiệm cho việc đăng tải kết quả công bố này nhưng có thể tham khảo một số link website tại Hà Nội và Hồ Chí Minh như:

Tra cứu tự công bố sản phẩm hà nội:

  •     http://dvc.hanoi.vfa.gov.vn/HomePage.do
  •     http://congthuong.hanoi.gov.vn/
  •     http://chicucquanlychatluongnlsts.hanoi.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

Tra cứu tự công bố sản phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh:

  •     http://bqlattp.hochiminhcity.gov.vn/

– Website tra cứu số công bố mỹ phẩm

Đối với sản phẩm là mỹ phẩm quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT thì kết quả công bố được cơ quan chức năng đăng tải thống nhất trên một website: Website của Bộ Y tế – Cổng thông tin một cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn/)

Chính vì thế, trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ thực hiện tra cứu công bố sản phẩm mỹ phẩm tại trang chính thức của Bộ Y tế ở trên và trong trường hợp muốn sử dụng bản cứng có thể tải bản mềm về và in ra là sử dụng được, vẫn có giá trị pháp lý như đối với các giấy công bố sản phẩm khác

Bước 2: Mở giao diện “Trang chủ”, tìm và click vào mục tra cứu số công bố sản phẩm, số tra cứu công bố mỹ phẩm

– Hầu hết để đảm bảo bảo mật thông tin, một số trang website có thể yêu cầu doanh nghiệp đăng ký thành viên trước khi muốn tra cứu. Lúc này, chỉ cần click chuộc vào đăng ký tài khoản và thực hiện đăng ký theo hướng dẫn của website là có thể tiếp tục.

Bước 3: Điền thông tin cần tra doanh nghiệp và sản phẩm để tra cứu giấy công bố sản phẩm, tra cứu bản tự công bố sản phẩm, tra cứu kết quả tự công bố sản phẩm

Thông tin tra cứu bao gồm:

-Tên doanh nghiệp

– Địa chỉ doanh nghiệp

– Tên sản phẩm được công bố

– Mã hồ sơ đã được cấp

Số công bố sản phẩm (nếu đã có)

– Nhóm sản phẩm

– Ngày cấp

Bước 4: Sau khi điền chính xác và đầy đủ thông tin, chọn “Tìm kiếm” và chờ đợi để nhận được kết quả trả về trên màn hình

Bước 5: Kiểm tra thông tin, số công bố sản phẩm đã được công khai sau quá trình tìm kiếm. Doanh nghiệp có thể tải về và in ra thành bản cứng để dùng khi có nhu cầu

Cần phải chú ý rằng, hiệu lực của số công bố sản phẩm là 05 năm kể từ ngày công bố. Trong vòng 01 tháng trước khi hiệu lực hết hạn, cá nhân, tổ chức cần đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiến hành đăng ký công bố lại sản phẩm

2. Một số câu hỏi thường gặp về tra cứu kết quả tự công bố sản phẩm

2.1 Tự công bố sản phẩm online được thực hiện như thế nào?

Được thực hiện qua các bước dưới đây:

Bước 1: Tạo tài khoản và đăng nhập hệ thống

Bước 2: Khi tài khoản của doanh nghiệp được phê duyệt, hệ thống sẽ gửi thông báo cho doanh nghiệp để tiến hành đăng nhập và đổi mật khẩu.

Doanh nghiệp tiến hành khai báo hồ sơ theo các hình thức:

– Khai trực tiếp trên hệ thống website

– Khai báo qua file Excel

– Khai báo bằng chức năng Sao chép các hồ sơ đã có sẵn

Lưu ý: Hồ sơ bao gồm các giấy tờ chính được quy định như sau:

– Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực)

– Các giấy tờ khác nếu có phát sinh

Bước 3: Sau khi khai báo xong, hồ sơ có thể thực hiện sửa đổi hoặc bổ sung

Bước 4: Sau khi ký điện tử, hồ sơ không thể sửa đổi, bổ sung nữa

2.2 Tra cứu số tự công bố sản phẩm được thực hiện như thế nào

Các bước để tra cứu số tự công bố sản phẩm giống với tra cứu giấy công bố sản phẩm bởi nhìn chung, giấy công bố sản phẩm sẽ có thông tin số công bố sản phẩm:

Bước 1: Truy cập vào website của cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm của cá nhân, tổ chức, cụ thể các đường link website được nói đến tại mục trên

Bước 2: Mở giao diện “Trang chủ”, tìm và click vào mục tra cứu số công bố sản phẩm, số tra cứu công bố mỹ phẩm

Bước 3: Điền thông tin cần tra doanh nghiệp và sản phẩm để tra cứu giấy công bố sản phẩm, tra cứu bản tự công bố sản phẩm, tra cứu kết quả tự công bố sản phẩm

Bước 4: Sau khi điền chính xác và đầy đủ thông tin, chọn “Tìm kiếm” và chờ đợi để nhận được kết quả trả về trên màn hình

Bước 5: Kiểm tra thông tin, số công bố sản phẩm đã được công khai sau quá trình tìm kiếm. Doanh nghiệp có thể tải về và in ra thành bản cứng để dùng khi có nhu cầu

2.4 Những lưu ý khi tự công bố sản phẩm online

Cần phải có những lưu ý sau để việc công bố sản phẩm diễn ra hiệu quả.

– Đầu tiên cần phải phân nhóm sản phẩm của mình thuộc vào nhóm đối tượng nào, hiện nay, có 03 nhóm được quy định:

+ Miễn công bố sản phẩm

+ Được phép tự công bố sản phẩm

+ Phải đăng ký bản công bố sản phẩm

– Nếu thuộc nhóm Tự công bố sản phẩm thì Hồ sơ tự công bố sản phẩm cần chuẩn bị:

+ Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

+ Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực)

– Sau đó, Quý khách thực hiện các bước như sau:

+ Nộp 1 bản các hồ sơ nói trên lên trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định

+ Nộp 1 bản còn lại lên trên trang phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của doanh nghiệp

2.5 Một số lưu ý khi thực hiện tự thực hiện thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm

– Toàn bộ tài liệu trong hồ sơ phải còn hiệu lực và được thể hiện bằng tiếng Việt. Tất cả tài liệu hết hiệu lực sẽ bị trả về và không giải quyết dưới mọi lý do. Nếu có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì cần dịch thuật sang tiếng Việt và công chứng

– Nếu cần đổi tên, xuất xứ, thành phần của loại thực phẩm đã được công bố thì phải tiến hành công bố lại sản phẩm

– Bản đăng ký công bố sản phẩm được trả trên hệ thống online không có bản cứng mà khi cần, cá nhân, tổ chức phải tải về để sử dụng cho sản phẩm thực phẩm khi lưu thông trên thị trường

Như vậy trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật ACC về thực hiện, hướng dẫn tự tra cứu giấy công bố thực phẩm, sản phẩm. Với các bước trên, Quý khách hàng đã thực hiện hoàn tất việc tự công bố sản phẩm thực phẩm và do vậy, quý khách được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính an toàn của sản phẩm đó và giải quyết mọi vấn đề phát sinh với người tiêu dùng

Cùng với quá trình này, với việc tự công bố sản phẩm thì Ban quản lý an toàn thực phẩm tiếp nhận bản tự công bố của doanh nghiệp, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên của doanh nghiệp, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của Ban quản lý an toàn thực phẩm hoặc cơ quan chủ quản được chỉ định

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận