Thủ tục làm giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng 2021

logo accACC
ACC Group
Giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng
Giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần thực hiện các thủ tục rườm rà để có giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng. Bài viết cung cấp thủ tục xin giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng.

CƠ SỞ PHÁP LÝ.

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH THỰC PHẨM CHỨC NĂNG.

Để tiến hành hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, cơ sở kinh doanh cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Cơ sở có Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
 • Cơ sở có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng.
 • Sản phẩm thực phẩm chức năng phải được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm.

 • Cơ sở kinh doanh làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó phải có ghi nhận ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng.
 • Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập nhưng chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm thì tiến hành làm hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng.

(Tham khảo thủ tục thành lập doanh nghiệp và thay đổi ngành nghề kinh doanh)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng.

Sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ sở kinh doanh tiến hành thủ tục tiếp theo để xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận được đóng thành 01 quyển, gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo Mẫu 1 được ban hành kèm theo Thông tư này).
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở).
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm:
  • Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh;
  • Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
 • Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:
  • Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (có xác nhận của cơ sở);
  • Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách đã được tập huấn (có xác nhận của cơ sở).
 • Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế:
  • Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (Có xác nhận của cơ sở);
  • Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khoẻ, xét nghiệm phân của chủ cơ sở và của người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Có xác nhận của cơ sở).

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

 • Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng.
 • Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng trừ cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm xét hồ sơ, thẩm định cơ sở và cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở có đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thủ tục như sau:

Thẩm xét hồ sơ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ;

Thẩm định cơ sở:

Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc.

Nội dung thẩm định bao gồm: Đối chiếu thông tin và thẩm định tính pháp lý của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở theo quy định; thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định và ghi vào mẫu biên bản ban hành kèm theo Thông tư 26.

Cấp Giấy chứng nhận:

 • Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định sẽ được cấp Giấy chứng nhận. 
 • Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn thiện phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện trong vòng 60 ngày.
 • Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Thủ tục cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Sản phẩm thực phẩm chức năng mà cơ sở muốn đưa vào kinh doanh phải được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

 • Thực phẩm chức năng nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước đã có quy chuẩn kỹ thuật.
  • Trường hợp thực phẩm chức năng nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước đã có quy chuẩn kỹ thuật, cơ sở kinh doanh không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với loại thực phẩm chức năng đó.
 • Thực phẩm chức năng nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước chưa có quy chuẩn kỹ thuật.
  • Những loại thực phẩm chức năng thuộc nhóm này, muốn đưa vào kinh doanh, cơ sở phải thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Cụ thể:

Đối với thực phẩm chức năng nhập khẩu, hồ sơ bao gồm:

 • Hồ sơ pháp lý chung:
  • Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực phẩm;
  • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với đối tượng phải cấp)
  • Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương
 • Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm.
  • Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
  • Bản thông tin chi tiết về sản phẩm;
  • Giấy chứng nhận lưu hành tự do/Giấy chứng nhận y tế/Giấy chứng nhận tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp. 
  • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng;
  • Kế hoạch giám sát định kỳ;
  • Nhãn sản phẩm lưu hành tại nước xuất xứ và nhãn phụ bằng tiếng Việt;
  • Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh để đối chiếu khi nộp hồ sơ;
  • Thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của mỗi thành phần tạo nên chức năng đã công bố.

Đối với thực phẩm chức năng sản xuất trong nước, hồ sơ bao gồm:

 • Hồ sơ pháp lý chung:
  • Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân;
  • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với đối tượng phải cấp);
  • Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương;
 • Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm.
  • Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
  • Bản thông tin chi tiết về sản phẩm;
  • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng;
  • Mẫu nhãn sản phầm;
  • Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh để đối chiếu khi nộp hồ sơ;
  • Thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của mỗi thành phần tạo nên chức năng đã công bố;
  • Báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm thực phẩm đối với sản phẩm mới lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường;
  • Kế hoạch kiểm soát chất lượng;
  • Kế hoạch giám sát định kỳ.

Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm là thực phẩm chức năng.

Thủ tục.

 • Bước 1: Đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm tại phòng kiểm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận.

 • Bước 2: Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm chức năng nộp trực tiếp hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho Cục An toàn thực phẩm hoặc nộp hồ sơ theo đường bưu điện.
  • Số lượng hồ sơ: 02 bộ;
  • Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm tiến hành công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm từ sản phẩm thứ hai trở lên thì chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ pháp lý chung.

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục An toàn thực phẩm phải cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là thực phẩm chức năng. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, Cục An toàn thực phẩm phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp.

Sau khi có đầy đủ các loại giấy tờ trên, cơ sở có thể thực hiện hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng theo quy định.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận