CÔNG TY LUẬT ACC

Thủ tục Xin giấy phép tư vấn du học (Cập nhật 2022)

ACC

Thủ tục Xin giấy phép tư vấn du học (Cập nhật 2022)

ACC

11/07/2021

Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học
Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học

Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học là bước bắt buộc để các tổ chức có thể kinh doanh dịch vụ này tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ, trong đó hồ sơ xin giấy phép tư vấn du họcđiều kiện xin giấy phép tư vấn du học là hai điều đầu tiên quý khách hàng phải đạt được. Sau đây các bạn hãy cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu chi tiết về việc cấp giấp phép tư vấn du học thông qua bài viết này nhé.

1. Tổng quan về giấy phép dịch vụ tư vấn du học

1.1. Vì sao cần làm thủ tục xin giấy phép tư vấn du học?

Để kinh doanh một dịch vụ hay một ngành hàng, các cá nhân hay tổ chức sẽ bắt buộc phải đáp ứng được các điều kiện do pháp luật quy định nếu đó là ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được quy định tại mục số 144 Phụ lục IV đính kèm theo Luật Đầu tư 2020. Như vậy, chủ thể nào muốn đầu tư, kinh doanh dịch vụ tư vấn du học sẽ phải đáp ứng được các điều kiện do pháp luật quy định. 

1.2. Khái niệm giấy phép dịch vụ tư vấn du học

Khi một chủ thể đáp ứng được các quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ trao cho chủ thể đó một giấy tờ (hay còn gọi là “giấy phép con”) để minh chứng rằng chủ thể đó đã đủ điều kiện để kinh doanh, và còn tiện cho việc điều tra sau này. Giấy tờ đó, trong linh vực tư vấn du học, được gọi là giấy phép dịch vụ tư vấn du học.

2. Ai được thực hiện thủ tục xin giấy phép tư vấn du học 

Như ACC đã phân tích ở trên, để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì chủ thể đó bắt buộc phải đáp ứng cấc điều kiện và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, không phải ai cũng được cho phép kinh doanh dịch vụ này.

Việc thực hiện thủ tục xin giấy phép tư vấn du học là thể hiện rằng chủ thể đó đáp ứng được năng lực hành vi. Tuy nhiên chủ thể đó cần thêm điều kiện đủ để được phép tư vấn du học, là đáp ứng năng lực pháp luật. 

Chỉ có 03 nhóm chủ thể sau được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 • Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định của pháp luật chuyên ngành;
 • Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo Luật Giáo dục.

3. Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học

3.1. Quy định trong Luật Đầu tư 2020

Việc bỏ vốn ra xây dựng cơ sở vật chất, thuê chuyên gia tư vấn hay bỏ các loại chi phí khác để kinh doanh chính là hoạt động đầu tư, phải tuân thủ Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn.

Điều 7.3 Luật Đầu tư 2020 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh như sau: Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh”. 

Từ quy định trên ta rút ra 02 điều:

 • Điều kiện đầu tư kinh doanh sẽ được quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành;
 • Các cơ quan nhà nước từ cấp Bộ trở xuống không được phép quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

3.2. Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học theo Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Là các chủ thể được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam, các chủ thể đó phải đáp ứng được điều kiện tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học được quy định như sau:

 • Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên;
 • Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học

Để thực hiện thủ tục bất kỳ thì hồ sơ là một điều hết sức quan trọng. Hồ sơ không chỉ có ý nghĩa về mặt lưu trữ thông tin, giấy tờ, chứng cứ mà còn thể hiện ra bên ngoài năng lực, trình độ của người làm thủ tục.

Các tài liệu, giấy tờ trong bộ hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học gồm:

 •  Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;
 • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

5. Trình tự thủ tục xin giấy phép tư vấn du học

Sau khi đã được tư vấn và chuẩn bị xong hồ sơ, giấy tờ thì quý khách hàng cần thực hiện các bước sau để hoàn thành thủ tục xin giấy phép tư vấn du học:

 • Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (nơi đặt trụ sở);
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Trong quá trình hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Trình tự điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện như trên.

6. Cơ quan nào cấp giấy phép tư vấn du học

Theo Điều 108.1 Nghị định 46/2018/NĐ-CP thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Tuy nhiên, quý khách hàng lưu ý, thông thưởng người có thẩm quyền cấp giấy phép tư vấn du học lại không phải là người đầu tiên, không phải đầu mối nhận hồ sơ của quý khách hàng. Việc ai, cơ quan nào nhận đơn sẽ phụ thuộc trước tiên vào Kế hoạch phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh đó, sau đó là sự phân công trong phòng, ban.

7. Trung tâm tư vấn du học được thực hiện những hoạt động gì ?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, một trung tâm tư vấn du học được thực hiện các hoạt động sau:

 • Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;
 • Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;
 • Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
 • Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

8. Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại ACC

ACC cam kết cung cấp cho Quý khách hàng các dịch vụ tốt nhất, bao gồm những không hạn chế các tiêu chí sau đây:

 • Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, trình độ hàng đầu trong việc thực hiện thủ tục xin giấy phép tư vấn du học, chúng tôi cam kết thực hiện dịch vụ một cách tối ưu nhất;
 • ACC luôn tận tâm, nỗ lực, sáng tạo để tối đa hóa lợi ích của Quý khách hàng;
 • ACC luôn thay đổi, đi đầu xu hướng để đem đến Quý khách hàng những tư vấn tốt nhất;
 • ACC không chỉ dừng lại ở bước xin cấp giấy phép tư vấn du học cho Quý khách hàng mà còn trợ giúp cũng như chăm sóc Quý khách hàng sau khi dịch vụ đã hoàn tất.

Quý khách muốn có giấy phép dịch vụ tư vấn du học nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất? Hãy liên hệ ngay với ACC Group. 

9. Các câu hỏi thường gặp liên quan tới xin giấy phép tư vấn du học

Bao lâu để lấy được giấy phép ? 

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định như sau: “Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do”.

Như vậy, trong trường hợp hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên thì sau không quá 15 ngày, quý khách hàng sẽ được cấp giấy phép tư vấn du học.

Thời hạn của giấy phép là bao lâu ?

Theo Nghị định 46/2017/NĐ-CP, không có quy định về thời hạn của giấy phép, đồng nghĩa giấy phép dịch vụ tư vấn du học là không xác định thời hạn.

 Vi phạm về tư vấn du học sẽ bị xử phạt ra sao ?

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực giáo dục.

Trong đó, vi phạm nhẹ nhất với hoạt động tư vấn du học là mức phạt 10.000.000đ còn mức phạt nặng nhất lên tới 50.000.000đ đối với hành vi tiếp tục kinh doanh tư vấn du học trong thời gian bị đình chỉ.

Có thể ủy quyền cho ACC lập hồ sơ và thực hiện thủ tục thay hay không?

Quý khách hàng có thể hoàn toàn uỷ quyền cho Công ty Luật ACC. ACC sẽ giúp Quý khách hàng thực hiện mọi thủ tục. 

ACC sẽ giúp Quý khách hàng thực hiện mọi thủ tục. Khi có nhu cầu làm về xin giấy phép tư vấn du học, hay bất kì vấn đề nào liên quan tới vụ việc này, quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất qua:

✅ Giấy phép ⭕ Tư Vấn Du Học
✅ Cập nhật ⭐ 2022
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Liên hệ Zalo hoặc Facebook
Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ