Thủ Tục Và Hồ Sơ Hoàn Thuế Nhập Khẩu Nộp Thừa Cập Nhật 2021

Thủ Tục Và Hồ Sơ Hoàn Thuế Nhập Khẩu Nộp Thừa
Thủ Tục Và Hồ Sơ Hoàn Thuế Nhập Khẩu Nộp Thừa

Trong quá trình nhập khẩu hang hóa, do sai sót trong quá trình nộp thuế, một số Doanh Nghiệp có thể nộp thừa thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Vậy việc xử lý số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nộp thừa này như thế nào? Sau đây ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến “Thủ tục và hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu nộp thừa cập nhật 2021”.

1. Căn cứ pháp lý

2. Các trường hợp nộp thừa thuế nhập khẩu

  • Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
  • Người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được bù trừ số tiền thuế nộp thừa với số tiền thuế còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; hoặc trừ vào số tiền thuế lần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trả số tiền thuế khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế.
  • Khi phát sinh số tiền thuế nộp thừa, người nộp thuế thực hiện bù từ tự động hoặc hoàn thuế, cụ thể trong trường hợp sau:
  • Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 29 Thông tư 156/2013/TT-BTC
  • Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước. Trường hợp quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện hoàn thuế theo quy định.
  • Người nộp thuế có số tiền thuế nộp thừa theo trong hai trường hợp nêu trên sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn trên mà vẫn còn số tiền thuế nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn.

3. Các hình thức nộp thuế

  • Văn bản yêu cầu hoàn thuế
  • Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế

4. Chuẩn bị hồ sơ

  • Văn bản yêu cầu hoàn thuế
  • Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế

5. Thủ tục hoàn thuế nhập khẩu nộp thừa

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị

Người nộp thuế khai đầy đủ các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu và gửi đến cơ quan hải quan qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp hồ sơ giấy, người nộp thuế nộp công văn đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 27/CVĐNHNT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư 39.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra thông tin kê khai của người nộp thuế

Cơ quan hải quan nơi phát sinh khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thực hiện kiểm tra thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử, nếu xác định kê khai của người nộp thuế là chính xác thì phản hồi thông tin về việc hồ sơ kê khai đã được chấp nhận cho người nộp thuế. Trường hợp xác định kê khai của người nộp thuế chưa chính xác, cơ quan hải quan phản hồi thông tin từ chối tiếp nhận hồ sơ thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trường hợp hồ sơ giấy, cơ quan hải quan tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu nội dung đề nghị của người nộp thuế với các quy định của pháp luật về quản lý thuế, nếu xác định không đủ điều kiện hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, cơ quan hải quan thông báo theo mẫu số 12/TBKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư 39 trong thời hạn 08 giờ làm việc.

Bước 3: Ban hành quyết định hoàn tiền thuế nộp thừa

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn hợp lệ của người nộp thuế đề nghị hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, cơ quan hải quan ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa. Trường hợp không đủ điều kiện hoàn thuế thực hiện thông báo theo mẫu số 12/TBKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư 39.

6. Thời gian giải tuyết thủ tục

Chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Trường hợp thông tin khai trên hồ sơ hoàn thuế khác với thông tin quản lý của cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản để người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin. Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Quá thời hạn trên, nếu việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả.

7. Cơ quan có thẩm quyền

Đối với trường hợp hoàn thuế nộp thừa, Thủ trưởng cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế nộp thừa có thẩm quyền quyết định việc hoàn thuế.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận