Thủ Tục Thông Báo Website Thương Mại Điện Tử Bán Hàng

Thủ Tục Thông Báo Website Thương Mại Điện Tử Bán Hàng.
Thủ Tục Thông Báo Website Thương Mại Điện Tử Bán Hàng.

Hiện nay, công nghệ 4.0 đã đưa thị trường internet phát triển mạnh mẽ, doanh nghiệp thông qua website thương mại điện tử bán hàng đã đưa thương hiệu của mình đến gần hơn với khách hàng tiềm năng. Theo đó có thể thấy việc sở hữu một website thương mại điện tử bán hàng bán hàng ngày càng được đánh giá cao bởi chính những lợi ích mà nó mang lại. Tuy nhiên, việc thực hiện trình tự thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng như thế nào đang là vấn đề băn khoăn rất lớn của nhiều doanh nghiệp.

ACC Group gửi tới quý khách hàng dịch vụ pháp lý “Thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng”. Mời quý khách hàng tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

1. Khái niệm website thương mại điện tử bán hàng?

Các website thương mại điện tử bán hàng là các website Thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình (theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Nghị định 52/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 08/2018/NĐ-CP ).

2. Đối tượng thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Đối tượng thông báo là chủ sở hữu ứng dụng bán hàng, bao gồm: thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân (theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 21/2018/TT-BCT sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT và Thông tư số 59/2015/TT-BCT).

Thêm vào đó, việc tiến hành thông báo với Bộ Công Thương về thiết lập website thương mại điện tử bán hàng là trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website này (theo quy định tại Điều 27 Nghị định 52/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 08/2018/NĐ-CP).

 1. Thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Việc tiếp nhận, xử lý thông báo website thương mại điện tử bán hàng được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng những thông tin sau:

 • Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân;
 • Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;
 • Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;
 • Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;
 • Các thông tin liên hệ.

Bước 2: Xét duyệt tài khoản

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về nội dung sau:

 • Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, sẽ được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;
 • Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thì phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Khai báo thông tin

Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

Bước 4: Nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ;
 • Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin tại Bước 4, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ Bước 3.

4. Xác nhận thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Thời gian xác nhận thông báo là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo đầy đủ, hợp lệ của thương nhân, tổ chức, cá nhân.

Khi xác nhận thông báo, Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin thông báo tương ứng của thương nhân, tổ chức, cá nhân tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

5. Thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo

 • Trường hợp thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo
 • Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải thông báo về Bộ Công Thương trong thời hạn 7 ngày làm việc trong trường hợp sau:
  • Có sự thay đổi một trong những thông tin như: Tên miền của website thương mại điện tử; Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website; Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website; Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử; Các thông tin khác theo quy định của Bộ Công Thương + Hoặc ngừng hoạt động website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo.

Cách thức thực hiện:

 • Việc thay đổi, chấm dứt thông tin thông báo về website thương mại điện tử bán hàng được thực hiện trực tuyến thông qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp khi thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành thông báo theo trình thự thủ tục như đã phân tích ở trên.
 • Thời gian xác nhận việc thay đổi, chấm dứt thông tin thông báo:
 • Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác do thương nhân, tổ chức, cá nhân gửi về Bộ Công Thương.

6. Cập nhật thông tin thông báo định kỳ

Thương nhân, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ cập nhật thông tin thông báo bằng cách truy cập vào tài khoản trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và khai báo thông tin theo mẫu, mỗi năm một lần kể từ thời điểm được xác nhận thông báo

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ cập nhật thông tin, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân không tiến hành cập nhật thì:

 • Bộ Công Thương sẽ gửi thông báo nhắc nhở thông qua tài khoản của thương nhân, tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.
 • Trong vòng 15 ngày kể từ khi gửi thông báo nhắc nhở, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân vẫn không có phản hồi thì Bộ Công Thương hủy bỏ thông tin thông báo trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận