CÔNG TY LUẬT ACC

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty tnhh Mới nhất 2022 (Hồ sơ, Thủ tục, Mẫu quyết định) – Công ty TNHH 1 Thành viên, 2 Thành viên

Công ty Luật ACC

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty tnhh Mới nhất 2022 (Hồ sơ, Thủ tục, Mẫu quyết định) – Công ty TNHH 1 Thành viên, 2 Thành viên

Công ty Luật ACC

01/03/2021

Trong quá trình hoạt động, công ty có thể tiến hành thủ tục thay đổi Giám đốc để phù hợp với yêu cầu công việc. Bài viết dưới đây sẽ tư vấn thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH để quý đơn vị có thể tham khảo.

Trong công ty trách nhiệm hữu hạn, Giám đốc là người quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Giám đốc có thể là chủ sở hữu công ty và cũng có thể chỉ là người lao động trong công ty. Trong thực tế thường có nhiều lý do khiến cho công ty cần thay đổi người nắm giữ chức vụ giám đốc để phù hợp với yêu cầu công việc. Cần phải thực hiện những bước nào, tiến hành thủ tục thông báo thay đổi giám đốc công ty ra sao? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết liên quan đến vấn đề này.

Thay đổi giám đốc công ty TNHH
Thay đổi giám đốc công ty TNHH

1. Giám đốc là gì?

Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, giám đốc là người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án cùng các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều Giám đốc, Tổng giám đốc. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Có 2 trường hợp được đặt ra:

– Nếu Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty thì công ty cần phải thực hiện thủ tục thông báo điều chỉnh người đại diện theo pháp luật tại phòng Đăng ký kinh doanh, sở Kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

– Nếu Giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thì việc thay đổi người giữ chức vụ giám đốc chỉ là hoạt động nội bộ, công ty không phải thực hiện thủ tục thông báo tại cơ quan nhà nước.

2. Cần làm gì để thay đổi giám đốc công ty TNHH

– Giám đốc trong công ty tnhh có thể là chủ sở hữu công ty đứng ra quản lý hoặc có thể được thuê bởi hội đồng thành viên để điều hành công ty. Việc thay đổi giám đốc cần tuân thủ theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật đề ra.

– Nếu giám đốc được thuê để điều hành công ty thì đây là công việc nội bộ có thể thông qua hội đồng thành viên của công ty để đưa ra quyết định.

– Nếu giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty thì cần phải thông báo việc thay đổi điều chỉnh người đại diện trước pháp luật tại văn phòng đã tiến hành đăng ký thành lập công ty. Hồ sơ bao gồm :

+ Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật.

+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ tùy thân của người bổ sung, thay thế làm người đại diện trước pháp luật của công ty.

+ Đối với công ty tnhh 1 thành viên cần có quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi chức vụ giám đốc. Nếu là công ty tnhh 2 thành viên trở lên thì cần có bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên công ty với việc thay đổi người đại diện.

3. Thủ tục thay đổi tên giám đốc công ty TNHH đúng quy định

Thủ tục thay đổi tên giám đốc công ty TNHH sẽ khác nhau tùy vào 2 trường hợp chính sau:

Trường hợp muốn thay đổi tên giám đốc công ty không phải là người đại diện pháp luật

– Đối với giám đốc không đồng thời là người đại diện theo pháp luật thì thủ tục khá đơn giản. Thủ tục thay đổi tên giám đốc công ty TNHH đó là công ty nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh, thành phố nơi Công ty đặt trụ sở chính để cập nhật liên thông với chi cục thuế.

– Sau đây là hồ sơ cần thiết khi làm thủ tục thay đổi tên giám đốc công ty TNHH:

+ Biên bản và Quyết định hợp của hội đồng thành viên về việc thay đổi giám đốc công ty

+ Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ.

+ Bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của giám đốc mới.

+ Biên bản họp, quyết định của công ty về việc thay đổi giám đốc công ty.

+ Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty.

>> Thủ tục thay đổi tên giám đốc công ty TNHH được làm tại phòng đăng ký kinh doanh được thông qua chính là thời điểm việc thay đổi giám đốc của công ty TNHH hoàn thành, do đó nếu không thông báo thay đổi giám đốc sẽ làm cho việc bổ nhiệm bị lỗi. Các giao dịch của công ty với vai trò đại diện của giám đốc mới có thể bị vô hiệu nếu có tranh chấp xảy ra.

Trường hợp thay đổi tên giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty

– Đối với giám đốc không đồng thời là người đại diện theo pháp luật thì thủ tục đổi tên giám đốc sẽ phải trở thành thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của công ty. Trong trường hợp này, thì hồ sơ sẽ bao gồm những thủ tục như sau:

Đối với công ty TNHH một thành viên, hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

+ Giấy ủy quyền – Trong trường hợp không phải là người đại diện pháp luật của công ty trực tiếp đi nộp

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu

+ Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty TNHH một thành viên

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì hồ sơ thực huện thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật bao gồm:

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

+ Quyết định của hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên) hoặc Quyết định của hội đồng quản trị (đối với Công ty cổ phần) về việc thay đổi đại diện pháp luật công ty

+ Biên bản họp hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên) hoặc Biên bản họp hội đồng quản trị (đối với Công ty cổ phần) về việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền – Trong trường hợp không phải là người đại diện pháp luật của công ty trực tiếp đi nộp và làm thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật.

4. Một số quy định về giám đốc công ty TNHH bạn cần biết

– Giám đốc công ty TNHH là người điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước công ty và trước hội đồng thành viên về các quyền và nghĩa vụ mà mình đã thực hiện. Do vậy, trước khi làm thủ tục thay đổi tên giám đốc công ty TNHH, bạn cần nắm được tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc công ty như sau:

+ Giám đốc phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý công ty theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị hoạt động của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

– Những đối tượng không được làm giám đốc công ty TNHH:

+ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; các tổ chức không có tư cách pháp nhân;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp về phá sản, phòng, chống tham nhũng“.

+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân – viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập công ty kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các cơ quan nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại công ty TNHH khác;

Trên đây là một số thông tin về thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH dành cho những công ty có yêu cầu thay đổi vị trí giám đốc. Hy vọng với bài viết hữu ích trên đây sẽ cung cấp những thông tin giá trị, giúp ích cho hoạt động của công ty trở nên hiệu quả hơn. Hãy liên hệ với chúng tôi mỗi khi bạn cần được tư vấn cụ thể hơn, ACC cam kết mang lại cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất!

ACC Group là công ty cung cấp mọi dịch vụ pháp lý, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và pháp lý bất động sản một cách nhanh chóng, chính xác và uy tín với mức chi phí phù hợp. Công ty luôn thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ của mình một cách tận tình, nhiệt thành, chuyên nghiệp và đặt uy tín lên hàng đầu. 

5. Quy trình đăng ký kinh doanh của ACC Group

Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải;

  • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không;
  • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu;
  • Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm giấy giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe;
  • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bàn giao cho khách hàng;
  • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận

 

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ