Thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Singapore 2020

Trang chủ / Blog / Cách Mở Công Ty / Thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Singapore 2020

Việt Nam, Singapore đều là thành viên của WTO và cùng tham gia ký kết hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). Để mở rộng thị trường, các nhà đầu tư đã thành lập doanh nghiệp tại Singapore. Là một trong những nền kinh tế tài chinnhs và kinh doanh hàng đầu trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Singapore cung cấp nhiều cơ hội cho hoạt động của doanh nghiệp.

Hiện nay nhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thì trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội đất nước. Trong đó, Singapore là một đất nước tiềm năng phát triển vượt trội cho doanh nghiệp, là một môi trường kinh doanh lý tưởng. Nhu cầu thành lập doanh nghiệp tại Singapore của các nhà đầu tư Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, để đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện nay để đảm bảo các khoản tiền kinh doanh là đúng mục đích, kiểm soát dòng tiền Việt Nam ra nước ngoài.

thành lập doanh nghiệp ở singapore
thành lập doanh nghiệp ở singapore

1. Các điều kiện đầu tư ra nước ngoài như sau:

 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi tiếp nhận đầu tư và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Nhà đầu tư không được đầu tư kinh doanh các nghề mà pháp luật Việt Nam cấm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
 • Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
 • Có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với trường hợp Nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài lớn hơn 20 tỷ đồng trở lên.
 • Có quyết định đầu tư ra nước ngoài của Nhà đầu tư.
 • Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận Nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.
 • Sau đây là các thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Singapore:

2. Điều kiện cơ bản để thành lập doanh nghiệp tại Singapore.

 • Tối thiểu 01 người điều hành (Giám đốc) là người bản địa: Có thể là Công dân Singapore, thường trú nhân (PR-Singapore Permanent Resident) hoặc người được cấp thẻ  Entrepass, Employment Pass.
 • 01 thư ký công ty bắt buộc là cư dân thường trú tại Singapore ;
 • Tối thiểu 01 cổ đông (có thể mang quốc tịch Singapore hoặc nước ngoài) ;
 • Vốn điều lệ tối thiểu là $1.

3. Đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam

 • Thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Đối chiếu với quy định tại Điều 15 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP, trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được thực hiện theo quy định sau:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các tài liệu theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư bao gồm;

Bước 2: Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đồng thời lấy ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước nếu vốn đầu tư dự kiến chuyển ra nước ngoài lớn hơn 20 tỷ đồng trở lên.

Trường hợp, nếu hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cần sửa đổi bổ sung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo đến nhà đầu tư. Nhà đầu tư tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Nhà đầu tư nếu hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đã hợp lệ và không cần sửa đổi, bổ sung.

  • Cơ quan thụ lý và giải quyết thủ tục hành chính: Cục Đầu tư ra nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • Số lượng hồ sơ: 03 bộ hồ sơ. Trong đó có 01 bộ hồ sơ bản gốc và 02 bộ hồ sơ bản sao.
  • Thời gian: Theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật Đầu tư 2014 “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Đầu tư 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài”. Tuy nhiên trên thực tế thời gian cấp phép sẽ kéo dài hơn quy định, phụ thuộc vào quá trình thẩm định hồ sơ, yêu cầu giải trình/bổ sung hồ sơ của cơ quan quản lý nhà nước (nếu có). Thời gian cấp phép thực tế thường kéo dài từ 2 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ.
 • Thực hiện thủ tục đăng ký mở tài khoản đầu tư ra nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:
  • Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng 01 (một) loại ngoại tệ phù hợp với nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép
  • Theo Quy định, mọi giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải được thực hiện thông qua một tài khoản vốn riêng mở tại một tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam và phải đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối (theo quy định tại Điều 63 Luật Đầu tư 2014).
 • Bộ hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài gồm:
  • Phiếu đăng ký (Theo mẫu của từng Ngân hàng)
  • Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán. (Theo mẫu của từng Ngân hàng);
  • Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức.
  • Hồ sơ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.

4. Đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp tại Singapore.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp Singapore tại cơ quan có thẩm quyền của Singapore. Singapore là quốc gia theo hệ thống pháp luật thông luật và có cơ chế mở rộng đầu tư. Hiện nay, Singapore chưa có các quy định riêng về đầu tư nước ngoài. Nên cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (đối với Singapore) đều được áp dụng chung một cơ chế – Luật Công ty (Company Act).

Nhà đầu tư cần chuẩn bị các tài liệu sau để thành lập công ty tại Singapore:

 • Hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
  • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  • Quyết định đầu tư ra nước ngoài;
  • Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;
  • Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật nếu thuôc các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ
 • Hồ sơ đăng ký công ty tại Singapore:
  • Tờ khai;
  • Điều lệ công ty dự kiến thành lập, bản sao điều lệ công ty đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  • Cung cấp ngày cuối cùng của năm tài chính đầu tiên;
  • Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  • Thông tin giám đốc hoặc thư ký trong điều lệ công ty;
  • Báo cáo tài chính của nhà đầu tư là tổ chức;
  • Quyết định cử người đại diện;
  • Tình hình văn phòng, địa điểm kinh doanh tại Singapore;
  • Mô tả loại hình kinh doanh và loại hình công ty nước ngoài;
  • Biên lai lệ phí.

 

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »