Thủ tục thành lập công ty tại Guyana (2021)

logo accACC
Thiên Dương

Guyana là một quốc gia có chủ quyền nằm ở lục địa phía bắc Nam Mỹ. Nó giáp với Brazil ở phía nam, Đại Tây Dương ở phía bắc, Venezuela ở phía tây và Suriname ở phía đông. Nền kinh tế của đất nước phụ thuộc vào nông nghiệp, lâm nghiệp và khai thác mỏ (kim cương, bauxite và vàng). Trong vài năm qua, họ đã hiện đại hóa hệ thống tài chính và tài chính của mình để thu hút đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh thế giới ngày càng phẳng hơn, nhu cầu kết nối, toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, việc thành lập công ty ở nước ngoài cũng không quá khó khăn và xa lạ. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về Thủ tục thành lập công ty tại Guyana thì bài viết dưới đây, công ty Luật ACC sẽ cung cấp các thông tin hữu ích đến bạn.

Thủ tục thành lập công ty tại Guyana 2021

1. Thành lập công ty tại Guyana (nước ngoài) là gì

Việc thành lập công ty tại nước ngoài là một trong những hoạt động đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam. Luật đầu tư 2020 đã quy định “Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài.”. Cùng với đó, Luật đầu tư cũng quy định các điều kiện chặt chẽ để nhà đầu tư có thể thực hiện đầu tư ra nươc ngoài.

2. Điều kiện thành lập công ty tại Guyana (nước ngoài)

Trước tiên để có thể thành lập công ty tại bất kỳ quốc gia nào khác bao gồm cả Guyana, công ty bạn phải đáp ứng các điều kiện sau đây theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành:

 • Thành lập công ty tại Guyana phải đảm bảo nguyên tắc: đầu tư nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản trị và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Và phải tuân thủ quy định của Luật đầu tư, quy định khác của pháp luật có liên quan, pháp luật của Guyana
 • Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài quy định tại Điều 53 của Luật đầu tư 2020 và đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật đầu tư 2020.
 • Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc có cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài cửa tổ chức tín dụng được phép.
 • Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật đầu tư 2020.
 • Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự án đầu tư.

3. Trình tự thủ tục thành lập công ty tại Guyana

3.1. Bước 1: Thực hiện thủ tục xin chấp thuận đầu tư nước ngoài

Bước này có thể có hoặc không. Nếu thuộc thuộc dự án đầu tư có chủ trương thì cần phải xin chấp thuận đầu tư nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền:

– Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;

b) Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

– Trừ các dự án thuộc trường hợp nêu trên, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;

b) Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

3.2. Bước 2:  Thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

– Hồ sơ thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài gồm có:

 • Giấy đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Giấy tờ tùy thân nếu nhà đầu tư là cá nhân/ Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp nếu nhà đầu tư là tổ chức (bản sao);
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (bản sao);
 • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ/ văn bản của Ngân hàng Nhà nước cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài;
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc lĩnh vực ngân hàng, khoa học và công nghệ, chứng khoán, bảo hiểm, bạn cần nộp văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định pháp luật.

– Trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3.3. Bước 3: Thực hiện thủ tục pháp lý thành lập công ty tai Guyana

Chuẩn bị tài liệu thành lập công ty tại nước ngoài: Để thực hiện thành lập công ty ở nước ngoài, nhà đầu tư cần chuẩn bị các loại tài liệu sau:

 • Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư là công ty, hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Biên bản hợp và quyết định về việc thành lập công ty ở nước ngoài.

Các tài liệu này cần được dịch công chứng sang ngôn ngữ phù hợp với thủ tục đầu tư tại nước ngoài, thông thường là tiếng Anh. Sau đó cần được chứng nhận lãnh sự.

-Tiến hành Đăng ký công ty tại Guyana

+ Sau đây là các thủ tục đăng ký cho một công ty mới:

 • Đầu tiên, tên công ty được chọn, xác minh là tên gốc và được bảo lưu.
 • Sau đó, một luật sư Guyana phải đưa ra Tuyên bố Tuân thủ nêu rõ rằng công ty mới tuân thủ các luật và quy tắc hình thành một công ty mới.
 • Cuối cùng, công ty mới có thể được đăng ký với Cơ quan đăng ký công ty Guyana. Điều này liên quan đến việc điền vào đơn đăng ký yêu cầu:

(a) Tên công ty;

(b) Địa chỉ trụ sở đã đăng ký của công ty;

c) Mô tả các loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu tối đa được phát hành;

(d) Đăng ký cổ phiếu;

(e) Số lượng Giám đốc (tối thiểu hoặc tối đa);

(f) Nếu có bất kỳ hạn chế nào đối với loại hình hoạt động kinh doanh sẽ được áp đặt;

(g) Tên, địa chỉ, nghề nghiệp và chữ ký của Những người thiêu thân; và

(h) Tên và địa chỉ của Giám đốc và Thư ký.

+ Các tài liệu sau cũng phải được nộp cùng với đơn đăng ký:

 • Điều khoản thành lập
 • Thông báo của Giám đốc
 • Đồng ý làm Giám đốc
 • Thông báo của Thư ký
 • Đồng ý làm Thư ký
 • Thông báo của Văn phòng đã Đăng ký
 • Đã ban hành Tuyên bố Tuân thủ bởi một luật sư Guyana
 • Nội quy công ty

+ Sau khi được phê duyệt, Cơ quan đăng ký sẽ cấp Giấy chứng nhận thành lập.

 • Sau khi đăng ký và nộp các giấy tờ cần thiết với Cơ quan đăng ký, công ty mới sẽ đăng ký mã số thuế với Cơ quan quản lý doanh thu Guyana.
 • Cuối cùng, công ty mới đăng ký mã số Thuế Giá trị Gia tăng (VAT) trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng ký với Cơ quan đăng ký. Ngoài ra, hãy đăng ký với National Insurance Scheme để lấy mã số nhà tuyển dụng của NIS.
 • Con dấu công ty: Mọi công ty bắt buộc phải tạo ra một con dấu công ty có thể là con dấu nổi (thép) hoặc con dấu cao su (con dấu cao su).

3.4. Bước 4: Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài để thành lập công ty tại nước ngoài.

Trên đây là những quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục thành lập công ty tại Guyana. Ngoài những quy định của pháp luật Việt Nam, nhà đầu tư cần nghiên cứu kĩ pháp luật của nước tiếp nhận hồ sơ để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài được nhanh chóng và thuận lợi. Mọi thông tin chi tiết Quý khách hàng xin liên hệ Công ty Luật ACC để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết! Công ty Luật ACC luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng!

Email: info@accgroup.vn
Hotline: 1900 3330

Zalo: 084 696 7979

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận