Thủ tục thành lập công ty tại Bangladesh năm 2021

logo accACC
Thảo Linh

Cộng hoà Nhân dân Bangladesh, là một quốc gia ở vùng Nam  Á, có nền kinh tế lớn thứ 39 trên thế giới về danh nghĩa và lớn thứ 30 theo sức mua tương đương. Đây là một quốc gia có tiềm tăng phát triển mạnh mẽ. Nếu các bạn muốn mở rộng kinh doanh sang Bangladesh mà chưa nắm được về thủ tục thành lập công ty tại Bangladesh, ACC sẽ giải đáp cho bạn qua bài viết sau:

1.Quyền thành lập công ty tại Bangladesh

Song song với việc khuyến khích, tạo điều kiện thành lập và phát triển các doanh nghiệp trong nước, Chính phủ Việt Nam cũng trao cơ hội cho các cá nhân, tổ chức Việt Nam thành lập công ty tại nước ngoài. Việc mở rộng hướng đầu tư sẽ giúp Việt Nam khai thác thị trường và thu ngoại tệ, tăng cường tiếp cận công nghệ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao khả năng quản lý nguồn nhân lực cũng như bổ sung nguồn lực cho đất nước.

Theo đó, pháp luật hiện hành không cấm việc thành lập công ty tại nước ngoài mà còn có những khuyến khích riêng cho những đối tượng muốn thành lập công ty tại nước ngoài. Nếu bạn muốn thành lập công ty tại Bangladesh, điều đó là hoàn toàn có thể. Sau đây ACC sẽ hướng dẫn bạn về thủ tục thành lập công ty tại Bangladesh.

2.Điều kiện thành lập công ty tại Bangladesh

Trước khi thực hiện việc thành lập công ty tại Bangladesh, trước hết bạn cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra Bangladesh.

Các điều kiện cần đáp ứng để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là:

 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật nước dự định đầu tư cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, chủ thể có nhu cầu thành lập công ty tại nước ngoài tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình.
 • Hoạt động đầu tư tại nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm: ma túy, hóa chất, khoáng vật, động – thực vật hoang dã/ quý hiếm, mại dâm, sinh sản vô tính trên người, mua bán người, bộ phận cơ thể người.
 • Cam kết của nhà đầu tư về việc tự thu xếp ngoại tệ hoặc được Ngân hàng Nhà nước cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; nếu vốn chuyển ra nước ngoài khoảng 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án cần chủ trương của Quốc hội thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản lấy ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định pháp luật.
 • Có văn bản xác nhận của cơ quan thuế về việc đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

3.Trình tự, thủ tục thành lập công ty tại Bangladesh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thứ nhất, với những dự án đầu tư thuộc diện có chủ trương của Quốc hội/ Thủ tướng Chính phủ:

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các giấy tờ sau

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư: chứng minh nhân dân với nhà đầu tư là cá nhân/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nhà đầu tư là tổ chức
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: hình thức, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; xác định sơ bộ vốn đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án, các giai đoạn đầu tư (nếu có); phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề ngân hàng, khoa học và công nghệ, chứng khoán, bảo hiểm, nhà đầu tư nộp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có)

Thứ hai, với những dự án đầu tư không thuộc diện có chủ trương của Quốc hội/ Thủ tướng Chính phủ

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Giấy tờ tùy thân nếu nhà đầu tư là cá nhân/ Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp nếu nhà đầu tư là tổ chức (bản sao);
 • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ/ văn bản của Ngân hàng Nhà nước cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài;
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc lĩnh vực ngân hàng, khoa học và công nghệ, chứng khoán, bảo hiểm, bạn cần nộp văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Bước 3: Thành lập công ty tại nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty tại nước ngoài ở mỗi quốc gia tiếp nhận đầu tư sẽ có những khác biệt, với các tài liệu cần dịch sang ngôn ngữ nước sở tại, bạn cần chứng nhận lãnh sự để phù hợp hơn với quy định về hồ sơ thành lập của Bangladesh

Công đoạn này sẽ phải tuân thủ pháp luật doanh nghiệp của Bangladesh. Về cơ bản, tương tự như pháp luật Việt Nam, thủ tục thành lập công ty tại cần phải đăng ký kinh doanh. Nếu kinh doanh ngành nghề có điều kiện thì phải xin giấy phép kinh doanh.

Bước 4: Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài để thành lập công ty tại Bangladesh

Lưu ý: Trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trên đây là hướng dẫn của ACC về thủ tục thành lập công ty tại Bangladesh, nếu có bất cứ thắc mắc nào khác hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại Bangladesh của ACC, hãy liên hệ với chung tôi

4.Những câu hỏi thường gặp về thủ tục thành lập công ty tại Bangladesh

Câu 1:  Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra Bangladesh được quy định như thế nào? Trường hợp nào không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư?

Thứ nhất, các dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài :

 • Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;
 • Dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Thứ hai, các dự án đầu tư do Thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài :

 • Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;
 • Dự án đầu tư không thuộc trường hợp kể trên có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

Câu 2: Trường hợp nào không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư?

Những trường hợp không thuộc một trong các trường hợp đã nêu ở câu 1 sẽ không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

Câu 3: Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thủ tục thành lập công ty tại Bangladesh là bao lâu?

Thứ nhất, đối với các dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư ra nước ngoài

Thứ hai, đối với dự án đầu tư KHÔNG thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài sẽ thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5.Dịch vụ pháp lý của ACC

Bài viết đã trình bày sơ lược về thủ tục thành lập công ty tại Bangladesh, nếu có khó khăn gì trong quá trình thực hiện hay có bất cứ thắc mắc gì khác về thủ tục thành lập công ty tại Bangladesh nói riêng hoặc thủ tục thành lập công ty nói chung, hãy liên hệ và sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại ACC

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn. Với đội ngũ nhân sự đông đảo, giàu kinh nghiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp, tư vấn tận tình quá trình thành lập công ty tại nước ngoài.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận