Thủ Tục Sửa Đổi, Bổ Sung GCN Văn Phòng Đại Diện Tổ Chức KHCN

Trong quá trình hoạt động của văn phòng đại diện, tổ chức khoa học và công nghệ có thể thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện về một số nội dung như: thay đổi trụ sở, thay đổi tên, thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện,…

Thủ Tục Sửa Đổi, Bổ Sung GCN Văn Phòng Đại Diện Tổ Chức KHCN
Thủ Tục Sửa Đổi, Bổ Sung GCN Văn Phòng Đại Diện Tổ Chức KHCN

            Tổ chức khoa học và công nghệ có quyền thành lập văn phòng đại diện trong nước và ở nước ngoài để hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

            Đối với các tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và có thời hạn không quá 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài trong trường hợp pháp luật quốc gia đó có quy định thời hạn giấy đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài.

            Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài được thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ ghi trong giấy phép thành lập và có quyền, nghĩa vụ theo quy định của của pháp luật có liên quan.

            Trong quá trình hoạt động, giấy chứng nhận văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn hoạt động.

            Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định như sau:

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.
 • Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
 • Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.
 • Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

2. Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Văn phòng đại diện của Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00) hoặc qua đường bưu điện.
 • Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và cấp biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho Văn phòng đại diện của Tổ chức khoa học và công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).
  • Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: trong thời hạn chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, thông báo bằng văn bản cho Văn phòng đại diện của Tổ chức khoa học và công nghệ để sửa đổi, bổ sung
 • Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Văn phòng đại diện của Tổ chức khoa học. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do.
 • Bước 4: Căn cứ vào thời hạn trong biên nhận, Văn phòng đại diện của Tổ chức khoa học đến nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ

            3.1. Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động (theo mẫu).
 • Bản gốc Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện đã được cấp.
 • Tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi, bổ sung tương ứng, cụ thể như sau

* Trường hợp trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện:

 • Quyết định về thay đổi tên văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ.
 • Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quan.

* Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện: Phải có một trong các giấy tờ sau:

 • Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện;
 • Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép cho thuê, cho mượn của bên cho thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở văn phòng đại diện; trường hợp bản sao hợp đồng không có chứng thực hợp pháp, tổ chức có thể xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu và ký xác nhận vào bản sao.

* Trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện:

 • Đơn đề nghị được làm việc chính thức (theo mẫu).
 • Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 • Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (theo mẫu).
 • Bản sao (có chứng thực hợp pháp) các văn bằng đào tạo.
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ.

* Đối với trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện: Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quan.

* Đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh: Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quan.

            3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ

5. Thời gian giải quyết:

15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Lệ phí:

            6.1. Phí thẩm định Điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ trong nước:

 • Đối với trường hợp Thẩm định khi đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung/ lĩnh vực hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ: 2.000.000 đồng.
 • Đối với trường hợp Thẩm định khi thay đổi trụ sở văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ (trừ trường hợp trụ sở văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ thay đổi theo quyết định Điều chỉnh địa giới hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền): 1.500.000 đồng.
 • Đối với Thẩm định đối với các thay đổi khác: 1.000.000 đồng.

            6.2. Phí thẩm định Điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

 • Đối với trường hợp Thẩm định để sửa đổi, bổ sung: 3.000.000 đồng

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ khác của chúng tôi

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 084.696.7979

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: info@accgroup.vn

Leave a Comment

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Văn Phòng

ACC Building, Tầng 8, 520-526 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Language »