messenger whatsapp viber zalo phone mail

Trình tự và thủ tục mở tài khoản đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài [Chi tiết 2022]

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, khái niệm “tài khoản vốn đầu tư trực tiếp” được định nghĩa là “tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.”

Để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam thì phải làm Thủ tục mở tài khoản đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng có thẩm quyền. Vậy thủ tục mở tài khoản đầu tư trực tiếp được tiến hành như thế nào? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Doanh Nghiep Co Von Dau Tu Nuoc Ngoai La Gi 1

Trình tự và thủ tục mở tài khoản đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài

1. Ngân hàng được phép Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp 

Đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, bao gồm:

(I) Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cụ thể:

Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

Doanh nghiệp không thuộc trường hợp nêu trên có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp (hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc không có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài) dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp được thành lập sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp được thành lập mới theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

(II) Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án.

Việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được thực hiện tại “ngân hàng được phép”, bao gồm các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được mở

Hiện nay, pháp luật quy định mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp như thế nào? Theo quy định tại thông tư về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp mà cụ thể là Thông tư số 06/2019/TT-NHNN thì:

(I) Các chủ thể có quyền mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp phải mở tài khon vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;

(II) Tương ứng với loại ngoại tệ thực hiện góp vốn đầu tư, chỉ được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ đó tại 01 (một) ngân hàng được phép;

(III) Trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;

(IV) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hợp đồng BCC hoặc trực tiếp thực hiện nhiều dự án PPP, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp riêng biệt tương ứng với mỗi hợp đồng BCC, dự án PPP.

3. Hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng Ngân hàng mà Quý khách hàng dự định đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, nhưng nhìn chung hồ sơ thường sẽ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp kèm bản đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký do người đại diện hợp pháp của tổ chức mở tài khoản ký tên, đóng dấu;
 • Các giấy tờ chứng minh tổ chức mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được thành lập và hoạt động hợp pháp, gồm: Điều lệ, quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;
 • Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện hợp pháp của tổ chức mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người đó;
 • Văn bản hoặc quyết định bổ nhiệm và thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước.

4. Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-NHNN như sau:

Bước 1: Khi có nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước, tổ chức mở tài khoản thanh toán lập 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ nêu trên, gửi đến Ngân hàng Nhà nước nơi đề nghị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp;

Bước 2: Khi nhận được hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố phải kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ và đối chiếu với các yếu tố đã kê khai tại giấy đề nghị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, đảm bảo sự khớp đúng, chính xác.

Trường hợp giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là bản sao mà không phải là bản sao được chứng thực, bản sao được cấp từ sổ gốc thì tổ chức mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp phải xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính;

Bước 3: Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của tổ chức mở tài khoản thanh toán, Ngân hàng Nhà nước phải giải quyết việc mở tài khoản thanh toán như sau:

(1) Trường hợp hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đầy đủ và hợp lệ, các yếu tố kê khai tại Giấy đề nghị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp khớp đúng với các giấy tờ liên quan trong hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và thông báo cho khách hàng biết về số hiệu và ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

(2) Trường hợp hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đầy đủ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ hoặc còn có sự sai lệch giữa các yếu tố kê khai tại giấy đề nghị mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp với các giấy tờ liên quan trong hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước thông báo cho khách hàng biết để hoàn thiện hồ sơ, gửi Ngân hàng Nhà nước xem xét, giải quyết

(3) Trường hợp Ngân hàng Nhà nước từ chối mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp thì phải thông báo lý do cho khách hàng biết.

5. Chi phí mở và duy trì tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Phí mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là loại phí đầu tiên mà bạn sẽ phải đối mặt khi bắt đầu mở tài khoản. Ở mỗi ngân hàng khác nhau sẽ có phí mở tài khoản khác nhau, thường giao động ở mức 50.000 đồng – 100.000 đồng.

Phí duy trì tài khoản vốn đầu tư trực tiếp về cơ bản là mức tiền tối thiểu bạn cần có trong tài khoản của mình. Tùy thuộc vào mỗi ngân hàng khác nhau sẽ só quy định về mức phí này khác nhau, đo đó Quý khách hàng cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định mở  tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ hay bằng đồng Việt Nam.

Hiện nay, trong xu thế hội nhập quốc tế, Việt Nam đón nhận nhiều chủ đầu tư nước ngoài đến để đầu tư kinh doanh. Chính vì vậy, tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cũng được sử dụng rộng rãi và phổ biến, tuy nhiên không phải ai cũng biết và nắm rõ về trình tư, thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

6. Câu hỏi thường gặp

6.1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gồm những doanh nghiệp nào?

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN thì doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm:

(1) Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

(2) Doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại (1) mục này có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp, bao gồm:

– Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp (hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc không có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài) dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;

– Doanh nghiệp được thành lập sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;

– Doanh nghiệp được thành lập mới theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

(3) Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư.

6.2. Đối tượng nào được áp dụng quy định về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp?

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
 • Nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
 • Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC);
 • Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi là PPP);
 • Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Trên đây là toàn bộ nội dung mà chúng tôi muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc về thủ tục mở tài khoản đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài. Nếu trong quá trình tìm hiểu, quý khách hàng quan tâm và có nhu cầu sử dụng Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trọn gói của Công ty Luật ACC vui lòng liên hệ với chúng tôi. Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 3.168

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 2.691

  Dịch Vụ Cho Thuê Văn Phòng Chia Sẻ Trọn Gói [Ưu Đãi 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng chia sẻ được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn đề tiết [...]

  Lượt xem: 1.918

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 2.357

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. Ngân hàng được phép Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp 2. Số lượng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được mở3. Hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp4. Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài5. Chi phí [...]

  Lượt xem: 2.902

  Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá ưu đãi (Cập nhật 2023)

  Dưới đây chúng ta sẽ cùng ACC tìm hiểu về Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm cùng phương châm “đồng hành pháp lý cùng doanh nghiệp”. ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn [...]

  Lượt xem: 2.242

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Ngân hàng được phép Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp 2. Số lượng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được mở3. Hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp4. Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài5. Chi phí [...]

  Lượt xem: 2.857

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 3.079

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *