Thủ tục hoàn thuế GTGT khi giải thể doanh nghiệp

logo accACC
Thảo Ly

Khi doanh nghiệp của bạn nhận quyết định giải thể doanh nghiệp và bạn muốn xin hoàn thuế GTGT khi giải thể doanh nghiệp. Nhưng bạn chưa biết thủ tục hoàn thuế GTGT khi giải thể doanh nghiệp như thế nào. Thì bài viết này Công ty Luật ACC sẽ cùng bạn tìm hiểu về thủ tục hoàn thuế GTGT khi giải thể doanh nghiệp nhé.

1. Chuẩn bị hồ sơ.

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

– Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động;

– Hồ sơ quyết toán thuế hoặc hồ sơ khai thuế đến thời điểm sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động.

2. Thủ tục hoàn thuế GTGT khi giải thể, sáp nhập doanh nghiệp.

– Bước 1: Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Bước 2: Xử lý hồ sơ

  • Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; cơ quan đăng ký kinh doanh xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

– Bước 3: Khi đã được xóa tên khỏi sổ đăng ký kinh doanh; doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế với cơ quan thuế. Hồ sơ đóng mã số thuế với cơ quan thuế bao gồm:

  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế( doanh nghiệp nộp bản gốc, không nộp bản sao, kể cả bản sao có công chứng)
  • Quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc quyết định mở thủ tục giải thể yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp hoặc thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh.
  • Hồ sơ hoàn thuế được nộp một bộ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc tại cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế. Người nộp thuế được gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính.

Khoản 1 Điều 59 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Cục Thuế căn cứ Quyết định hoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu quy định; căn cứ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước, lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước theo mẫu quy định gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp.

3. Những lưu ý khi hoàn thuế GTGT khi giải thể.

– Trong thời gian chưa hoàn thành toàn bộ thủ tục giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành thủ tục quyết toán thuế và được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

– Đối với những trường hợp công ty khi hoạt động có những chi phí phát sinh thì được đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng nếu doanh nghiệp đó nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì được hoàn thuế giá trị gia tăng khi giải thể.

– Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý rằng nếu từ ngày bắt đầu thành lập công ty đến khi giải thể, công ty không phát sinh khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh  với số thuế giá trị gia tăng đầu vào thì số thuế giá trị gia tăng các chi phí của  công ty không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

4. Thời hạn giải quyết.

– Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau:

  • Nếu hồ sơ hoàn thuế không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn hoặc chưa đủ thông tin để xác định thì cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
  • Nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ quan thuế ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

– Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau:

  • Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.
  • Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh chi hoàn thuế cho người nộp chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.

5. Dịch vụ hoàn thuế GTGT khi giải thể của Công ty Luật ACC.

Bạn đang muốn hoàn thuế GTGT khi giải thể nhưng bạn chưa biết phải làm thế nào. Để quá trình hoàn thuế GTGT khi giải thể trở nên dễ dàng hơn, bạn hãy liên hệ với Công ty Luật ACC, chúng tôi sẽ thay bạn hoàn thành quá trình hoàn thuế. Ngoài ra Công ty Luật  ACC còn cung cấp những dịch vụ pháp lý, thuế, kế toán, thành lập công ty… Nếu bạn có bất kỳ khó khăn nào thì hãy liên hệ với ACC để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn nhanh nhất. Công ty Luật ACC cam kết sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và tiết kiệm chi phí.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích cho việc hoàn thuế GTGT khi giải thể. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và yêu mến Công ty Luật ACC.

Viết một bình luận