Thủ Tục Hiệu Đính Thông Tin Trên Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư

logo accACC
Hoài Thắm

Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư khi thông tin trên giấy phép đầu tư không đúng với thông tin trong hồ sơ đăng ký đầu tư, để thực hiện thủ tục hiệu đính thông tin này doanh nghiệp cần phải thực hiện theo các quy định pháp luật. Bài viết này cung cấp quy định mới nhất về thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư.

ACC là đơn vị chuyên cung cấp đầy đủ các quy định pháp luật trong thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất 2020. Mời bạn theo dõi chi tiết bài viết này.

Thủ Tục Hiệu Đính Thông Tin Trên Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư
Thủ Tục Hiệu Đính Thông Tin Trên Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư

1. Khái niệm về hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư

 • Giấy chứng nhận đầu tư: Theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 quy định thì giấy chứng nhận đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.
 • Hiệu đính: Hiệu đính thực chất là quá trình đối chiếu, so sánh rà soát lỗi và chỉnh sửa lại nội dung bản dịch cho đúng và hay hơn. Các thông tin được hiệu đính như: tên riêng, chính tả, niên đại, địa danh,…Hiệu đính tất cả các lỗi liên quan tới câu từ ngữ, ngữ pháp, cấu trúc câu và đảm bảo nội dung bản dịch là đúng so với bản gốc.

2. Quy định của pháp luật về hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư

* Khi nào cần hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư?

 • Khi doanh nghiệp phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
  • Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị hiệu đính thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục II-12 ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT/-BKHĐT yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh hiệu đính nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã nộp. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị, kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị của doanh nghiệp nếu thông tin trong thông báo của doanh nghiệp là chính xác.
  • Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì gửi thông báo cho doanh nghiệp về việc hiệu đính nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã nộp và thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo.
  • Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không có hoặc không chính xác do quá trình chuyển đổi dữ liệu, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT/-BKHĐT cho Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính để bổ sung hoặc hiệu đính thông tin. Kèm theo Thông báo phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
  • Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không có hoặc không chính xác với Giấy chứng nhận bằng bản giấy, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi phát hiện, Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung, hiệu đính nội dung thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Thủ tục hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

* Thông tin cần lưu ý khi thực hiện thủ tục hiệu đính:

 • Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ phải sử dụng giấy khổ A4.
 • Doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa có những thông tin trên.
 • Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong trường hợp có sai khác.

1 Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
 • Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
 • Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua doanh nghiệp trả kết quả qua Bưu điện.

2 Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn

3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

 • Giấy đề nghị hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện: Các doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

* Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố.

* Kết quả thực hiện:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ.
 • Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD nếu hồ sơ hợp lệ.
 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

4 Căn cứ pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 • Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận