Thủ tục công chứng biên bản họp gia đình (Cập nhật 2021)

logo accACC
Minh Anh

Biên bản họp gia đình là một dạng văn bản thường được sử dụng trong các buổi họp gia đình để thỏa thuận về các lợi ích giữa các thành viên với nhau. Vậy để biên bản họp gia đình có giá trị pháp lý để thực hiện các thủ tục khác thì phải thực hiện việc công chứng, chứng thực và có đầy đủ các thành viên có lợi ích bị ảnh hưởng tham gia. Để giúp bạn tìm hiểu về biên bản họp gia đình, thủ tục công chứng biên bản họp gia đình, Công ty Luật ACC xin cung cấp một số thông tin bổ ích đến bạn trong bài viết sau đây.

thủ tục công chứng biên bản họp gia đình
Thủ tục công chứng biên bản họp gia đình

1. Biên bản họp gia đình

Biên bản họp gia đình là một dạng văn bản thường được sử dụng trong các buổi họp gia đình để thỏa thuận về các lợi ích giữa các thành viên với nhau, thường là trong trường hợp phân chia tài sản, quyền sử dụng đất,…

Theo đó, do tính chất thỏa thuận và đưa ra quyết định thống nhất giữa các thành viên nên biên bản họp gia đình cần phải được lập khi có sự tham dự đầy đủ của các thành viên có liên quan.

Đồng thời, để biên bản họp gia đình có tính pháp lý cần phải được sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hay nói cách khác là được thực hiện thủ tục công chứng biên bản họp gia đình tại các tổ chức hành nghề công chứng theo đúng quy định pháp luật về Luật Công chứng.

2. Mẫu biên bản họp gia đình cần có những thông tin gì?

Biên bản họp gia đình có thể soạn theo nhiều dạng khác nhau. Trong đó, nội dung của biên bản họp gia đình cần có những thông tin sau đây:

 • Có quốc hiệu, tiêu ngữ và ngày tháng năm;
 • Các thông tin của thành viên tham dự như họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND hoặc CCCD,…;
 • Ghi chép lại những ý kiến được nêu ra trong cuộc họp;
 • Các thông tin quan trọng của cuộc họp như về tài sản, thừa kế, đất đai,…
 • Biểu quyết của các thành viên về những nội dung được đưa ra;
 • Kết luận thống nhất cuối cùng giữa các thành viên;
 • Khẳng định tính pháp lý của biên bản họp gia đình dựa trên sự xác nhận thông tin, tự nguyện của tất cả thành viên;
 • Chữ ký của người viết biên bản.

Lưu ý: như đã đề cập về việc cần công chứng biên bản họp gia đình thì cần có thêm xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng sau khi đã hoàn thành thủ tục công chứng.

Mẫu biên bản họp gia đình về việc phân chia di sản thừa kế:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

……, ngày …. tháng …. năm 20….

BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH

( V/v: Phân chia phần đất thừa kế của gia đình)

Hôm nay, ngày … tháng …. năm 20….., tại nhà Ông ….. (con trưởng): Đội…., xã ….., huyện ……, tỉnh ……… Gia đình Chúng tôi tiến hành họp mặt các con trai, con gái của Cụ Ông ……. và cụ Bà ….. (tức cụ …..) với thành phần và nội dung cuộc họp như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp:

 1. Ông ……………..….. – Là con trai trưởng (đã mất), Ông ………….. là con trai cả đại diện;
 2. Ông ……………….;
 3. Bà ………………. ;
 4. Bà ……………….;
 5. Bà ……………….;

Nội dung cuộc họp:

– Phần đất hương hỏa do Cụ Ông ………. và cụ Bà ………… (tức cụ ……) mất để lại không có di chúc là tài sản thừa kế chung của các con (con trai và con gái). Tất cả mọi thành viên trong gia đình đồng ý để lại cho cháu đích tôn …….. m2. Phần đất này đã chuyển nhượng cho Ông ………… và vợ là bà ………… và tất cả các thành viên trong gia đình đã đồng ý và không tranh chấp.

– Phần đất còn lại là: ………. m2 các thành viên trong gia đình thống nhất như sau:

+ Phần đất còn lại là: ……….. m2 tất cả các thành viên trong gia đình thống nhất để Ông ………… đứng tên làm đại diện chủ sở hữu trên sổ đỏ, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ……… do UBND huyện …….. cấp ngày …. tháng ….. năm 20……

+ 100 m2 được dùng làm từ đường dòng họ, không được mua bán, chuyển nhượng dưới mọi hình thức (vị trí nhà thờ nằm mặt đường dẫn vào thửa đất).

+ ……… m2 còn lại thuộc sở hữu chung của 9 người con, dùng vào mục đích ở và thờ cúng tổ tiên, không được bán (Nếu bán phải có sự đồng ý của tất cả 9 người con, tiền bán được phải được chia đều cho 9 người con theo danh sách trên).

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100%

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 09 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của người tham gia cuộc họp                    

Các thành viên                                          Các thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)                               (Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ …………..

——————————————-

3. Thủ tục công chứng biên bản họp gia đình

Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận chia di sản được thực hiện theo các bước như sau.

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Người yêu cầu sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như sau:

 • Biên bản họp gia đình có đầy đủ người tham dự;
 • Phiếu yêu cầu công chứng: có liệt kê các thông tin như họ tên, địa chỉ của người nộp, nội dung công chứng biên bản họp gia đình, danh mục giấy tờ có liên quan,…
 • Bản sao CMND hoặc CCCD hoặc hộ khẩu của các thành viên;
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản (Nếu thỏa thuận có liên quan đến tài sản);
 • Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Sau đó, người yêu cầu nộp hồ sơ tại trụ sở tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng, Văn phòng công chứng).

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và thụ lý hồ sơ

Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ. Nếu hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ và hợp lệ thì sẽ được thụ lý và ghi vào sổ công chứng.

Trường hợp không hợp lệ thì Công chứng viên có thể yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ.

Nếu vẫn không hợp lệ thì có thể từ chối thụ lý hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối.

Bước 3: Hướng dẫn quy định

Sau khi hồ sơ được thụ lý, công chứng viên hướng dẫn người yêu cầu một số thông tin về quy định của thủ tục công chứng, thực hiện biên bản, quyền và nghĩa vụ cũng như ý nghĩa, hậu quả pháp lý của những người yêu cầu khi tham gia thỏa thuận này.

Bước 4: Làm rõ các vấn đề (nếu có) và kiểm tra dự thảo biên bản họp gia đình

Trường hợp công chứng viên phát hiện có căn cứ cho rằng hồ sơ còn một số vấn đề chưa rõ hay không phù hợp pháp luật thì có quyền yêu cầu người nộp làm rõ hoặc đề nghị xác minh, giám định. Nếu người yêu cầu không thực hiện được thì có quyền từ chối công chứng.

Công chứng viên kiểm tra dự thảo biên bản họp gia đình có đảm bảo phù hợp với các điều kiện theo quy định của pháp luật, đạo đức hay không. Trường hợp không phù hợp thì có thể yêu cầu điều chỉnh.

Bước 5: Trả kết quả công chứng

Nếu người yêu cầu đồng ý nội dung dự thảo thì tiến hành ký xác nhận. Đồng thời xuất trình bản chính các giấy tờ cho Công chứng viên.

Sau khi đã đối chiếu thì Công chứng viên ghi lời chứng và ký vào từng trang của biên bản họp gia đình được công chứng.

Cuối cùng, người yêu cầu sẽ được trả kết quả công chứng sau khi hoàn thành thủ tục công chứng biên bản họp gia đình.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản tại đây nhé!

Trên đây là một số thông tin về thủ tục công chứng biên bản họp gia đình theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc cần chúng tôi hỗ trợ tư vấn hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý thì hãy liên hệ với Công ty Luật ACC, chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

 • Email: info@accgroup.vn
 • Hotline: 1900 3330
 • Zalo: 084 696 7979
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận