Thủ Tục Cấp Lại Phù Hiệu Cho Xe Kinh Doanh Vận Tải Hành Khách Theo Tuyến Cố Định

Thủ Tục Cấp Lại Phù Hiệu Cho Xe Kinh Doanh Vận Tải Hành Khách Theo Tuyến Cố Định
Thủ Tục Cấp Lại Phù Hiệu Cho Xe Kinh Doanh Vận Tải Hành Khách Theo Tuyến Cố Định

Cấp phù hiệu xe tải là một quy định có tính chất bắt buộc thực hiện đối với những người kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định. Hiện nay, pháp luật quy định như thế nào về các trường hợp được cấp lại phù hiệu cho xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định và trình tự, thủ tục cấp lại phù hiệu này được quy định ra sao đang là băn khoăn rất lớn đối với những người kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.

Dịch vụ ACC gửi đến quý khách hàng “Thủ tục cấp lại phù hiệu cho xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định” với mong muốn cung cấp những thông tin pháp lý chính xác và đáng tin cậy nhất. Mời quý khách hàng tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

1. Khái niệm kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định là kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô có xác định bến xe khách nơi đi, bến xe khách nơi đến với lịch trình, hành trình nhất định (theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh vận tải bằng ô tô).

2. Trường hợp cấp lại phù hiệu kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

 • Phù hiệu được cấp lại khi hết hạn, khi bị mất hoặc bị hư hỏng, khi thay đổi chủ sở hữu phương tiện hoặc thay đổi đơn vị kinh doanh vận tải.

Trường hợp cấp lại phù hiệu khi hết hạn, đơn vị kinh doanh vận tải được đề nghị cấp lại phù hiệu trong khoảng thời gian 15 ngày tính đến ngày hết hạn phù hiệu.

 • Phù hiệu được cấp lại khi bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng.

Sau khi hết thời hạn bị tước quyền sử dụng hoặc hết thời hạn bị thu hồi phù hiệu, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì đơn vị kinh doanh vận tải phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định.

3. Cách thức thực hiện cấp lại phù hiệu kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

Đơn vị kinh doanh vận tải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu đến Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp Giấy phép kinh doanh cho đơn vị.

Đơn vị kinh doanh vận tải có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải, nộp hồ sơ qua hệ thống bưu điện, nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

 1. Hồ sơ đề nghị cấp lại phù hiệu cho xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

Hồ sơ đề nghị cấp lại phù hiệu cho xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định phải đảm bảo đủ các thành phần như sau:

 • Đối với trường hợp khi hết hạn, khi bị mất hoặc bị hư hỏng, khi thay đổi chủ sở hữu phương tiện hoặc thay đổi đơn vị kinh doanh vận tải, hồ sơ gồm:
  • Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh vận tải bằng ô tô;
  • Bản sao giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Đối với trường hợp khi bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng, hồ sơ gồm:
  • Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định Phụ lục V của Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh vận tải bằng ô tô;
  • Bản sao giấy đãng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu cùa đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh;
  • Tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng phù hiệu.

5. Trình tự, thủ tục cấp lại phù hiệu cho xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

 • Đơn vị kinh doanh vận tải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu đến Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp Giấy phép kinh doanh cho đơn vị.
 • Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp phù hiệu thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho các xe theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải. Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản hoặc trả lời thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cập nhật thông tin trên hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện kiểm tra và chỉ cấp phù hiệu khi thiết bị giám sát hành trình của xe đáp ứng đầy đủ các quy định về lắp đặt, truyền dẫn dữ liệu.

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan cấp hoặc qua đường bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác theo quy định. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan cấp hoặc qua đường bưu điện, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải cấp thực hiện việc xử lý hồ sơ và cấp phù hiệu trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải;

 • Sở Giao thông vận tài cấp kiểm tra thông tin về Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các xe ô tô để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện kinh doanh vận tải trên hệ thống Đăng kiểm Việt Nam;
 • Sở Giao thông vận tải cấp kiểm tra thông tin về tình trạng của phương tiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải và hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để thực hiện theo các trường hợp sau:
  • Trường hợp phương tiện chưa có trên hệ thống thì thực hiện cấp phù hiệu;
  • Trường hợp phương tiện đã có trên hệ thống, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ thực hiện gửi thông tin qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Giao thông vận tải đang quản lý phương tiện đề nghị xác nhận và gỡ bỏ phương tiện khỏi hệ thống. Trong thời gian 02 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải nhận được đề nghị phải trà lời, trường hợp không đông ý gỡ thông tin của phương tiện phải nêu rõ lý do. Sở Giao thông vận tài nơi tiêp nhận hô sơ thực hiện cấp phù hiệu, biển hiệu sau khi phương tiện được gỡ bỏ khỏi hệ thống.

6. Thời hạn và thẩm quyền cấp lại phù hiệu cho xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho các xe theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải. Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản hoặc trả lời thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận