Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Lao Động Bị Mất, Bị Hỏng

logo accACC
Hoài Thắm

Giấy phép lao động đối với người nước ngoài tại Việt Nam được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động có quốc tịch nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, sau khi được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam người nước ngoài có thể được cấp lại giấy phép lao động do bị mất, bị hỏng. Bài viết này cung cấp các quy định trong thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động bị mất, bị hỏng.

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Lao Động Bị Mất, Bị Hỏng
Thủ Tục Cấp Lại Giấy Phép Lao Động Bị Mất, Bị Hỏng

ACC là đơn vị chuyên cung cấp đầy đủ các quy định pháp luật trong thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động bị mất, bị hỏng mới nhất 2020. Mời bạn theo dõi chi tiết bài viết này.

1. Khái niệm giấy phép lao động

Giấy phép lao động: Giấy phép lao động là bằng chứng chứng tỏ người lao động nước ngoài đủ điều kiện làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Đây là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp cho người lao động nước ngoài khi đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam. Nghĩa là giấy phép lao động sẽ chứng minh rằng người được cấp phép được pháp luật Việt Nam bảo vệ theo luật lao động của Việt Nam cũng như quyền lợi hợp pháp của họ được bảo vệ chính đáng.

2. Những thông tin cơ bản của giấy phép lao động

 • Họ tên của người lao động nước ngoài (LĐNN)
 • Ngày tháng năm sinh
 • Quốc tịch và số hộ chiếu
 • Trình độ chuyên môn
 • Cơ quan mà LĐNN đang làm việc
 • Vị trí công việc (chức vụ)
 • Thời hạn giấy phép: tối đa 2 năm
 • Kích thước giấy phép: giống như tờ A4

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài có toàn bộ thời gian làm việc cho người sử dụng lao động hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính của người sử dụng lao động nếu người lao động nước ngoài không có toàn bộ thời gian làm việc cho người sử dụng lao động tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* Những trường hợp xin cấp giấy phép lao động theo quy định pháp luật:

 • Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.
 • Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

4. Thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động do bị mất, bị hỏng

* Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Giấy phép lao động đã được cấp:
  • Trường hợp giấy phép lao động bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật.
  • Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì phải có các giấy tờ chứng minh.
  • Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 7 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.
  • Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

* Trình tự cấp lại giấy phép lao động bị mất, bị hỏng

 • Bước 1: Sau khi người lao động phát hiện giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng hoặc các thông tin trên giấy phép lao động bị thay đổi như: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp hộ chiếu, địa điểm làm việc, nơi làm việc thì người lao động có quốc tịch nước ngoài có trách nhiệm báo cáo tới người sử dụng lao động.
 • Bước 2: Người sử dụng lao động nhận được báo cáo của người lao động có quốc tịch nước ngoài thông báo về việc giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng hoặc các thông tin trên giấy phép lao động bị thay đổi như: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp hộ chiếu, địa điểm làm việc, nơi làm việc thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ tới cơ quản quản lý lao động cấp tỉnh nơi đã cấp giấy phép lao động đó để cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.
 • Bước 3: Nộp hồ sơ
  • Nơi tiếp nhận và trả kết quả Bộ phận Một cửa – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

* Thời hạn giải quyết: 03-05 ngày làm việc, trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

* Lệ phí: lệ phí cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/Thành phố thực hiện.

* Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại do bị mất, bị hỏng bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

* Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận