messenger whatsapp viber zalo phone mail

Mẫu thông báo mời thầu qua mạng [Chi tiết 2023]

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để kí kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Như vậy có thể thấy, đấu thầu là một quá trình chủ đầu tư lựa chọn được một nhà thầu (mời thầu) đáp ứng các yêu cầu của mình theo quy định của luật pháp. Trong nền kinh tế thị trường, người mua tổ chức đấu thầu để người bán (các nhà thầu) cạnh tranh nhau. Vậy Mẫu thông báo mời thầu qua mạng như thế nào? Hãy cùng ACC tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây!

Mẫu thông báo mời thầu và phiếu đăng ký thông báo mời thầu

Mẫu thông báo mời thầu qua mạng [Chi tiết 2023]

1. Điều kiện phát hành Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu của gói thầu?

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu để các nhà đầu tư, nhà thầu làm căn cứ để chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu tổ chức đấu giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành khi có đủ điều kiện sau đây:

– Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt

– Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu, yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác

– Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật đấu thầu

– Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu

– Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phên duyệt trong trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung

– Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu.

2. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ mời thầu bao gồm những giấy tờ sau đây:

– Thông báo mời thầu: Trong thông báo mời thầu phải ghi rõ các nội dung sau đây:

+ Tên, địa chỉ của bên mời thầu

+ Tóm tắt nội dung đấu thầu

+ Thời hạn, địa điểm và thủ tục nhận hồ sơ mời thầu

+ Thời hạn, địa điểm, thủ tục nộp hồ sơ dự thầu

+ Những chỉ dẫn để tìm hiểu hồ sơ mời thầu:

=> Đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi: Bên mời thầu có trách nhiệm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

=> Đối trường hợp đấu thầu hạn chế: Bên mời thầu gửi thông báo mời đăng ký dự thầu đến các nhà thầu đủ điều kiện để tham gia gói thầu.

Ngoài ra, Bên mời thầu cũng có trách nhiệm chỉ dẫn cho bên dự thầu về các điều kiện dự thầu. các thủ tục áp dụng trong quá trình đấu thầu và giải các đáp thắc mắc cho bên dự thầu để họ hiểu hơn về gói thầu mình đang tham dự

– Các yêu cầu liên quan đến hàng hóa, dịch vụ được đấu thầu ( Ví dụ: yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của hàng hóa, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ, …)

– Phương pháp đánh giá, so sánh, xếp hạng và lựa chọn nhà thầu

– Những chỉ dẫn khác liên quan đến việc đấu thầu

( Điều 218, Điều 219 Luật Thương mại 2005 quy định)

3. Thông báo mời thầu là gì và có quan trọng không?

Thông báo mời thầu là một trong những giấy tờ quan trọng và bắt buộc cần có trong thủ tục đấu thầu. Như đã trình bày ở mục 1 và mục 2 của bài viết, Thông báo mời thầu là một trong những điều kiện cần thiết để phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu, cũng là một trong những giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ mời thầu theo luật định.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: ……………………………………….

– Loại gói thầu: ……………………………………………………………………………………..

– Nội dung chính của gói thầu:…………………………………………………………………

– Thời gian thực hiện gói thầu: ………………………………………………………………..

Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: ……….

Nguồn vốn: ……………………………………………………………….  (Đối với phần này, bên mời thầu phải nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu. Nếu trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi thì ghi rõ tên các nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn vay, bao gồm tất cả các khoản vốn tài trợ và vốn trong nước.)

Hình thức lựa chọn nhà thầu: ……………………………….  (Tại phần này, phải ghi rõ hình thức lựa chọn nhà thầu là gì: Đấu thầu rộng rãi hay hạn chế, chào hàng cạnh tranh thông thường hay rút gọn, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện hay lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt) (Điều 20 đến điều 26 Luật Đấu thầu 2013) 

Phương thức lựa chọn nhà thầu: …………………………………….  (Phần này phải ghi rõ phương thức lựa chọn nhà thầu là Một giai đoạn một túi hồ sơ, Một giai đoạn hai túi hồ sơ, Hai giai đoạn một túi hồ sơ hay Hai giai đoạn hai túi hồ sơ)

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ … giờ ngày … tháng … năm … đến … giờ ngày …. tháng … năm …

Địa điểm bán: …………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Fax: ………………………………………………………………………………………….

Giá bán một bộ Hồ sơ mời thầu: …………… VNĐ (bằng chữ: ……………  Việt Nam đồng)

Bảo đảm dự thầu:

– Số tiền ………………. VNĐ (bằng chữ:…………………………………………. Việt Nam đồng) 

– Hình thức bảo đảm dự thầu: ………………………………………  (Hình thức bảo đảm dự thầu có thể lựa chọn một trong các biện pháp bảo đảm dự thầu như là đặt cọc, ký quỹ hay là nộp thư bảo lãnh của các tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam)

Thời điểm đóng thầu: …. giờ … phút ngày … tháng … năm … kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất/Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

                                                                                                                             ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN MỜI THẦU

(ký, ghi rõ họ và tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

Trên đây là các thông tin về Mẫu thông báo mời thầu qua mạng [Chi tiết 2023] mà ACC cung cấp tới quý bạn đọc Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào cần hỗ trợ về vấn đề trên vui lòng liên hệ với Công ty Luật ACC của chúng tôi. Công ty Luật ACC luôn cam kết sẽ đưa ra nhưng hỗ trợ tư vấn về pháp lý nhanh chóng và có hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn quý bạn đọc.

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.136

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 3.245

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.165

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 1.501

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 2.224

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *