CÔNG TY LUẬT ACC

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Quận 3

Hoài Trinh

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Quận 3

Hoài Trinh

09/12/2021

rW7QJexbLY4HPKVz1HtxOJsQGiOaOmC8m ADhU36zGcFGlr9WcW9lLmB
Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Quận 3

Do nhu cầu phát triển công ty ngày một tăng nên yêu cầu về người đại diện theo pháp luật công ty phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu thực tế. Do đó, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không quá lạ lẫm hiện nay. Vậy quy định về thủ tục thay đổi người đại diện là gì? Sau đây, ACC chúng tôi xin cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Quận 3 như sau:

1. Tại sao nên chọn thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Quận 3 của ACC?

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không quá lạ lẫm đối với các doanh nghiệp. Do đó, ACC chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Quận 3 với những lí do như sau:

– Thứ nhất, thủ tục thay đổi người đại điện theo pháp luật có nhiều thay đổi theo quy định của luật hiện. Nếu khách hàng tự mình thực hiện có thể xảy ra nhiều sai sót hoặc không đúng với yêu cầu của pháp luật.

– Thứ hai, ACC chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật nên sẽ cung cấp cho hàng những quyền lợi tốt nhât.

– Thứ ba, ACC chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng Những mẫu đơn thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật mới nhất theo quy định hiện hành.

– Thứ tư, Đến với ACC chúng tôi, khách hàng không bận tâm về chi phí. Hơn nữa, chúng tôi luôn bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng.

2. Mẫu đơn thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Quận 3?

Sau đây, ACC chúng cấp Mẫu đơn thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Quận 3, như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
——–
……….,ngày……..tháng………Năm
THÔNG BÁO
Thay đổi người đại diện theo pháp luật
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………….
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………..
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):       
Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:
1. Người đại diện theo pháp luật cũ1:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….. Giới tính: ……………
Chức danh: ………………………………………………………………………………………………….
Sinh ngày: …………………… /……. /……….. Dân tộc: ……………………  Quốc tịch: ……….
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
□ Chứng minh nhân dân                                           □ Căn cước công dân
□ Hộ chiếu                                                              □ Loại khác (ghi rõ):………………….
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ………………………………………
Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: ……………….. Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..
2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi2:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….. Giới tính: ………………
Chức danh: …………………………………………………………………………………………………….
Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ………………..  Quốc tịch: …………………………………..
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
□ Chứng minh nhân dân                                           □ Căn cước công dân
□ Hộ chiếu                                                              □ Loại khác (ghi rõ):……………………
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ………………………………………
Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: ……………….. Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….
Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..
Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………
Quốc gia: ………………………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….
Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..
Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………
Quốc gia: ……………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại (nếu có):…………………………………………. Fax (nếu có): …………………………..
Email (nếu có): ……………………………………………… Website (nếu có): ………………………
Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Trường hợp người đại diện pháp luật giữ một trong các chức danh theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp thì ghi: Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về người quản lý doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.
 
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi họ tên)3
______________________
1,2 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật
3 Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng quản trị ký trực tiếp vào phần này.

3. Quy định về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Quận 3?

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Quận 3 được thể hiện qua các bước sau đây:

Bước 1: Công ty ra quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật mới

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện của công ty

– Mẫu đơn thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao CCCD/ CMND/hộ chiếu của người đại diện mới theo pháp luật;

– Kèm theo các tài liệu sau là các quyết định, nghị quyết của công ty

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật 

Có hai hình thức nộp hồ sơ: trực tiếp hoặc online (qua mạng)

Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc ghi nhận người đại diện mới theo pháp luật

Bước 5: Thông báo việc thay đổi người đại diện theo pháp luật 

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Quận 3. Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

  • Tư vấn pháp lý: 1900.3330
  • Zalo: 084.696.7979
  • Website: accgroup.vn
Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ