Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

logo accACC
Nguyen Vi

Du lịch là ngành nghề kinh tế có tốc độ tăng trưởng GDP cao trong những năm gần đây, khi đời sống ngày càng nâng cao và nhu cầu du lịch trở thành một trong những mong muốn thiết yếu của con người. Việc du lịch không chỉ gói gọn trong phạm vi quốc gia mà mở rộng ra cả phạm vi quốc tế. Vậy, các doanh nghiệp khi cung cấp dịch vụ lữ hành quốc tế có nhu cầu thay đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thì được thực hiện như thế nào? Tất cả câu trả lời về vấn đề này sẽ được chúng tôi nói rõ trong bài viết dưới đây!

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Du lịch số 09/2017/QH14 năm 2017

– Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 15/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

– Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

– Thông tư 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doạnh dịch vụ lữ hành nước ngoài

– Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch

– Thông tư số 35/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

2. Khi nào thì cần thay đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế?

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp cho tổ chức đáp ứng đủ điều kiện, thực hiện việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong các trường hợp sau đây:

– Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp bởi bộ Kế hoạch và đầu tư xác nhận tư cách pháp nhân và hoạt động nghề nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế của tổ chức

– Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, được chuyển thành một trong các phạm vi như:

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa.

Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác

3. Yêu cầu trước khi thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Để thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, và điều kiện xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

– Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam:

 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

– Chuyên ngành về lữ hành được thể hiện trên bằng tốt nghiệp của một trong các ngành, nghề, chuyên ngành sau đây:

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 • Quản trị lữ hành;
 • Điều hành tour du lịch;
 • Marketing du lịch;
 • Du lịch;
 • Du lịch lữ hành;
 • Quản lý và kinh doanh du lịch.
 • Quản trị du lịch MICE;
 • Đại lý lữ hành;
 • Hướng dẫn du lịch;

Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực:

Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành quy định như trên thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

4. Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật về du lịch với những giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

– Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của doanh nghiệp 

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phù hợp với phạm vi kinh doanh trong trường hợp thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.   

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là:

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đến Tổng cục Du lịch trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch có trách nhiệm cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Lấy kết quả và phí, lệ phí thay đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

– Hình thức nộp trực tiếp: 05 Ngày làm việc  

Lệ phí : 1.000.000 Đồng (1.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 5/5/2020 có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020).)     

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch có trách nhiệm cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Hình thức nộp đơn bằng dịch vụ bưu chính: 05 Ngày làm việc   

Lệ phí : 1.000.000 Đồng (1.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 5/5/2020 có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020).)     

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch có trách nhiệm cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Một số câu hỏi thường gặp về thay đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

5.1 Những trường hợp nào được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế?

Có 02 trường hợp không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, bao gồm:

– Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh lữ hành trái pháp luật đã bị xử phạt hành chính về hành vi đó trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp giấy phép;

– Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép.

5.2 Những trường hợp nào thì có thể thay đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế?

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 35, Luật du lịch năm 2019 thì việc thay đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được tiến hành trong các trường hợp sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

5.3 Những trường hợp nào thì có thể xin cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 34, Luật du lịch năm 2019 thì các trường hợp cấp lại bao gồm: Doanh nghiệp đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong trường hợp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bị mất hoặc bị hư hỏng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận