messenger whatsapp viber zalo phone mail

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học [Chi tiết 2023]

 Vậy để thành lập một trung tâm ngoại ngữ tin học cần điều kiện gì? Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học ra sao?Nếu Quý bạn đọc có các thắc mắc trên vậy đừng bỏ qua bài viết này; bởi Công ty Luật ACC sẽ chia sẻ đến Quý bạn đọc đầy đủ và chi tiết về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học . Giúp bạn có thêm thông tin pháp lý quan trọng trong quá trình thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học. 

1.Trung tâm ngoại ngữ tin học là gì?

Trung tâm ngoại ngữ tin học hiện nay đang được biết đến rất nhiều,bởi sự phổ biến của nó khi có khá nhiều tổ chức, các nhân thành lập trung tâm tin học ngoại ngữ. Dựa vào tính chất hoạt động, có thể hiểu, trung tâm ngoại ngữ tin học là một tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục là giảng dạy các kiến thức về tin học và ngoại ngữ.

Ngoài chức năng giảng dạy, các trung tâm ngoại ngữ tin học hiện nay còn tổ chức để học viên thi lấy chứng chỉ tin học để phục vụ cho công việc và học tập sau này.

2.Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Sau khi thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học, trung tâm có quyền hạn và nhiệm vụ như sau:

 • Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học.
 • Tuyển sinh và quản lý người học.
 • Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ Điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thực hiện các công việc có liên quan như biên dịch, phiên dịch, lập trình, cài đặt phần mềm.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của trung tâm.
 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục.
 • Công khai các Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • Được xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
 • Xây dựng nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trung tâm; quản lý, tuyển dụng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chiến lược phát triển của trung tâm.
 • Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm và được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi theo quy định của pháp luật.
 •  Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

3.Điều kiện thành lập một trung tâm ngoại ngữ tin học 

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học, tổ chức cần đáp ứng các điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học như sau: 

3.1 Điều kiện về tên của trung tâm ngoại ngữ tin học được đặt theo nguyên tắc sau:

 1. a) Trung tâm ngoại ngữ tin học + Tên riêng;
 2. b) Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
 • Trung tâm ngoại ngữ tin học có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.
 • Tên của trung tâm ngoại ngữ tin học được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

3.2. Điều kiện về Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 1. a) Có nhân thân tốt;
 2. b) Có năng lực quản lý;
 3. c) Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ tin học).

Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học).

 1. d) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

– Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 05 năm.

3.3. Điều kiện về vị trí và tiêu chuẩn của giáo viên

 • Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.
 • Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy tin học khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
 1. a) Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên;
 2. b) Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
 3. Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
 4. a) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 5. b) Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
 • Giáo viên là người nước ngoài dạy tin học: Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp.

3.4.  Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

 • Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định.
 • Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định sau đây:
 1. a) Có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất;
 2. b) Có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

3.5.  Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục[70]

 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

4.Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học bao gồm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học:

4.1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm: 

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 1. a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 2. b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 1. c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4.2. Hồ sơ xin quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học bao gồm:

 Hồ sơ xin quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học  gồm:

 1. a) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
 2. b) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
 3. c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

5.Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

Thủ tục hành lập trung tâm ngoại ngữ tin học như sau:

Bước 1: Đăng ký kinh doanh

 • Chuẩn bị hồ sơ: chuẩn bị các hồ sơ như đã liệt kê ở mục 4.2
 • Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty dịch vụ ăn uống đặt trụ sở
 • Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc trực tuyến qua Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp
 • Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
 • Chi phí thành lập công ty dịch vụ ăn uống: theo quy định về phí và lệ phí của Nhà nước

Bước 2: Thủ tục thành lập trung tâm  tin học ngoại ngữ:

Thủ tục thành lập trung tâm tin học ngoại ngữ đối với bước xin quyết định thành lập như sau:

 • Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học:
 1. a) Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên nhà trường;
 2. b) Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;
 3. c) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường 
 • Trình tự thực hiện:
 1. a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
 2. b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định;
 3. c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại khoản 1 Điều này quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

6.Những câu hỏi thường gặp khi thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

Thành lập trung tâm cần phải có giấy phép gì?

Phải có quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học của cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học quan trọng nhất?

Tất cả các điều kiện đều quan trọng và cần được đáp ứng đầy đủ.

Nếu thiếu điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học sẽ bị xử lý như thế nào?

Sẽ bị từ chối hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện sau khi đã thành lập doanh nghiệp, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính vì kinh doanh không đủ điều kiện.

 

ACC Group có dịch vụ tư vấn về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học không?

ACC Group sẽ tư vấn cho quý khách toàn bộ các vấn đề liên quan đến thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học  cho khách hàng, ACC cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong quá trình thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học ?

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 3.110

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 1.863

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 3.010

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1.Trung tâm ngoại ngữ tin học là gì?2.Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm ngoại ngữ, tin học3.Điều kiện thành lập một trung tâm ngoại ngữ tin học 4.Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học5.Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học6.Những câu hỏi thường gặp khi [...]

  Lượt xem: 2.343

  Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học [Chi tiết 2023]

  ✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành [...]

  Lượt xem: 3.054

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1.Trung tâm ngoại ngữ tin học là gì?2.Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm ngoại ngữ, tin học3.Điều kiện thành lập một trung tâm ngoại ngữ tin học 4.Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học5.Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học6.Những câu hỏi thường gặp khi [...]

  Lượt xem: 2.377

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 1.962

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *