Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp (2021)

logo accACC
Nguyen Vi

Trong nền kinh tế phát triển lớn mạnh như hiện nay thì sẽ dẫn đến sự đòi hỏi một cách nghiêm khắc và cao hơn về mặt chuyên môn của từng ngành nghề. Theo đó mà định hướng và yêu cầu phát triển của học sinh đối với ngành nghề tương lai sau khi rời xa mái trường trung học phổ thông cũng trở nên phong phú, đa dạng và nhiều lựa chọn hơn. Do vậy, giáo dục nghề nghiệp cũng đang dần dần trở thành một trong những xu thế được lựa chọn đông đảo. Nếu bạn đang có nhu cầu muốn  thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp nhưng vẫn còn gặp nhiều vướng mắc liên quan đến mặt pháp lý của việc thành lập trung tâm thì đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây.


1.Giáo dục nghề nghiệp là gì?  Trung tâm giáo dục nghề nghiệp là gì?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất luật giáo dục nghề nghiệp do văn phòng quốc hội ban hành thì giáo dục nghề nghiệp được định nghĩa như sau: “ Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên”.

Điều 5 của Văn bản hợp nhất số 16/2017 cũng có quy định về cơ sở giáo dục nghề nghiệp như sau: 

“1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm:

 • Trung tâm giáo dục nghề nghiệp;
 • Trường trung cấp;
 • Trường cao đẳng.
 1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tổ chức theo các loại hình sau đây:
 • Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, do Nhà nước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất;
 • Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc sở hữu của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân, do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất;
 • Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm cơ sở giáo dục nghề nghiệp 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài; cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài”

Từ quy định trên có thể thấy rằng trung tâm giáo dục nghề nghiệp là thuộc một trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chức năng đào tạo nhân lực cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo, từ đó tạo điều kiện cho nguwoif học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn. Nếu bạn muốn thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp thì có thể thành lập theo hình thức cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục.


2. Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì?

Để có thể thực hiện được việc thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp thì cần phải đáp ứng những điều kiện mà pháp luật quy định. Theo đó, căn cứ vào  Khoản 3, Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1, Điều 5 , Nghị định 140/2018/NĐ-CP thì việc thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp phải đáp ứng những điều kiện sau:

 • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập khi thành lập phải hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quy định.
 • Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo diện tích đất sử dụng tối thiểu của trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2; của trường trung cấp là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 20.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị; của trường cao đẳng là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.
 • Vốn đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, cụ thể như sau:
 •  
 • Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 05 tỷ đồng;
 • Đối với trường trung cấp tối thiểu là 50 tỷ đồng;
 • Đối với trường cao đẳng tối thiểu là 100 tỷ đồng.
 • Đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 14 Nghị định này (dự kiến về cơ cấu tổ chức; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình đào tạo; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý).

3.Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp do pháp luật quy định

Sau khi đáp ứng được đầy đủ những quy định về điều kiện thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp như trên thì bạn cần tiến hành thủ tục, trình tự thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp như sau:

 1. Hồ sơ thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp:
 • Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 01 bộ, bao gồm:
 • Văn bản đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; văn bản đề nghị cho phép thành lập của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội, trường cao đẳng tư thục phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở chính.

 • Đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
 • Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng, bảo đảm phù hợp với ngành, nghề, quy mô, trình độ đào tạo và tiêu chuẩn diện tích sử dụng, diện tích xây dựng cho hoạt động học tập và giảng dạy;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc văn bản chấp thuận giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định của pháp luật và các giấy tờ pháp lý liên quan còn thời hạn ít nhất là 05 năm kể từ ngày gửi hồ sơ.

 

 • Hồ sơ Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, ngoài hồ sơ như trên thì hồ sơ cần bổ sung:
 • Văn bản xác nhận khả năng tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
 • Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
 • Hồ sơ Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, ngoài hồ sơ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, hồ sơ cần bổ sung:
 •  Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp của các thành viên góp vốn;
 • Danh sách trích ngang các thành viên Ban sáng lập;
 • Danh sách, hình thức và biên bản góp vốn của các thành viên cam kết góp vốn thành lập;
 •  Dự kiến Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường trung cấp, trường cao đẳng.

 

 1. Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp:
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp lập hồ sơ với các giấy tờ như đã nêu trên và gửi cho cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
 • Cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước khi gửi Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là Hội đồng thẩm định).
 • Trường hợp hồ sơ đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và nêu rõ lý do.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp gửi hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

Nếu bạn đang có nhu cầu muốn thực hiện việc thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp  nhưng vẫn còn đang phân vân không biết về điều kiện thành lập và gặp các vướng mắc về trình tự, thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp thì hãy liên hệ với Công ty Luật ACC ngay để có thể nhận được sự tư vấn nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất.

 

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn

Liên hệ với chúng tôi:

Tư vấn pháp lý: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Khiếu nại: 1800.0006

Văn phòng: (028) 777.00.888

Mail: info@accgroup.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận