Thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Thái Lan năm 2021

logo accACC
Quỳnh Anh

Thái Lan ban đầu vốn là một nước nông nghiệp truyền thống và qua nhiều chính sách phát triển của Chính phủ, ngành công nghiệp và dịch vụ đã dần dần đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và vai trò của nông nghiệp giảm dần. Hiện nay, Thái Lan là một nước công nghiệp mới. Tính cho đến hết năm 2019, tổng sản phẩm nội địa của Thái Lan là 529.177 USD (đứng thứ 22 thế giới, đứng thứ 7 châu Á và đứng thứ 2 Đông Nam Á sau Indonesia). Điều này khẳng định rằng, sức hút của cho các nhà đầu tư ở đây khá lớn và nhà đầu tư Việt Nam cũng có cơ hội tiến hành Thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Thái Lan năm 2021

Thái Lan có nền kinh tế năng động và thu hút đầu tư ở Đông Nam Á

1. Thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Thái Lan theo diện chấp thuận đầu tư

Hiện nay, nhà đầu tư Việt Nam muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Thái Lan thì phải xin chủ trương chấp thuận đầu tư tùy các tình huống cụ thể về chủ thể chấp thuận: Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với bộ hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: hình thức, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; xác định sơ bộ vốn đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án, các giai đoạn đầu tư (nếu có); phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;
 • Văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài và báo cáo thẩm định nội bộ về đề xuất đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước hoặc quyết định đầu tư ra nước ngoài
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này, nhà đầu tư nộp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư
 • Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài với trường hợp cần chế độ báo cáo hoạt động đầu tư
 • Tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài đối với xúc tiến đầu tư
 • Báo cáo về việc cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay
 • Tài liệu xác định việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh đối với trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có nội dung nhà đầu tư bảo lãnh cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay để thực hiện dự án đầu tư.
 • Các tài liệu khác liên quan
 • Sau khi chuẩn bị được hồ sơ như trên thì nộp lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chờ được chấp thuận trong mộ khoảng thời gian khá dài và cần được thẩm định hồ sơ

2. Thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Thái Lan theo diện không chấp thuận đầu tư

Đối với các doanh nghiệp không cần phải xin chấp thuận thì những hồ sơ cần phải chuẩn bị bao gồm:

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật này;
 • Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép. Trường hợp nhà đầu tư nộp văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ thì nộp kèm theo văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư;
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề quy đầu tư ra nước ngoài có điều kiện, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư
 • Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài đối với chế độ báo cáo thực hiện hoạt động đầu tư
 • Tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài nếu hoạt động xúc tiến đầu tư
 • Sau khi thực hiện được quy định trên về hồ sơ thì nhà đầu tư kê khai thông tin Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và nộp 03 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vòng 15 ngày tiếp theo.

3. Áp dụng pháp luật trong tiến hành thành lập công ty tại Thái Lan

 • Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra Thái Lan phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư 2020, quy định khác của pháp luật có liên quan, pháp luật của Thái Lan và điều ước quốc tế có liên quan; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật ACC chúng tôi về Thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Thái Lan năm 2021. Với đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm, đã từng soạn thảo và nộp các bộ hồ sơ đầu tư thành lập công ty ra nước ngoài, được quý khách hàng ủy quyền cho nên các bạn có thể tự tin lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Hơn 20 năm kinh nghiệm hành nghề tư vấn pháp lý, Luật ACC sẽ làm hài lòng các bạn, chỉ cần gửi thông tin đến chúng tôi qua:

 • Hotline tư vấn pháp luật: 1900.3330
 • Zalo: 084.696.7979
 • Mail: info@accgroup.v
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận