CÔNG TY LUẬT ACC

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang (Cập nhật 2021)

Đàm Như

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang (Cập nhật 2021)

Đàm Như

16/12/2021

Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 311 doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký là 3,14 tỷ USD, số lượng các cụm khu công nghiệp là khá nhiều (22 cụm/khu công nghiệp). Tỉnh Bắc Giang cũng đưa ra chủ trương tranh thủ tối đa các nguồn đầu tư trong nước và nước ngoài, sớm hình thành các chính sách, cơ chế linh hoạt để động viên, khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn. Trong giai đoạn 2020 – 2030, tỉnh Bắc Giang định hướng quy hoạch mới 7 khu công nghiệp thực hiện hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư trong quá trình giải phóng mặt bằng sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư; chủ động rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đầu tư, không đầu tư để kiến nghị xử lý thu hồi, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khác tiếp nhận đầu tư.

Dự đoán được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư nước ngoài đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn tới, ACC xin hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang (Cập nhật 2021) như sau:

3 31

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang (Cập nhật 2021)

1. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Thành lập công ty được xem là thủ tục pháp lý được chủ doanh nghiệp tiến hành tại những cơ quan quản lý, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định tại Luật đầu tư có quy định như sau: “Công ty có vốn đầu tư nước ngoài hay còn gọi là Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Trong khái niệm trên có thuật ngữ “Nhà đầu tư nước ngoài” vậy Nhà đầu tư nước ngoài là gì? Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Tổng kết lại, Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang là việc chuẩn bị hồ sơ để thực hiện việc thành lập một tổ chức kinh tế và trong tổ chức kinh tế đó có một phần hoặc toàn bộ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

2. Ai được quyền thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang

Việc Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang được thực hiện bởi các nhà đầu tư. nhà đầu tư thì được quy định như sau:

– Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

– Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

– Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

3. Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang

  1. Điều kiện về tiếp cận thị trường

Đây là điểm mới của Luật Đầu tư hiện hành so với Luật đầu tư cũ.

– Nhà đầu tư nước ngoài được thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định. Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng để đầu tư trong các ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định của luật Đầu tư.

– Căn cứ luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên,Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

+ Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường;

+ Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

– Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

+ Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

+ Hình thức đầu tư;

+ Phạm vi hoạt động đầu tư;

+ Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

+ Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  1. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  2. Năng lực tài chính của cá nhân hay tổ chức đầu tư thể hiện ở số dư tài khoản ngân hàng đối với cá nhân hoặc báo cáo tài chính/ Số dư tài khoản của tổ chức của những năm gần nhất.
  3. Nhà đầu tư phải có địa điểm và mặt bằng để thực hiện dự án thể hiện ở việc phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với mặt bằng đó bằng Hợp đồng thuê nhà xưởng, văn phòng kèm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản với đất.
  4. Giấy tờ chứng minh chủ thể nhà đầu tư: Hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân/ Giấy chứng nhận hoạt động nếu là tổ chức
  5. Nhà đầu tư thuộc đối tượng được phép đầu tư vào Việt Nam theo quy định về chính sách WTO và đầu tư những ngành nghề không bị cấm theo quy định của pháp luật

4. Các bước để thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang

Khi Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang thì các thủ tục cũng được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn.

4.1. Bước 1. Xin chấp thuận chủ trương đầu tư khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng phải xin nếu thuộc đối tượng phải xin và đây là thủ tục phải làm đầu tiên nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng phải xin chấp thuận. Nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ luật đầu tư để xem mình có thuộc trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư không. Việc xin chấp thuận đầu tư căn cứ vào từng dự án đầu tư và các trường hợp phải xin dự án đầu tư được quy định rõ trong luật Đầu Tư

– Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hiện nay theo quy định của Luật Đầu tư được xác định gồm: Quốc hội; Thủ tướng chính phủ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

– Quý vị cần lưu ý là không phải mọi trường hợp khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài đều phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư mà chỉ có những trường hợp như quy định trong luật đầu tư. Nếu nhà đầu tư không thuộc trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư bỏ qua bước này để thực hiện bước xin giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và xin giấy phép của lĩnh vực chuyên ngành nếu là ngành nghề có điều kiện.

4.2. Bước 2. Xin giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

  1. Những trường hợp phải xin giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Khi thực hiện thủ tục thành lập công ty nước ngoài không phải trường hợp nào cũng phải thực hiện xin giấy chứng nhận đầu tư mà chỉ có những trường hợp như sau thì cần phải có giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Các trường hợp dưới đây thuộc đối tượng phải xin giấy chứng nhận đầu tư khi thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

– Công ty có từ 1% đến 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay khi thành lập;

– Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Thành lập mới hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty.

* Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kể cả trường hợp mua tới 100% vốn góp của công ty) cũng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trừ trường hợp công ty kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nếu nhà đầu tư nước ngoài mua từ 1% phần vốn góp cũng cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 

4.3. Bước 3. Thủ tục thành lập công ty sau khi nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, tùy thuộc vào loại hình Công ty mà quý khách hàng lựa chọn để thành lập.

4.4. Bước 4. Xin các loại giấy phép theo điều kiện của lĩnh vực kinh doanh hay đây còn gọi đây là thủ tục xin các loại giấy phép con.

 

Dự đoán được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư nước ngoài đối với hoạt động đầu tư kinh doanh tại tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn tới, ACC đã hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang (Cập nhật 2021) thông qua bài viết trên. Qua bài viết, hy vọng quý khách hàng sẽ hiểu rõ hơn về thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang. Nếu còn gì thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp!

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ