messenger whatsapp viber zalo phone mail

Thủ tục Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn [2023]

Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn có xu hướng ngày càng phát triển trong những năm gần đây. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục duy trì kết quả khả quan trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, bất chấp bối cảnh khủng hoảng do Covid 19 tác động mạnh đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này cho thấy triển vọng của Việt Nam trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn là một trong những hình thức đầu tư nước ngoài vào VIệt Nam phổ biến hiện nay, để hiểu rõ hơn về vấn đề thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn, ACC sẽ giải đáp cho khách hàng qua những thông tin được cung cấp sau đây.

Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn
Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn

1. Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn là gì?

Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn có thể được thực hiện dưới hai hình thức bao gồm:

2. Điều kiện thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn.

Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn cần phải tuân thủ một số điều kiện  đối với nhà đầu tư nước ngoài. Mỗi hình thức đầu tư đều có những điều kiện riêng:

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, cần xem xét đến các ngành nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

+ Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trường hợp tiến hành góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; nhà đầu tư nước ngoài phải thỏa mãn những điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư, gồm:

 • Các điều kiện về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong tổ chức kinh tế đã thành lập tại Việt Nam theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Luật Đầu tư 2020 và các Điều 15, 16 và 17 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP
 • Điều kiện về bảo đảm quốc phòng, an ninh và điều kiện sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong trường hợp tổ chức kinh tế đó có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trừ tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được thành lập theo quy định của Chính phủ.

3. Thủ tục thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn. 

3.1. Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài.

Quy trình thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn dưới hình thức thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thông thường bao gồm hai thủ tục sau:

Bước 1: Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư 

Bước 2: Thành lập Công ty vốn nước ngoài, Cấp Đăng ký doanh nghiệp, con dấu 

Trong đó Bước cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư được thực hiện như sau

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư,nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư, hồ sơ bao gồm những nội dung sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. 
 • Đề xuất dự án đầu tư. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

(Lưu ý: Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định trên, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện quy định trong Luật đầu tư 2020

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, Sau khi đã được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời hạn 5-15 ngày tùy từng trường hợp cụ thể

3.2. Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

Để thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam, quy trình thường bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Tiến hành Thành lập công ty 100 % vốn Việt Nam

Bước 2: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

Bước 3: Thay đổi Đăng ký kinh doanh.

Trong đó bước đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp được thực hiện trong một số trường hợp cụ thể như:

 • Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp
 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Các tổ chức kinh tế trong trường hợp trên nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; ngành, nghề kinh doanh; danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 • Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và thông báo cho nhà đầu tư.

Trường hợp tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục sau:

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc đáp ứng các điều kiện.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định và căn cứ ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thông báo cho nhà đầu tư. Văn bản thông báo được gửi cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

4. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn của ACC

Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài là một trong những hoạt động trọng tâm của công ty ACC, trong đó dịch vụ tư vấn thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn được thực hiện bởi đội ngũ luật sư nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm.

Các nhà đầu tư chỉ cần cung cấp nhu cầu và những thông tin cần thiết. ACC sẽ đồng hành hỗ trợ khách hàng trong tất cả vấn đề như:

 • Tư vấn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
 • Tư vấn lựa chọn hình thức thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn
 • Tư vấn về điều kiện thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn
 • Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, thông tin cần thiết và soạn toàn bộ hồ sơ cần thiết bao gồm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh, hồ sơ xin đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
 • Đại diện thực hiện toàn bộ thủ tục tại Sở kế hoạch và đầu tư.
 • Tư vấn điều kiện và giấy phép cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh

Ngoài ra, ACC hỗ trợ tư vấn cho khách hàng những nội dung khác liên quan như lựa chọn địa điểm đầu tư, chế độ báo cáo giám sát định kỳ sau khi lập dự án, chế độ kê khai thuế, chế độ kế toán, thủ tục đăng ký tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài,..

5. Câu hỏi thường gặp

Bạn cần lưu ý các vấn đề sau: Xác định doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài hay 100% vốn Việt Nam vì sẽ ảnh hưởng đến các hồ sơ, thủ tục khi thực hiện chuyển nhượng; Xem xét ngành nghề có quy định cho người nước ngoài đăng ký hoạt động không và tỷ lệ chuyển nhượng vốn theo quy định từng ngành nghề là bao nhiêu, chẳng hạn ngành nghề về vận tải hàng hóa quy định người nước ngoài góp vốn tối đa là 49%.

Bạn cần thực hiện 2 bước: 
Bước 1 – Làm thủ tục đăng ký mua cổ phần, vốn góp với các hồ sơ sau: Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp; bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu (nếu nhà đầu tư là cá nhân) hoặc bản sao GPKD (nếu nhà đầu tư là tổ chức).
Bước 2 – Làm thủ tục thay đổi GPKD, tùy loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ sẽ khác nhau, chi tiết tại đây.

Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể là doanh nghiệp liên doanh có phần vốn góp của người nước ngoài hoặc các yếu tố nước ngoài khác như người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chuyển nhượng, bạn nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT. Trong vòng 25-30 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ, Sở sẽ thông báo kết quả cho bạn.

6. Liên hệ dịch vụ tư vấn thành lập công ty nước ngoài góp vốn của ACC bằng cách nào.

Để đăng ký dịch vụ tư vấn thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn của ACC, có thể tham khảo những phương thức sau:

+ Dịch vụ tư vấn thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn qua điện thoại hoặc emaill: 

Khách hàng có thể trực tiếp gọi điện qua số điện thoại được ACC cung cấp trên trang chính thức để được tư vấn miễn phí, online:

Hotline: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Hoặc thông qua website chính thức của ACC là: https://accgroup.vn/ 

+ Tư vấn trực tiếp về thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn. Với hình thức tư vấn trực tiếp, khách hàng có nhu cầu có thể đến trực tiếp gặp mặt và đặt ra mong muốn, yêu cầu với ACC để được tư vấn bởi đội ngũ chuyên viên, luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn của chúng tôi. 

Mời các bạn tham khảo

 

Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 3.162

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 2.211

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 2.907

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn là gì?2. Điều kiện thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn.3. Thủ tục thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn. 3.1. Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài.3.2. Thủ tục góp vốn, mua cổ [...]

  Lượt xem: 2.668

  Thủ tục Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn [2023]

  Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn có xu hướng ngày càng phát triển trong những năm gần đây. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục duy trì kết quả khả quan trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, bất chấp bối cảnh khủng hoảng do Covid 19 [...]

  Lượt xem: 2.835

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn là gì?2. Điều kiện thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn.3. Thủ tục thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn. 3.1. Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài.3.2. Thủ tục góp vốn, mua cổ [...]

  Lượt xem: 2.391

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 1.817

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *