Thành Lập Công Ty Đầu Tư Chứng Khoán (Điều Kiện Và Thủ Tục Năm 2020)

Trang chủ / Blog / Cách Mở Công Ty / Thành Lập Công Ty Đầu Tư Chứng Khoán (Điều Kiện Và Thủ Tục Năm 2020)
Thành lập công ty chứng khoán
Thành lập công ty chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay có hàng loạt công ty lớn nhỏ được thành lập và việc lựa chọn công ty chứng khoán uy tín để đầu tư là một trong những quyết định quan trọng khi bạn tham gia vào thị trường chứng khoán. Vậy thành lập Công ty chứng khoán gồm những thủ tục và điều kiện nào?

1. Điều kiện thành lập Công ty chứng khoán

Điều kiện về pháp lý

Theo Luật chứng khoán, công ty chứng khoán được thành lập dưới một trong hai hình thức là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Điều kiện về vốn

Theo Nghị định 86/2016/NĐ-CP mức vốn đã góp tại thời điểm thành lập công ty chứng khoán tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 60/2015/NĐ-CP:

 • Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam.
 • Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam.
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam.
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam.

Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép cho nhiều nghiệp vụ kinh doanh, vốn pháp định là tổng số vốn pháp định tương ứng với từng nghiệp vụ đề nghị cấp phép.

Điều kiện về người quản lý công ty chứng khoán

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán và có tối thiểu ba người hành nghề chứng khoán cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh. Trong đó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được yêu cầu như sau:

 • Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong doanh nghiệp khác và có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu 02 năm.
 • Có Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.
 • Không bị xử phạt theo pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Điều kiện đối với cá nhân tham gia góp vốn thành lập công ty chứng khoán

 • Trường hợp cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh.
 • Các cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập phải sử dụng nguồn vốn của chính mình để góp vốn thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.
 • Cá nhân tham gia góp vốn phải chứng minh khả năng góp vốn bằng tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi có trong tài khoản ngân hàng.

Điều kiện đối với tổ chức tham gia góp vốn thành lập công ty chứng khoán

 • Có tư cách pháp nhân; không đang trong tình trạng hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản và không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
 • Hoạt động kinh doanh phải có lãi trong hai (02) năm liền trước năm góp vốn thành lập công ty chứng khoán và không có lỗ luỹ kế đến thời điểm góp vốn thành lập công ty chứng khoán.
 • Trường hợp là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán tham gia góp vốn:
 • Không đang trong tình trạng kiểm soát hoạt động, kiểm soát đặc biệt hoặc các tình trạng cảnh báo khác.
 • Đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được tham gia góp vốn, đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
 • Trường hợp là các tổ chức kinh tế khác tham gia góp vốn:
 • Có thời gian hoạt động tối thiểu là năm (05) năm liên tục liền trước năm tham gia góp vốn thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán.
 • Vốn chủ sở hữu sau khi trừ đi tài sản dài hạn tối thiểu bằng số vốn dự kiến góp.
 • Vốn lưu động tối thiểu phải bằng số vốn dự kiến góp.
 • Chỉ được sử dụng vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp lệ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành, không được sử dụng vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.

Điều kiện tổ chức nước ngoài tham gia góp vốn thành lập công ty chứng khoán

 • Là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và đã có thời gian hoạt động tối thiểu là hai (02) năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập.
 • Chịu sự giám sát thường xuyên, liên tục của cơ quan quản lý, giám sát chuyên ngành ở nước ngoài trong lĩnh vực chứng khoán và được cơ quan này chấp thuận bằng văn bản về việc góp vốn thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam.
 • Cơ quan quản lý, giám sát chuyên ngành ở nước ngoài trong lĩnh vực chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 • Tỷ lệ tham gia góp vốn thành lập công ty chứng khoán của các tổ chức nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tục thành lập công ty chứng khoán

Theo quy định thông tư số 210/2012/TT-BTC được sửa đổi bởi thông tư 07/2016/TT-BTC các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty chứng khoán tại Việt Nam phải chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ như sau:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo mẫu quy định. 
 • Bản thuyết minh cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo mẫu quy định.
 • Biên bản họp và quyết định của cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập về việc thành lập công ty chứng khoán. 
 • Danh sách dự kiến Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người hành nghề chứng khoán theo mẫu quy định kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán
 • Bản thông tin cá nhân của Giám đốc (Tổng Giám đốc) theo mẫu quy định.
 • Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông, thành viên tham gia góp vốn theo mẫu quy định.
 • Danh sách dự kiến thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát (nếu có) kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực, phiếu lý lịch tư pháp và bản thông tin cá nhân theo mẫu quy định.
 • Tài liệu chứng minh năng lực góp vốn của cổ đông, thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty chứng khoán.

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn ACC cung cấp thông tin về thủ tục và điều kiện thành lập công ty chứng khoán năm 2019, với những chia sẻ trên, chúng tôi hi vọng rằng sẽ hỗ trợ được mọi người thành lập công ty chứng khoán. Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn ACC ACC tự hào là doanh nghiệp uy tín có chuyên môn cao trong lĩnh vực đăng ký thành lập công ty chứng khoán hiện nay.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »