Tái phạm nguy hiểm là gì? Phân biệt tái phạm với tái phạm nguy hiểm

Xem thêm: Tái phạm là gì? Căn cứ xác lập hành vi tái phạm https://accgroup.vn/tai-pham-la-gi-can-cu-xac-lap-hanh-vi-tai-pham

Trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, khái niệm "tái phạm" và "tái phạm nguy hiểm" đang nhận được sự quan tâm đặc biệt. Bài viết này sẽ đi vào chi tiết để hiểu rõ hơn về hai khái niệm này theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

 

Tái phạm nguy hiểm là gì?

Tái phạm nguy hiểm là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định trong Bộ luật Hình sự. Người bị xem xét là tái phạm nguy hiểm không chỉ thực hiện hành vi phạm tội mà còn đã từng bị kết án và án tích của họ chưa được xóa bỏ. Điều này đòi hỏi hành vi phạm tội mới phải thỏa mãn một số điều kiện cụ thể.

Phân biệt giữa tái phạm và tái phạm nguy hiểm

Tái phạm

 • Tái phạm xảy ra khi một người đã bị kết án tội và án tích của họ vẫn tồn tại.
 • Tái phạm không phân biệt loại tội phạm hoặc dấu hiệu lỗi, có thể là cố ý hoặc vô ý.
 • Để xác định tái phạm, người đã bị kết án trước đó về bất kỳ tội nào đều bị coi là tái phạm.

Tái phạm nguy hiểm

 • Tái phạm nguy hiểm xảy ra khi một người đã bị kết án tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, và án tích của họ vẫn còn tồn tại.
 • Tái phạm nguy hiểm phân biệt rõ loại tội phạm và dấu hiệu lỗi, chỉ áp dụng cho các tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý.
 • Để xác định tái phạm nguy hiểm, người đã bị kết án trước đó về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, và án tích của họ chưa được xóa bỏ.
Tái phạm nguy hiểm là gì? Phân biệt tái phạm với tái phạm nguy hiểm

Tái phạm nguy hiểm là gì? Phân biệt tái phạm với tái phạm nguy hiểm

 

Căn cứ để xem xét người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm hay không?

Để xác định xem một người có thuộc trường hợp tái phạm hay không, cần xem xét các điểm sau:

 • Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, người đó đã bị kết án hay chưa. Theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015, người thực hiện hành vi phạm tội đã bị kết án trước đó về bất kể tội nào đều được coi là tái phạm.
 • Người phạm tội đã bị kết án nhưng chưa được xóa án tích. Việc xóa án tích đối với người phạm tội được thực hiện theo quy định của pháp luật, và nếu án tích chưa được xóa, họ vẫn được xem xét là tái phạm.
 • Người thực hiện hành vi phạm tội mới do lỗi cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng do lỗi vô ý. Điều này đòi hỏi hành vi phạm tội mới phải thỏa mãn các điều kiện cụ thể quy định bởi pháp luật.

Quy định về "tái phạm và tái phạm nguy hiểm" trong Bộ luật hình sự

Quy định về "tái phạm và tái phạm nguy hiểm" được đề cập trong điểm a khoản 2 Điều 53 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Để xác định một người thuộc trường hợp tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm, pháp luật quy định một số tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá và xem xét.

Kết luận

Trên cơ sở quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2017, ta có thể hiểu rõ hơn về các khái niệm "tái phạm" và "tái phạm nguy hiểm." Tái phạm liên quan đến việc một người đã bị kết án tội và án tích của họ vẫn tồn tại thực hiện hành vi phạm tội mới. Trong khi đó, tái phạm nguy hiểm áp dụng cho các tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng, và người thực hiện hành vi phạm tội mới đã từng bị kết án và án tích của họ chưa được xóa bỏ. Quy định này giúp hệ thống pháp luật xem xét mức độ nghiêm trọng của các trường hợp tái phạm và tái phạm nguy hiểm, đồng thời có thể đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp với từng tình huống.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1103 lượt)

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!