Quy Trình Mở Công Ty Suất Ăn Công Nghiệp

Trang chủ / Blog / Cách Mở Công Ty / Quy Trình Mở Công Ty Suất Ăn Công Nghiệp
Mở Công ty suất ăn công nghiệp
Mở Công ty suất ăn công nghiệp

Để mở Công ty suất ăn công nghiệp cần có giấy đăng kí kinh doanh, giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, và các thủ tục bên thuế.

Mở Công ty suất ăn công nghiệp thuộc trường hợp ngành nghề kinh doanh có điều kiện qui định tại Phụ lục 4 Luật đầu tư 2014. Vậy nên, ngoài làm thủ tục để được cấp giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải làm thêm thủ tục để được cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

Mở công ty suất ăn công nghiệp tức Kinh doanh suất ăn công nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

1. Quy trình và hồ sơ như sau:

Cơ quan thực hiện: Ban quản lý An toàn thực phẩm

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh dịch vụ ăn uống nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực  phẩm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban Quản lý An toàn thực phẩm vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu

Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút,

Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

 • Bước 2: Ban Quản lý An toàn thực phẩm tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ
  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
 • Bước 3:
  • Trường hợp hồ sơ có yêu cầu điều chỉnh, bổ sung: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc Ban Quản lý An toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở, nêu rõ lý do. Trường hợp quá 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ, cơ sở không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì hồ sơ của cơ sở không còn giá trị.
  • Trường hợp hồ sơ không có yêu cầu điều chỉnh, bổ sung: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tổ chức thẩm định cơ sở (Trường hợp ủy quyền thẩm định cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền).
  • Nếu kết quả thẩm định đạt yêu cầu, Ban Quản lý An toàn thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở trong thời gian 05 ngày làm việc.
  • Nếu kết quả thẩm định chưa đạt yêu cầu và có thể khắc phục (thời gian khắc phục không quá 30 ngày). Sau khi khắc phục xong, cơ sở gửi báo cáo khắc phục về Ban Quản lý An toàn thực phẩm.
 • Trường hợp kết quả khắc phục đạt yêu cầu, Ban Quản lý An toàn thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở.
 • Trường hợp kết quả khắc phục không đạt yêu cầu, Ban Quản lý An toàn thực phẩm có văn bản thông báo cho cho cơ sở và cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực tiếp của địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận.
 • Trường hợp thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận: Trường hợp thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và quy trình sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và Giấy chứng nhận còn thời hạn thì cơ sở gửi thông báo thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận và kèm bản sao văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi đến Ban Quản lý. Ngoài các trường hợp nêu trên, cơ sở nộp lại hồ sơ mới để được thẩm định cấp Giấy chứng nhận theo quy định.
 • Bước 4: Cơ sở căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý An toàn thực phẩm   

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghịcấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục 1 kèm theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (có xác nhận của cơ sở);
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
 • Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Kết quả thực hiện: Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc văn bản thông báo kết quả thẩm định không đạt cho cơ sở và cơ quan quản lý địa phương.

Lệ phí

 • Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:
  • Phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/ lần/cơ sở;
  • Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên: 1.000.000 đồng/ lần/cơ sở.
 • Phí thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:
  • Cơ sở sản xuất thực phẩm: 2.500.000 đồng/01lần/cơ sở.
  • Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ: 500.000 đồng/01 lần/ cơ sở.

Tài liệu đính kèm: Đơn đề nghị

2. Thủ tục xin giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp để mở Công ty suất ăn công nghiệp

 • Hồ sơ bao gồm:
  • Giấy đề nghị đăng kí kinh doanh, Mã ngành: 5629, nếu mở công ty suất ăn công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì thêm mã CPC: 642, 643
  • Hồ sơ hợp lệ đối với tình loại hình doanh nghiệp
  • Bản sao chứng thực cá nhân

 • Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy chứng nhận đủ điều kiện góp vốn đối với mở công ty suất ăn công nghiệp có vốn nước ngoài.

 • Hồ sơ liên quan đến địa điểm kinh doanh: Hợp đồng thuê, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở…
  • Số lượng: 1 bộ
  • Lệ phí: 100 đồng/bộ
  • Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ ra kết quả hồ sơ hợp lệ/ hồ sơ cần sửa đổi bổ sung
  • Cơ quan thực hiện: Sở kế hoạch và Đầu tư

 • Kết quả: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho việc mở công ty suất ăn công nghiệp.

3. Các thủ tục cần thiết khi đã có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

 • Thủ tục khắc con dấu và thông báo mẫu dấu trên hệ thống của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Thủ tục tạo tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản lên hệ thống của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Đăng kí chữ kí số và tạo hóa đơn
 • Nộp lệ phí môn bài và nộp kê khai thuế ban đầu với bộ hồ bao gồm:
  • Quyết định bổ nhiệm giám đốc
  • Quyết định bổ nhiệm kế toán
  • Công văn về việc Đăng ký thực hiện hình thức, chế độ kế toán, hóa đơn

Cơ quan giải quyết: chi cục thuế nơi công ty mở suất ăn công nghiệp đặt trụ sở được ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, trường hợp là công ty có vốn nước ngoài là Cục thuế thành phố.

4. Đến với ACC để mở Công ty suất ăn công nghiệp:

 • Luôn lắng nghe và nắm bắt rõ ràng cụ thể nhu cầu của khách hàng mong muốn đạt được. Tư vấn, trình bày cụ thể tất cả các loại hình doanh nghiệp có thể mở Công ty suất ăn công nghiệp để khách hàng lựa chọn cho phù hợp với điều kiện cũng như mong muốn mà khách hàng muốn hướng đến

 • Sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc soạn thảo tất cả các loại hồ sơ để công ty đi vào hoạt động.
 • Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin cần thiết như: Giấy tờ chứng thực cá nhân, địa chỉ đặt trụ sở kèm với các hồ sơ liên quan đến địa chỉ đó, số vốn điều lệ, loại hình muốn mở công ty suất ăn công nghiệp

 • Hỗ trợ khách hàng miễn phí với các vướng mắc khi công ty đi vào hoạt động.

   

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »