Thủ tục sang tên xe máy không chính chủ (Thủ tục 2020)

Trang chủ / Blog / Thủ tục sang tên xe máy không chính chủ (Thủ tục 2020)
Thủ tục sang tên xe máy không chính chủ
Thủ tục sang tên xe máy không chính chủ

Trên thị trường nước ta hiện tại, có rất nhiều trường hợp mua bán xe, sử dụng xe không chính chủ. Và theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, từ ngày 01/01/2020 quy định về xử phạt xe không chính chủ bắt đầu có hiệu lực và mức xử phạt cũng rất nặng. Do đó, nhu cầu tìm hiểu và làm thủ tục sang tên xe máy không chính chủ là rất cần thiết. Vậy để sang tên xe máy không chính chủ thì cần chuẩn bị những hồ sơ, trình tự, thủ tục và cần lưu ý những gì.

1. Hồ sơ cần chuẩn bị để sang tên xe máy không chính chủ

 • Căn cứ vào Điều 24 Thông tư 15/2014/TT-BCA, thì có 03 trường hợp: Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh; Đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác; Đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến. Theo đó, mỗi trường hợp sẽ quy định về hồ sơ cần chuẩn bị khác nhau. Cụ thể:

Trường hợp 1: Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

 • Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:
  • Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm heo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.
  • Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.
  • Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng.
  • Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).
 • Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:
  • Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.
  • Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.
  • Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp 2. Đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác

 • Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:
  • 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.
  • Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng.
  • Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).
 • Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:
  • 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.
  • Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp 3. Đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến

 • Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).
 • Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) và Phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe.
 • Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

2. Trách nhiệm của người đang sử dụng xe

 • Khoản 5 Điều 24 Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về trách nhiệm của người đang sử dụng xe trong đó có nghĩa vụ kê khai giấy khai đăng ký sang tên.
 • Kê khai giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) và đến cơ quan Công an cấp xã nơi mình đăng ký thường trú để lấy xác nhận về địa chỉ đăng ký thường trú của mình. Trường hợp người đang sử dụng xe là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân thì lấy xác nhận của đơn vị công tác kèm theo giấy giới thiệu của đơn vị.
Thủ tục sang tên xe máy không chính chủ
Thủ tục sang tên xe máy không chính chủ
 • Nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế.
 • Nộp hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe. Trường hợp xe đã đăng ký tại tỉnh khác thì phải đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để nộp hồ sơ; sau khi rút hồ sơ gốc thì đến cơ quan đăng ký xe, nơi mình đăng ký thường trú để nộp hồ sơ đăng ký xe.

3. Trình tự, thủ tục sang tên xe máy không chính chủ

Tùy vào trường hợp mà trình tự thủ tục sang tên xem máy không chính chủ cũng khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản thì trình tự, thủ tục sẽ được thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 • Sau khi chuẩn bị hồ sơ, cần nộp hồ sơ đến Cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 • Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 15/2014/TT-BCA, thẩm quyền sang tên xe máy thuộc về công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ:

 • Xét thấy hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan tiếp nhận sẽ yêu cầu bổ sung hồ sơ;
 • Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ, đáp ứng đủ điều kiện thì cơ quan tiếp nhận sẽ trao giấy hẹn;
 • Cơ quan đăng ký xe sẽ gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe biết và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe; giữ nguyên biển số cũ

Bước 3: Đóng phí và lệ phí

 • Theo quy định tại Thông tư số 229/2016/TT-BTC, chi phí sang tên đổi chủ xe máy được quy định như sau:
 • Đối với trường hợp cấp lại giấy đăng ký kèm biển số: chi phí là 50.000 đồng/lần/xe
 • Đối với trường hợp cấp lại giấy đăng ký không kèm theo biển số: chi phí là 30.000 đồng/lần/xe
 • Một số chi phí khác, …

Bước 4: Nhận kết quả

Theo thời gian được quy định trong giấy hẹn, người đăng ký đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết để nhận kết quả.

Lưu ý: Về thời gian giải quyết

 • Đối với trường hợp đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thời gian giải quyết là 30 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ và hợp lệ;
 • Đối với trường hợp đăng ký sang tên xe khác tỉnh, thời gian giải quyết là 30 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ và hợp lệ;
 • Đối với trường hợp đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến, thời gian giải quyết là 02 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ và hợp lệ.
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

3 bình luận về “Thủ tục sang tên xe máy không chính chủ (Thủ tục 2020)”

 1. Chào tổng đài ạ, cho e hỏi chút vấn đề ạ, e mua xe lại của 1 người bạn của bạn e, người đó cầm đồ không rút nên bán lại luôn. Khi e mua lại thì không có giấy tờ chyyển đổi quyền sở hữu xe do chủ xe kí ạ, e chỉ có biên lai thu tiền và đăng kí xe máy mang tên chủ sở hữu cũ ạ. Xe đó biển số khác tỉnh với e ạ, vậy cho e hỏi trường hợp của e có thể sang tên đổi chủ được không ạ, và nếu được thì cần những giấy tờ gì và khoảng bao lâu mới có thể sang tên z ạ. E xin cảm ơn nhiều ạ

  Trả lời

Viết một bình luận

Language »