Thủ Tục Đăng Ký Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Gas (Quy trình 2021)

Trong các dạng chất cháy, gas là một trong những chất cháy có mức độ nguy hiểm cháy, nổ cao nhất. Do đó, gas là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Và việc đăng kí Xin cấp giấy phép kinh doanh gas cũng cần quy trình phức tạp hơn.

Xin giấy phép kinh doanh gas

Xin giấy phép kinh doanh gas

Bài viết sau sẽ cung cấp những thông tin bổ ích và rõ ràng về hình thức đăng kí kinh doanh gas. Vì các quy định của pháp luật luôn thay đổi cho phù hợp với thực tế. Để được hổ trợ thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Tài Chính ACC.

1. Các loại giấy tờ thủ tục cần có để mở cơ sở kinh doanh gas

Bao gồm:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng.
 • Giấy chứng nhận đáp ứng tốt điều kiện an ninh trật tự do Công an cấp.
 • Đáp ứng tốt điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị. (diện tích mặt bằng, kết cấu xây dựng, kho chứa hàng, nơi bán hàng, khu phụ cửa hàng và cung cấp điện).
 • Giấy phép chứng nhận phòng cháy chữa cháy do Công an PCCC tỉnh, thành phố cấp.

giấy chứng nhận đủ điều kiện pccc kinh doanh gas

Giấy chứng nhận đủ điều kiện pccc kinh doanh gas

2. Quy trình thành lập cơ sở kinh doanh gas

Bước 1: Đầu tiên bạn cần Giấy phép đăng ký kinh doanh. Có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại UBND cấp quận (huyện) hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Bước 2: Sau đó xin Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng tại Sở Công thương

3. Thủ tục và hồ sơ đăng kí giấy phép kinh doanh gas

Bước 1: Lựa chọn loại hình

Có 2 loại hình chính cho việc kinh doanh gas:

 • Thành lập doanh nghiệp
 • Thành lập hộ kinh doanh cá thể

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ giấy phép kinh doanh gas

a. Hồ sơ doanh nghiệp cần phải chuẩn bị bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Dự thảo điều lệ công ty
 • Danh sách cổ đông, thành viên sáng lập
 • Giấy tờ chứng thực của thành viên, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật

Nộp hồ sơ công ty tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

b. Hồ sơ hộ kinh doanh cá thể chuẩn bị

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

 • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Số vốn kinh doanh;
 • Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân. Địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập. Hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Nộp đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

4. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

Giấy tờ quan trọng nhất khi kinh doanh gas đó chính là Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng. Vì vậy sau khi thành lập hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp kinh doanh gas. Thì cơ sở phải đáp ứng những điều kiện tiếp theo sau để xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh gas: Điều kiện kinh doanh khí gas công nghiệp được quy định tại Điều 8 NĐ 87/2018/NĐ-CP.

 • Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định trên còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài điều kiện quy định trên phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

5. Thành phần hồ sơ xin giấy phép kinh doanh gas

giấy phép kinh doanh gas

Giấy phép kinh doanh gas

Căn cứ vào Điều 38 Nghị định 87/2018/NĐ-CP, theo đó Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

6. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự kinh doanh gas

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự kinh doanh gas

Cơ sở pháp lý tại Điều 43 NĐ 87/2018/NĐ-CP

Bước 1: Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Sở Công thương).Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Bước 2:Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Thương nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Thời hiệu: Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Tham khảo thêm dịch vụ thành lập công ty của ACC: https://accgroup.vn/dich-vu-thanh-lap-cong-ty/

7. Câu hỏi bạn thường vướng mắc về đăng ký giấy phép kinh doanh gas

Những loại giấy phép nào cần thiết khi đăng ký giấy phép kinh doanh gas?

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng.
 • Giấy phép chứng nhận phòng cháy chữa cháy do Công an PCCC tỉnh, thành phố cấp.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp giấy phép an ninh trật tự do Công an phường cấp.
 • Đáp ứng tốt điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị. (diện tích mặt bằng, kết cấu xây dựng, kho chứa hàng, nơi bán hàng, khu phụ cửa hàng và cung cấp điện).

Thời hạn xin tất cả các giấy phép để kinh doanh gas là bao lâu?

 • Thông thường tầm 35 – 45 sẽ đủ điều kiện hoạt động

ACC có dịch vụ cho tất cả các thủ tục liên quan đến kinh doanh gas không?

 • Hiện tại ACC chuyên xin cấp phép kinh doanh gas, vì vậy ACC cung cấp trọn vẹn các dịch vụ trên.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

43 bình luận về “Thủ Tục Đăng Ký Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Gas (Quy trình 2021)”

Viết một bình luận