Quy trình thanh tra kiểm tra thuế mới nhất

Xem thêm: Cách kiểm tra mã số thuế hộ kinh doanh https://accgroup.vn/kiem-tra-ma-so-thue-ho-kinh-doanh

Khi nói về việc thanh tra thuế và kiểm tra thuế tại Việt Nam, không thể không đề cập đến hai quyết định quan trọng: Quyết định 1404/QĐ-TCT năm 2015 và Quyết định 970/QĐ-TCT năm 2023. Những quyết định này chứa đựng mục đích và nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo sự hợp pháp và minh bạch trong việc thu thuế. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về mục đích của việc thanh tra thuế và kiểm tra thuế theo các quyết định này.

Mục đích của việc thanh tra thuế

Đối với hoạt động thanh tra thuế, Quyết định 1404/QĐ-TCT năm 2015 đã xác định những mục tiêu quan trọng sau:

 1. Chuẩn hóa nội dung công việc: Mục đích là đảm bảo các hoạt động thanh tra thuế được thực hiện theo một tiêu chuẩn cụ thể và chuẩn hóa để đảm bảo tính nhất quán và công bằng.

 2. Tuân thủ pháp luật: Hoạt động thanh tra thuế phải được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Từ Tổng cục Thuế đến Cục Thuế, mọi quy trình phải tuân thủ đầy đủ.

 3. Nâng cao năng lực: Để đảm bảo tính khách quan, công khai và minh bạch trong hoạt động thanh tra thuế, cần phải nâng cao năng lực của các đơn vị tham gia.

Mục đích của việc kiểm tra thuế

Trong khi đó, Quyết định 970/QĐ-TCT năm 2023 đề ra mục tiêu cụ thể cho việc kiểm tra thuế:

 1. Tăng cường kiểm tra thuế: Việc kiểm tra thuế phải tuân thủ quy định của Luật Quản lý thuế trên cơ sở áp dụng cơ chế quản lý rủi ro và sử dụng công nghệ thông tin để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về thuế và chống thất thu thuế.

 2. Nâng cao sự tự giác tuân thủ pháp luật: Các doanh nghiệp cần tuân thủ pháp luật thuế và thực hiện đúng quy định về thuế. Kiểm tra thuế giúp đảm bảo tính tự giác này.

 3. Cải cách hành chính: Việc cải cách hành chính trong kiểm tra thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

  Quy trình thanh tra kiểm tra thuế mới nhất

  Quy trình thanh tra kiểm tra thuế mới nhất

   

Quy trình thanh tra thuế và kiểm tra thuế mới nhất 2023

Quy trình thanh tra thuế mới nhất

Hiện tại, quy trình thanh tra thuế vẫn áp dụng theo Mục II Phần II Quyết định 1404/QĐ-TCT năm 2015. Quy trình này bao gồm các giai đoạn sau đây:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị và quyết định thanh tra

 • Tập hợp tài liệu, phân tích xác định nội dung thanh tra.
 • Ban hành quyết định thanh tra.
 • Thông báo về việc công bố quyết định thanh tra.

Giai đoạn 2: Tiến hành thanh tra

 • Công bố quyết định thanh tra thuế.
 • Tiến hành thanh tra tại trụ sở của người nộp thuế.
 • Lập biên bản thanh tra.

Quy trình kiểm tra thuế mới nhất 2023

Ngày 14/7/2023, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 970/QĐ-TCT năm 2023 để thay mới quy trình kiểm tra thuế. Quy trình này được áp dụng để tăng cường hiệu quả kiểm tra thuế và đảm bảo tính minh bạch. Quy trình này bao gồm các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

 • Ban hành quyết định kiểm tra.
 • Gửi quyết định kiểm tra thuế cho người nộp thuế.
 • Phân công thành viên trong đoàn kiểm tra.
 • Xử lý các trường hợp không chấp hành kiểm tra.

Giai đoạn 2: Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

 • Công bố quyết định kiểm tra thuế.
 • Thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.
 • Lập biên bản kiểm tra thuế.
 • Xử lý kết quả kiểm tra và áp dụng biện pháp quản lý thuế.

Ngoài ra, khuyến khích việc làm việc theo phương thức giao dịch điện tử và làm việc trực tuyến để tối ưu hóa quá trình kiểm tra thuế.

Xem thêm: Kiểm tra viên thuế là gì? Nhiệm vụ và tiêu chuẩn https://accgroup.vn/kiem-tra-vien-thue-la-gi

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1140 lượt)

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!