Hướng Dẫn Hồ Sơ, Quy Trình Đăng Ký Công Ty Cổ Phần 2021

logo accACC
Công Ty Luật ACC

Để đăng ký công ty cổ phần một cách nhanh chóng và hiệu quả thì việc chuẩn bị cho mình những kiến thức về công ty cổ phần và thủ tục đăng ký là hết sức cần thiết.

Với tình hình thủ tục pháp lý phức tạp như hiện nay, nhiều doanh nhân sẽ mất không ít thời gian và công sức cho công việc này.

thủ tục thành lập công ty cổ phần

Hiểu được nhu cầu trên, trong bài viết này ACC sẽ hướng dẫn cho bạn quy trình các bước đăng ký công ty cổ phần cũng như những điều kiện để mở công ty trong năm 2019.

1. Thế nào là công ty cổ phần?

Công ty cổ phần là một công ty, một nhóm người hoặc một tổ chức được ủy quyền hoạt động như một thực thể duy nhất và được công nhận bởi pháp luật. Các thực thể hợp nhất sớm được thành lập theo điều lệ. Hầu hết các khu vực pháp lý hiện nay cho phép thành lập các công ty cổ phần mới thông qua đăng ký.

Theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần là doanh nghiệp có các đặc điểm sau:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là tổ chức, có thể là cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp hạn chế việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập.
 • Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp duy nhất được quyền phát hành cổ phiếu và tham gia huy động vốn trên thị trường chứng khoán.

>> Đọc thêm bài viết: Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam để có được cái nhìn tổng quan và sự so sánh giữa ưu nhược điểm các loại hình doanh nghiệp

2. Đăng ký công ty cổ phần cần những gì?

2.1 Điều kiện mở công ty cổ phần

Dưới đây là một số điều kiện riêng biệt khi mở công ty cổ phần:

Điều kiện riêng về chủ sở hữu công ty

Luật doanh nghiệp 2014 quy định công ty cổ phần phải được thành lập bởi ít nhất 03 cổ đông. Do đó, để mở được công ty cổ phần thì điều kiện đầu tiên là phải có tối thiểu 03 cá nhân hoặc tổ chức cùng nhau lập ra doanh nghiệp, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa và những người cùng lập ra công ty lúc này được gọi là cổ đông sáng lập.

Một điều nữa cần lưu ý rằng Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty cổ phần không được đồng thời là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

Điều kiện về vốn

Vốn điều lệ đăng ký công ty cổ phần do doanh nghiệp tự quyết định khi đăng ký công ty, chỉ trừ những trường hợp đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề có yêu cầu vốn pháp định thì bắt buộc vốn điều lệ tối thiểu phải bằng mức vốn pháp định này.

Đồng thời, vốn đầu tư đủ điều kiện để mở công ty cổ phần phải phù hợp với lĩnh vực, ngành, nghề và quy mô kinh doanh mà công ty định hướng, phù hợp với sự phát triển lâu dài của công ty.

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong điều lệ công ty.

Còn vốn pháp định là mức vốn tối thiểu doanh nghiệp cần phải có theo quy định của pháp luật để mở công ty đối với những ngành, nghề kinh doanh có yêu cầu về vốn pháp định.

Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn.

Công ty cổ phần có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

 • Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;
 • Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định;
 • Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

Điều kiện về tên doanh nghiệp

Tên tiếng Việt của công ty cổ phần phải đảm bảo bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây (căn cứ theo quy định tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp):

 • Loại hình doanh nghiệp: tên công ty cổ phần được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP”.
 • Tên riêng: tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Tên công ty phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên công ty phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Điều kiện về người đại diện theo pháp luật

Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần do công ty quyết định và được quy định cụ thể trong Điều lệ công ty.

Mức lệ phí mở công ty cổ phần

Nếu bạn muốn đủ điều kiện đăng ký công ty cổ phần thì công ty bạn phải nộp đủ các lệ phí cho nhà nước, bao gồm:

 • Lệ phí nộp hồ sơ xin cấp giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp: 200.000 đồng/lần cấp.
 • Lệ phí đăng công bố thành lập: 300.000 đồng/lần cấp.

2.2 Tổng quan quy trình các bước đăng ký công ty cổ phần

Để bạn nắm hình dung được toàn bộ quy trình mở công ty cổ phần, trước khi đi vào chi tiết từng bước, ACC xin liệt kê tổng quan 5 bước thành lập doanh nghiệp cổ phần:

 • Bước 1: Soạn thảo hồ sơ
 • Bước 2: Nộp hồ sơ và đợi kết quả từ Phòng đăng ký kinh doanh
 • Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Bước 4: Khắc dấu và công bố mẫu dẫu cho công ty
 • Bước 5: Hoàn thành một số thủ tục về pháp lý và thuế sau khi nhận giấy phép ĐKKD

Trước khi đi vào từng bước đăng ký công ty cổ phần, bạn tham khảo qua các bước thủ tục thành lập công ty cổ phần chi tiết. Quy trình đăng ký công ty cổ phần chúng tôi sắp giới thiệu với bạn dưới đây thực chất cũng dựa trên và tương tự các bước với quy trình chung này.

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ

Hồ sơ mở công ty cổ phần theo quy định tại Điều 22 Luật doanh nghiệp 2014 bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.
 • Điều lệ công ty cổ phần.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

 • a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
 • b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
 • c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư.

Nhiều người thắc mắc rằng có cần hộ khẩu khi đăng ký công ty cổ phần hay không? Câu trả lời là không. Vì theo quy đinh của Luật Doanh nghiệp 2014, khi muốn thành lập doanh nghiệp, bạn chỉ cần chuẩn bị những giấy tờ cá nhân sau đây:

 • Đối với cổ đông là cá nhân: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập công ty
 • Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khá; Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền.

Lưu ý: Bản sao hợp lệ các giấy tờ trên là bản sao chứng thực còn trong thời hạn 06 tháng.

Bước 2: Nộp hồ sơ và đợi kết quả từ Phòng đăng ký kinh doanh

Nộp hồ sơ đăng ký công ty cổ phần ở đâu?

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền chuẩn bị hồ sơ như trên và nộp hồ sơ đăng ký công ty cổ phần cho Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy phép kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin về ngành, nghề kinh doanh và danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Bước 4: Khắc dấu và công bố mẫu dẫu cho công ty

Sau khi có Giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành việc khắc dấu. Để con dấu có hiệu lực, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục công bố mẫu dấu của công ty trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành thì công ty cổ phần có quyền khắc nhiều con dấu để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.

Bước 5: Hoàn thành các thủ tục pháp lý và thuế sau khi nhận GPKD công ty cổ phần

Ở bước này bạn tham khảo phần công ty mới thành lập cần làm những gì của chúng tôi để nắm rõ các thủ tục bắt buộc phải làm sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần.

>> Nếu bạn cảm thấy quy trình này mới có phần phức tạp, tham khảo thanh lap cong ty gia re với phí dịch vụ chỉ 250.000đ, gọi chúng tôi qua hotline 090 992 8884 để được tư vấn miễn phí.

Lời kết

Nếu bạn vẫn còn đang thắc mắc về việc mở công ty cổ phần cần những gì, bạn có thể tìm hiểu thêm bằng nhiều cách thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc số điện thoại liên hệ của Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ưng nơi doanh nghiệp bạn đặt trụ sở.

Gọi ACC: 090 992 8884 để được tư vấn miễn phí


Bài cùng chủ đề:

Rate this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

1 bình luận về “Hướng Dẫn Hồ Sơ, Quy Trình Đăng Ký Công Ty Cổ Phần 2021”

Viết một bình luận