Thủ Tục Đăng Ký Kinh Doanh Quận Đống Đa (Hộ Kinh Doanh – Công Ty)

Trang chủ / Blog / Cách Đăng Ký GPKD / Thủ Tục Đăng Ký Kinh Doanh Quận Đống Đa (Hộ Kinh Doanh – Công Ty)

Để đăng ký kinh doanh quận Đống Đa thì việc nắm rõ thủ tục đăng ký kinh doanh quận Đống Đa là rất quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết thủ tục trên.

đăng ký kinh doanh quận Đống Đa
đăng ký kinh doanh quận Đống Đa

Đống Đa là một quận nằm ở vị trí trung tâm của Hà Nội. Do lợi thế trên, nên cơ sở – vật chất được đầu tư xây dựng, phát triển mạnh. Kèm theo sự phát triển đó là nhu cầu kinh doanh ngày càng lớn mạnh. Hiện nay, có rất nhiều tổ chức, cá nhân lựa chọn quận Đống Đa để đặt trụ sở kinh doanh.

Căn cứ vào NĐ 39/2007/NĐ-CP, chỉ những đối tượng thuộc Điều 3 NĐ trên mới không cần đăng ký kinh doanh (chủ yếu là đối tượng buôn bán vặt, buôn bán hàng rong, lợi nhuận rất ít). Nếu không thuộc đối tượng trên, chủ kinh doanh buộc phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Thủ tục trên là bắt buộc, nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt theo NĐ 185/2013/NĐ-CP.

ACC sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện thủ tục đăng ký doanh quận Đống Đa theo hình thức hộ kinh doanh và công ty như sau:

1. Thủ tục đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh:

Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động.

Thủ tục đăng ký kinh doanh tại quận Đống Đa đối hộ kinh doanh bao gồm các bước sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Nội dung gồm có:
 • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có)
 • Ngành, nghề kinh doanh
 • Số vốn kinh doanh
 • Số lao động
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
 1. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
 2. Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
 • Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình;
 • Đối với những ngành, nghề có vốn pháp định phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND quận Đống Đa.

Hồ sơ sẽ được chuyển cho Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh

+ Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 NĐ 78/2015/NĐ-CP

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Chuyên viên sẽ trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND quận Đống Đa phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Bước 3: Nhận kết quả.

2. Thủ tục đăng ký kinh doanh đối với công ty.

Công ty (doanh nghiệp) là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Có thể thấy, thủ tục đăng ký kinh doanh là thủ tục bắt buộc đối với việc thành lập công ty. Chủ kinh doanh có thể lựa một trong các hình thức công ty sau: Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân.

Thủ tục đăng ký kinh doanh quận Đống Đa đối với công ty như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:

Đối với Công ty cổ phần:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách cổ đôngsáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức)
 • Giấy tờ chứng thực của thành viên, người đại diện theo pháp luật: chứng minh nhân dân, căn cước công dân,…
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với Công ty TNHH một thành viên:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Giấy tờ chứng thực của người đại diện theo ủy quyền như: CMND, căn cước công dân…
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền
 • Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Đối với Công ty TNHH hai thành viên:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân
 • Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với Công ty hợp danh:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên
 • Bản sao của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân: CMND, căn cước công dân…
 • Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với Doanh nghiệp tư nhân:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân…
 • Điều lệ công ty.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Các cách thức nộp:

 • Nộp tại UBND quận Đống Đa.
 • Nộp hồ sơ online tại website cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Thời hạn giải quyết là 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo để chủ công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trường hợp nộp hồ sơ online thì trong thời hạn 30 ngày phải in một bản hồ sơ cứng kèm theo giấy thông báo hồ sơ đăng ký qua mạng hợp lệ để nộp tại UBND quận Đống Đa.

Bước 3. Nhận kết quả.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »