Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cần những gì khi làm thủ tục
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

mo-cuon-so-14

 

1. Làm Phiếu lý lịch tư pháp số 2 ở đâu?

 Theo quy định tại khoản 4 mục 2 BLHS 2009 và mục 41 BLHS 2009, Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là phiếu do cơ quan chủ quản  cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng hoặc được cấp. cho cá nhân theo yêu cầu. 

  Về nơi làm thủ tục đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2, căn cứ Điều 45 BLHS 2009, Điều 46 BLHS 2009, nơi hoàn thành lý lịch tư pháp số 2. 2 trích lục án tích được xác định như sau: 

 

 (1) Đối với cơ quan tiến hành tố tụng 

 

 - Bộ Tư pháp nơi người giữ án tích thường trú hoặc tạm trú; 

 

 - Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia (trong trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc  tạm trú của người được cấp  lý lịch tư pháp hoặc người được lập lý lịch tư pháp là người nước ngoài đã cư trú Ở Việt Nam).  

 - Điện thoại, fax hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác (trong trường hợp khẩn cấp).  (2) Đối với cá nhân 

 

 - Bộ Tư pháp nơi thường trú, tạm trú của công dân Việt Nam; 

 

 - Bộ Tư pháp nơi cư trú của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam; 

 

 - Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia  người nước ngoài cư trú tại Việt Nam  rời khỏi Việt Nam.

 

2. Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 hiện nay được quy định như thế nào? Có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục không?

Căn cứ Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định về thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 như sau:

 

Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

 1. Cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì gửi văn bản yêu cầu đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Văn bản yêu cầu phải ghi rõ thông tin về cá nhân đó theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này.

Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

 1. Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 45 của Luật này; trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

...

Dẫn chiếu Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp 2009 (sửa đổi bởi khoản 4 Điều 37 Luật cư trú 2020) quy định về thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 như sau:

 

Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1

 1. Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và kèm theo các giấy tờ sau đây:

a)Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

 1. Cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại các cơ quan sau đây:

a)Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

b)Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

...

3. Việc ký ban hành phiếu lý lịch tư pháp số 2 thuộc thẩm quyền của ai theo quy định pháp luật?

Căn cứ Điều 15 Thông tư 13/2011/TT-BTP (sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Thông tư 16/2013/TT-BTP) quy định về thẩm quyền ký phiếu lý lịch tư pháp như sau:

 

Thẩm quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp

Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền có thẩm quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1.718 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  123-26

  Download Divorce Papers: A User-Friendly Resource for Legal Separation

  1. Download Divorce Papers:  A User-Friendly Resource for Legal Separation The Law on Marriage and Family does not have specific regulations on the form and content of a divorce application. ...

  Lượt xem: 2.244

  123-26

  Download Divorce Application Form: A Convenient Resource for Initiating Divorce Proceedings

  1. Download Divorce Application Form: A Convenient Resource for Initiating Divorce Proceedings The Law on Marriage and Family does not have specific regulations on the form and content of a divorce ...

  Lượt xem: 1.514

  123-25

  Foreign Divorce Lawyer: Navigating International Divorce Proceedings

    1. Foreign Divorce Lawyer: Navigating International Divorce Proceedings ACC Group law firm's divorce consulting service provides advice on divorce procedures, steps related to divorce, equitable ...

  Lượt xem: 3.428

  123-24

  How to Divorce a Foreigner: Legal Steps and Considerations

    1. How to Divorce a Foreigner: Legal Steps and Considerations ACC Group law firm's divorce consulting service provides advice on divorce procedures, steps related to divorce, equitable division of ...

  Lượt xem: 2.347

  123-23

  Japanese Divorce Certificate: Obtaining and Understanding the Document

  1. Japanese Divorce Certificate: Obtaining and Understanding the Document For most Japanese citizens, a single document known as the Family Register serves as a comprehensive record, encompassing ...

  Lượt xem: 3.530

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo