Mẫu phiếu khai lý lịch tư pháp số 1
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

mo-cuon-so-14

 phiếu khai lý lịch tư pháp số 1

Mẫu số 03/2013/TT-LLTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

Kính gửi: ...................................................................

 1. Tên tôi là 1: ............................................................. 
 2. Tên gọi khác (nếu có): .................... 3. Giới tính: .... 
 3. Ngày, tháng, năm sinh: …........./ …….../ …………… 
 4. Nơi sinh 2: ................................................................ 
 5. Quốc tịch: .........................  7. Dân tộc: .................... 
 6. Nơi thường trú 3: ....................................................... 
 7. Nơi tạm trú 4: ............................................................ 
 8. Giấy CMND/Hộ chiếu: ....................................... 5 Số:

Cấp ngày ....... tháng ......... năm .............. Tại: ............ 

 1. Họ tên cha: ……………  Ngày/tháng/năm sinh: …… 
 2. Họ tên mẹ: …………… Ngày/tháng/năm sinh: …… 
 3. Họ tên vợ/chồng: …………  Ngày/tháng/năm sinh: … 
 4. Số điện thoại/e-mail: .................................................. 

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN
(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Nơi thường trú/Tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc6

     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có): .......

...................................................................................... 

Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7: Số 1 ..... Số 2 ........

Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1): Có ..............Không ...............

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp: …………… 

……………………………………………………………… 


Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp: ……………………. phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

..........., ngày ……… tháng …… năm ………
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

1 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

2 Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

3, 4 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

6 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

7 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (2.727 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  123-27

  How to download divorce papers free?

  1. How to download divorce papers free? The Law on Marriage and Family does not have specific regulations on the form and content of a divorce application. Currently, according to Article 396 of the ...

  Lượt xem: 2.819

  123-27

  Download Divorce Papers for Free: A Cost-Effective Solution for Legal Separation

  1. Download Divorce Papers for Free: A Cost-Effective Solution for Legal Separation The Law on Marriage and Family does not have specific regulations on the form and content of a divorce application. ...

  Lượt xem: 3.241

  123-27

  Divorce Application Form PDF Download: Streamlining the Divorce Process

    1. Divorce Application Form PDF Download: Streamlining the Divorce Process The Law on Marriage and Family does not have specific regulations on the form and content of a divorce application. ...

  Lượt xem: 2.681

  123-26

  Download Divorce Forms: Simplifying the Process of Legal Separation

  1. Download Divorce Forms: Simplifying the Process of Legal Separation The Law on Marriage and Family does not have specific regulations on the form and content of a divorce application. Currently, ...

  Lượt xem: 2.641

  123-26

  Download Divorce Papers: A User-Friendly Resource for Legal Separation

  1. Download Divorce Papers:  A User-Friendly Resource for Legal Separation The Law on Marriage and Family does not have specific regulations on the form and content of a divorce application. ...

  Lượt xem: 3.265

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo