messenger whatsapp viber zalo phone mail

Những giá trị văn hóa công sở

Những giá trị văn hóa công sở
Những giá trị văn hóa công sở

Có nhiều quan niệm khác nhau về văn hóa công sở. Nhìn chung, nói đến văn hóa công sở, chúng ta thường nhìn ở các góc độ như trình độ, phương thức quản lý, cách thức vận hành  của cơ quan; phong cách giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; cảnh quan và môi trường làm việc. Như vậy, văn hóa công sở có thể hiểu là tổng hòa các giá trị vật thể và phi vật thể, bao gồm trình độ nhận thức, phương thức tổ chức, quản lý, môi trường và cảnh quan, cơ sở vật chất, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp và tác phong  giao tiếp  của đội ngũ công chức, viên chức trong nền nếp. xây dựng bộ máy công vụ văn minh, lịch sự, trung thành và hiệu quả cao.  Văn hóa công sở là kết quả của hành vi tại nơi làm việc mà mọi người lựa chọn để đáp ứng nhu cầu của tổ chức. Những phương pháp này được coi là phù hợp,  quan trọng đối với đời sống tinh thần của các thành viên trong tổ chức và cần  chúng như một nhu cầu. Giá trị văn hóa nơi làm việc là những chuẩn mực và hành vi vận hành hàng ngày tại nơi làm việc. Những hành vi này có thể được thể hiện một cách chính thức, nhưng tất cả các thành viên trong văn phòng nên biết và cư xử phù hợp. Giá trị là cái  tồn tại, tác động mạnh mẽ đến hoạt động công sở. Các giá trị của văn hóa công sở luôn quyết định hành vi và thái độ của mọi người trong tổ chức. Hành vi, thái độ tốt sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả  của công sở và ngược lại, nếu hành vi, thái độ không tốt sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động của công sở.  Ta có thể nhận biết sự ảnh hưởng của các giá trị văn hóa công sở đến hiệu quả hoạt động của công sở ở các nội dung sau: 

 – Giá trị thiết lập bầu không khí tin cậy lẫn nhau trong tổ chức; 

 – Giá trị đem lại sự tự nguyện làm việc và cống hiến; 

 – Được chia sẻ các giá trị cá nhân cảm thấy yên tâm và an toàn hơn trong công việc; 

 – Các giá trị định hướng cho các thành viên trong cơ quan biết mình cần phải làm gì và sẽ đi đến đâu; nó làm nhụt ý chí đối đầu, tâm lý muốn thâu tóm quyền lực, hống hách, cửa quyền của một số cá nhân có quyền lực cũng như thái độ không hợp tác của một số cá nhân có tư tưởng cơ hội, né tránh trách nhiệm, tham nhũng đặc quyền, đặc lợi.  

– Các giá trị làm đơn giản hóa các quy định và chính sách, khiến cho việc quản lý dễ dàng hơn. Khi mỗi công chức đã tin tưởng vào các giá trị văn hóa công sở thì họ không đòi hỏi cơ quan phải đưa ra các văn bản pháp luật bắt mọi người phải tin nhau. Hệ thống các giá trị văn hóa công sở bao gồm: 

 1. Giá trị trong quan hệ của cấp trên với cấp dưới 

 Người thủ trưởng cơ quan, đơn vị trước hết phải là người truyền đạt những nhận thức về những giá trị trong hoạt động công sở bằng sự gương mẫu của bản thân, bằng quan hệ ứng xử có văn hóa của mình, cụ thể: 

 – Các quyết định của cấp trên đối với cấp dưới phải đúng đắn, có khả năng thu hút và tập hợp nguồn lực, biết nhìn nhận con người và trọng dụng đối với công việc để phát huy những tiềm năng sáng tạo, những giá trị cá nhân đích thực của họ nhằm phát huy tối đa sở trường cho công việc; 

 – Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cấp dưới, không độc đoán, trù dập những ý kiến trái ngược; trong đánh giá cấp dưới cần công bằng, không thiên vị, không yêu nên tốt, ghét nên xấu, biết trọng dụng nhân tài nhưng cũng không dùng người một cách tùy tiện; 

 – Biết sử dụng nguồn lực và ủy quyền một cách hợp lý, biết phân công, phối hợp và hợp tác, luôn đảm bảo năm phong cách giao tiếp: là người chỉ huy, là chuyên gia, là thầy giáo, là đồng nghiệp và là bạn bè trong giao tiếp với cấp dưới. Tiếng nói quyết định của cấp trên đối với mỗi cán bộ trong hoàn cảnh đã định trở nên thiêng liêng và có sức mạnh to lớn. Đưa ra quyết định này là một nghĩa vụ đạo đức cao và coi đó  là một giá trị. Tuy nhiên, đôi khi trong những hoàn cảnh nhất định, tiếng nói quyết đoán của cấp trên lại là  quyết định sai lầm, làm thui chột tài năng của cá nhân cán bộ, trở thành  phản tác dụng, phản tác dụng. 

2. Giá trị trong mối quan hệ của cấp dưới với cấp trên 

 – Luôn chấp hành và chấp hành điều lệnh một cách nghiêm túc, nhiệt tình, tích cực trong mọi hoạt động; trung thực, thẳng thắn, không xu nịnh, cơ hội, không “làm giả, làm lành”; 

 – Có quyền  làm việc tốt, phát triển, học tập, phấn đấu… Tự do phát triển gắn với ý chí vươn lên trong công việc, nhiệt tình với công việc là quyền cao quý và là nghĩa vụ của cấp dưới đối với cấp trên; 

 – Quyền lựa chọn công việc của mình ở những vị trí phù hợp với khả năng của mình là một giá trị văn hóa tốt đẹp của mỗi cá nhân trong công sở. Tuy nhiên, ở mỗi hình thức tổ chức khác nhau cần tôn trọng sự sắp xếp của tổ chức và người đứng đầu phù hợp cũng là một giá trị văn hóa của hình thức tổ chức này. 

3. Quan hệ giữa các thành viên trong văn phòng 

Ở nước ta, quan hệ bình đẳng hóa nhu cầu đã có từ lâu, nhiều khi không tạo ra giá trị. Đó là những mối quan hệ xấu kiểu “kéo chân, túm áo” vì bình đẳng, “nghèo khó bình đẳng”, không tôn trọng quyền tự do, quyền riêng tư của nhau. Trong xã hội hiện đại, những giá trị đích thực mà chúng ta trân trọng và lưu giữ trong truyền thống  tiếp tục được phát huy như: yêu thương, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác, tinh thần xây dựng tập thể vững mạnh và đoàn kết,…

 4. Tôn trọng con người và tự trọng là giá trị văn hóa lớn nhất trong hoạt động công sở 

Con người là vốn quý nhất, là chủ nhân của sự sáng tạo và đổi mới. Tôn trọng con người là tôn trọng bản sắc độc đáo của nhân cách trong suốt quá trình  khẳng định mình trong  công việc, tôn trọng các quyền  cơ bản của  cá nhân, quyền  cống hiến theo  nguyện vọng, quyền học tập và làm tròn, quyền nghỉ hưu, nghỉ ốm. và nghỉ đúng thời gian quy định. Lòng tự trọng là một giá trị có bản sắc riêng, là  nhu cầu cá nhân có ý thức là động lực bền bỉ, khiến mọi thành viên trong công sở cùng nhau phấn đấu. Lòng tự trọng giúp người công chức luôn biết mình là ai để trưởng thành và  hoàn thiện. 

5. Giá trị đạo đức

Là hệ giá trị để phân biệt đúng sai hoặc yêu cái thiện, ghét cái ác, tôn trọng con người, luôn làm điều thiện, không tham nhũng, đầu cơ, trục lợi của công, luôn hướng tới những giá trị chân, thiện mỹ và xinh đẹp. Những giá trị đạo đức đã được hình thành từ lâu đời và đã trở thành truyền thống của dân tộc ta như trung với nước, hiếu với đồng bào, tấm lành đùm lá rách, tôn sư trọng đạo, tôn sư trọng đạo, bênh vực học trò. kém v.v… Ở nơi làm việc, các giá trị đạo đức  thể hiện ở hình thức trách nhiệm với công việc chung, không tham ô, lãng phí tài sản công, không  hại đồng nghiệp để thăng tiến, không ganh ghét vì mưu cầu lợi ích cá nhân. Trong văn phòng, tất cả các thành viên nên làm việc cùng nhau để tạo ra một bầu không khí lành mạnh, bảo vệ và yêu thương lẫn nhau, tôn trọng tài năng của nhau và cùng nhau làm việc. Mỗi thành viên trong văn phòng khi tiếp thu và vận dụng các giá trị đạo đức thường đứng trên tầm nhìn nhân cách của chính mình. Những hành vi sai trái về đạo đức của một số người thường bị chế giễu và phớt lờ. Trên thực tế, sự thiếu hiểu biết đó đã trở thành việc làm tiêu cực, gây ra bầu không khí tồi tệ trong văn phòng. Đối với các giá trị đạo đức trong văn hóa công sở, trước hết cần chú ý: xây dựng  chuẩn mực đạo đức công vụ thành quy chế nội bộ; áp dụng  tốt các  quy định này và cẩn trọng đấu tranh với các trường hợp vi phạm. Niềm tin và truyền thống là những yếu tố bắt nguồn từ các hoạt động văn phòng và được nuôi dưỡng bởi môi trường tổ chức của nơi làm việc. Ảnh hưởng của người lãnh đạo, quản lý và uy tín của họ đối với mọi người được phản ánh  bên ngoài văn phòng. Trong thực tế, nếu có mâu thuẫn giữa các cá nhân, giữa các tập thể về quyền lợi cần  giải quyết,  người ta quan tâm đến cách giải quyết  của người lãnh đạo, quản lý cơ quan. Sự gắn kết của các thành viên với văn phòng được thể hiện khi các thành viên tin tưởng lẫn nhau, cùng phấn đấu vì một mục tiêu chung và giúp đỡ  nhau hoàn thành tốt công việc của mình. Sự phát triển của văn phòng dựa trên một tập thể làm việc có tổ chức, có năng lực và năng động, vượt qua mọi trở ngại và thách thức đã tạo nên sự gắn bó. Thông thường, sự đổ vỡ, mất lòng tin bắt đầu từ sự câu kết của các thành viên cục bộ, bao che cho nhau, tập trung vào lợi ích của một nhóm người hơn là lợi ích của cơ quan. Truyền thống và thói quen là những giá trị, niềm tin và kỳ vọng của các thành viên trong văn phòng, tương tác  với các  cấu trúc chính thức và tạo ra các tiêu chuẩn  hành vi truyền thống, đó là các quy tắc, quy định, quy tắc nội bộ và quy chế  hoạt động mà tất cả các quan chức trong văn phòng phải tuân theo. Trong một thời gian áp dụng, thói quen mệnh lệnh được thiết lập theo  chuẩn mực mà mọi người phải tự giác tuân theo. Mọi hoạt động đều được lưu truyền trong lịch sử của công sở và được duy trì tồn tại, tạo nên những giá trị văn hóa  truyền thống. Tuy nhiên, văn hóa công sở không cố định mà được phát triển và thích nghi với hoàn cảnh, môi trường.  Giá trị của văn hóa công sở chứa đựng tính nhân văn, nhân ái. Cơ sở của mọi hoạt động văn hóa công sở là  hướng tới  chân, thiện, mỹ. Các giá trị chi phối suy nghĩ, hành vi và các mối quan hệ của giám đốc điều hành và quan chức trong văn phòng. Hiểu rõ về văn hóa công sở và các giá trị  văn hóa công sở là điều cần thiết đối với bất kỳ công chức nào làm việc trong các cơ quan nhà nước nói chung cũng như  Ngân hàng Nhà nước nói riêng. Đây cũng là những nội dung mà tác giả bài viết mong muốn được góp phần tham gia vào chương trình “Tăng cường trật tự, kỷ cương, văn hóa công sở” mà  Thường trực Công đoàn NHNN đặt ra để triển khai sâu rộng trong tập thể cán bộ công nhân viên chức. , công chức, viên chức.

 

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.420

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.542

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.375

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ chuyên nghiệp (Mới 2023)

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.553

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 1.850

  Xin giấy phép kinh doanh ở đâu? Bao nhiêu tiền? Cần giấy gì?

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là một quy trình quan trọng đối với các doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Việc này giúp cho doanh nghiệp đảm bảo được pháp lý, được chính phủ công nhận và có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh trên thị trường một cách…

  Lượt xem: 3.180

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *