messenger whatsapp viber zalo phone mail

Tìm hiểu về nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa mác là gì?

Triết học Mác – Lênin là khoa học về những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy, đem lại cho con người thế giới quan khoa học và phương pháp luận đúng đắn để nhận thức và cải tạo thế giới.Nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa Mác là gì?

1. Triết học Mác Lê nin là gì?

Triết học Mác-Lênin là triết học duy vật biện chứng theo nghĩa rộng, là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng cả về tự nhiên, xã hội và tư duy thế giới quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng giai cấp công nhân và nhân dân lao động để nhận thức và cải tạo thế giới.

Chủ nghĩa Mác ra đời là thành tựu trí tuệ của loài người, phản ánh thực tiễn xã hội nhất là cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng thế giới và là một tất yếu khách quan trong tiến trình phát triển lịch sử của tư tưởng nhân loại.

2. Triết học Mác-Lê nin do ai sáng lập và phát triển?

Trước khi tìm hiểu nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa Mác là gì? Cần phải hiểu ai là người sáng lập và phát triển triết học Mác – Lênin.
Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 1840, khi chủ nghĩa tư bản châu Âu đang phát triển mạnh mẽ đã tạo điều kiện thuận lợi về kinh tế – chính trị – xã hội cho sự ra đời của chủ nghĩa Mác.
Triết học Mác-Lênin do Mác và Ăng-ghen sáng lập vào giữa thế kỷ 19, sau đó được Lê-nin và các nhà Mác-xít khác tiếp tục phát triển.
Dựa trên những tiền đề khoa học và lý luận đáp ứng yêu cầu cấp thiết của cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, C. Mác và Ph.D. Ăng-ghen đã kế thừa, tiếp thu có chọn lọc, phát triển và sáng tạo học thuyết cách mạng khoa học của giai cấp công nhân, đó là chủ nghĩa xã hội khoa học.
Mác và Ph.Ăngghen đã phát hiện ra quy luật giá trị thặng dư, sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật lịch sử, giải thích cặn kẽ sự hình thành, phát triển và diệt vong của chủ nghĩa tư bản, vai trò lịch sử của giai cấp vô sản trong thế giới tư sản là xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

3. Nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa Mác

– Chủ nghĩa Mác – Lênin là một hệ thống lý luận khoa học thống nhất của ba bộ phận cấu thành không thể tách rời là Triết học Mác – Lênin; Kinh tế chính trị học Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học.

– Học thuyết hình thái kinh tế xã hội của Triết học Mác Lênin đã chỉ ra rằng lực lượng sản xuất theo quy luật khách quan tự thân luôn vận động phát triển và đến một giai đoạn nhất định sẽ mâu thuẫn gay gắt với quan hệ sản xuất hiện có.

Mâu thuẫn này được giải quyết sẽ làm cho phương thức sản xuất mới ra đời, kéo theo nó sẽ là một xã hội mới, một hình thái kinh tế  xã hội mới được ra đời từ trong lòng xã hội cũ.

Quá trình này diễn ra một cách lịch sử tự nhiên. Từ trong lòng chế độ tư bản chủ nghĩa sẽ hình thành nên những điều kiện, tiền đề vật chất cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

– Trong chủ nghĩa Mác Lênin chủ nghĩa duy vật thống nhất hữu cơ với phép biện chứng. Đồng thời chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng đều được Mác và Ph.Ăngghen phát triển lên một trình độ mới về chất hơn hẳn so với trước đó.

– Chủ nghĩa Mác Lênin là một hệ thống lý luận khoa học là còn bởi vì các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác – Lênin đã kế thừa toàn bộ những tinh hoa trong lịch sử tư duy của nhân loại.

Đây còn là căn cứ cơ sở, tiền đề khoa học; có giai cấp vô sản và thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp này và các phương pháp khoa học, khách quan trong nhận thức tự nhiên, xã hội và tư duy của con người.

– Chủ nghĩa Mác Lênin là một học thuyết mở, không cứng nhắc và giáo điều đồng thời cũng có giá trị bền vững, xét trong tinh thần biện chứng, nhân đạo và hệ thống tư tưởng cốt lõi của nó.

Kiên định với những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin là trung thành với bản chất khoa học và cách mạng của nó để không ngừng phát triển, làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin ngày càng hoàn thiện và gắn liền với thực tiễn.

Nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa Mác là gì? Câu trả lời là Nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa Mác là một hệ thống lý luận khoa học thống nhất của ba bộ phận cấu thành không thể tách rời là Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị học Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học.

4. Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin

Chúng ta có hiểu nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa Mác là gì không? Theo đó, chủ nghĩa Mác – Lênin có những nội dung cơ bản sau:
Triết học Mác – Lênin có ba nội dung cốt lõi: chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
– Chủ nghĩa duy vật biện chứng
Chủ nghĩa duy vật biện chứng là hình thức cao nhất của chủ nghĩa duy vật.
+ Bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng thể hiện ở các mặt: Giải quyết những vấn đề triết học cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng; Sự thống nhất giữa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng tạo nên chủ nghĩa duy vật biện chứng; học thuyết phương pháp cải tạo thế giới của giai cấp công nhân trong quá trình cải tạo và xây dựng xã hội .
– Phép biện chứng duy vật
Quy giảm biện chứng bao gồm ba quy luật cơ bản: quy luật thống nhất và đối lập; quy luật lượng thay đổi thành sự thay đổi về chất và ngược lại; quy luật phủ định của phủ định.
– Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng sự phát triển của trình độ sản xuất để giải thích sự tiến hóa của xã hội loài người.
Sự thay đổi của trình độ sản xuất dẫn đến sự thay đổi của quan hệ sản xuất, kéo theo sự thay đổi của quan hệ xã hội tương ứng với quan hệ sản xuất đó và của những tư tưởng nảy sinh từ quan hệ xã hội đó, theo sự thay đổi của thể chế chính trị pháp luật.
Chủ nghĩa duy vật lịch sử của Mác đã trở thành phương pháp luận của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, xã hội học và các ngành khác.
Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 2.748

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 2.500

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 2.460

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Nội dung bài viết:1. Triết học Mác Lê nin là gì?2. Triết học Mác-Lê nin do ai sáng lập và phát triển?3. Nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa Mác4. Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin1. Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói Dịch vụ [...]

  Lượt xem: 1.840

  Tìm hiểu về nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa mác là gì?

  Triết học Mác – Lênin là khoa học về những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy, đem lại cho con người thế giới quan khoa học và phương pháp luận đúng đắn để nhận thức và cải tạo thế giới.Nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa Mác là gì? [...]

  Lượt xem: 1.785

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Nội dung bài viết:1. Triết học Mác Lê nin là gì?2. Triết học Mác-Lê nin do ai sáng lập và phát triển?3. Nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa Mác4. Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin1. Dịch vụ kiểm toán là gì? Kiểm toán là gì? Đó quá trình mà người [...]

  Lượt xem: 1.691

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 2.156

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *