Mức phản ứng là gì? Giải đáp chi tiết nhất

Khả năng phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen  ứng với các điều kiện môi trường khác nhau, sự phản ứng của các kiểu hình khác nhau của một kiểu gen với các môi trường khác nhau  gọi là tính dẻo kiểu hình, tính mềm dẻo này  là do cơ thể sinh vật tự điều chỉnh. 

Lý thuyết mức phản ứng của kiểu gen sinh 12

1 câu hỏi: 

 Mức độ đáp ứng là gì?

A. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen  ứng với các điều kiện môi trường khác nhau 

B. Là giới hạn phản ứng của kiểu gen trong các điều kiện môi trường khác nhau. 

C. Là giới hạn phản ứng của kiểu hình trong các điều kiện môi trường khác nhau. 

D. Đồng loạt biến đổi  về kiểu hình của cùng một kiểu gen.

Câu trả lời đúng a. Khả năng phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen  ứng với các điều kiện môi trường khác nhau, sự phản ứng của các kiểu hình khác nhau của một kiểu gen với các môi trường khác nhau  gọi là tính dẻo kiểu hình, tính mềm dẻo này  là do cơ thể sinh vật tự điều chỉnh. 

2. Giải thích lí do chọn đáp án A: 

 Trong  di truyền học, thuật ngữ  phản ứng chỉ tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.  Ví dụ: Tập hợp các kiểu hình của một con thạch sùng ứng với các chế độ môi trường được gọi là mức phản ứng. Phản ứng của các kiểu hình khác nhau của một kiểu gen đối với các môi trường khác nhau được gọi là tính dẻo kiểu hình. Sự linh hoạt này  là do cơ chế tự điều chỉnh của sinh vật mà cơ  bản  là sự tự điều chỉnh của kiểu gen giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi của điều kiện môi trường. Mỗi kiểu gen chỉ có thể quy định kiểu hình của nó ở một mức độ nhất định. Tính dẻo của một kiểu gen được xác định bởi số kiểu hình có thể có của kiểu gen đó. Để kiểm tra khả năng phản ứng của một kiểu gen,  các cá thể có kiểu hình khác nhau có thể được tạo ra từ một kiểu gen ban đầu.  Ví dụ: Giống lúa DR2 được tạo ra từ dòng tế bào  biến đổi (2n), có thể đạt năng suất tối đa gần 8 tấn/ha/vụ trong điều kiện sinh trưởng tốt nhất, chỉ đạt 4,5- 5 tấn/ha/vụ trong điều kiện bình thường. điều kiện. – Mức phản ứng do gen quy định, trong cùng 1 KG mỗi gen có mức phản ứng riêng.  Có hai loại mức độ phản ứng: 

 Mức phản ứng rộng: thường là các đặc tính định lượng như sản lượng sữa, trọng lượng, tốc độ sinh trưởng, sản lượng trứng, sản lượng sữa. Câu trả lời hẹp: đặc điểm chất lượng như tỷ lệ bơ sữa... 

 Mức độ đáp ứng càng lớn thì cơ thể càng dễ thích nghi. - Di truyền  vì do KG quy định 

 - Thay đổi theo từng loại tính trạng.  Kiểu gen quyết định mức phản ứng và khả năng cho năng suất của giống. Kỹ thuật sản xuất quy định năng suất cụ thể của một loại giống.  Như vậy, để nâng cao năng suất cần có kỹ thuật chăm sóc cao, đồng thời phải làm biến đổi vốn gen (cải tạo giống).  Phương pháp xác định mức phản ứng: Để xác định mức phản ứng của 1KG cần cho ra các cá thể sinh vật có cùng 1KG, với cây  sinh dưỡng có thể xác định mức phản ứng bằng cách cắt đồng thời các cành của chính cây đó. được nuôi trồng và các đặc tính của chúng được kiểm tra.

3. Mọi người cũng hỏi

Mức phản ứng là khái niệm gì trong hóa học?

Trả lời: Mức phản ứng là một khái niệm trong hóa học thể hiện tốc độ tương tác giữa các phân tử tham gia phản ứng. Nó biểu thị tốc độ biến đổi của các chất ban đầu thành các sản phẩm.

 

Mức phản ứng ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng?

Trả lời: Mức phản ứng là yếu tố quyết định tốc độ phản ứng. Càng cao mức phản ứng, tốc độ phản ứng càng nhanh. Điều này liên quan đến tần suất va chạm giữa các phân tử tham gia phản ứng.

 

Các yếu tố nào ảnh hưởng đến mức phản ứng?

Trả lời: Nhiệt độ, nồng độ chất tham gia, bề mặt tiếp xúc, tình trạng vật liệu và có thể các chất xúc tác đều có thể ảnh hưởng đến mức phản ứng.

 

Tại sao việc hiểu về mức phản ứng quan trọng trong hóa học?

Trả lời: Hiểu về mức phản ứng giúp dự đoán và điều chỉnh tốc độ phản ứng. Điều này quan trọng trong việc tổng hợp hợp chất, sản xuất công nghiệp, và trong các ứng dụng y học và môi trường.

 

Nội dung bài viết:

    Đánh giá bài viết: (618 lượt)

    Bài viết liên quan

    Phản hồi (0)

    Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!