Mẫu quyết định thay đổi giấy phép kinh doanh Mới 2024

Sau một khoảng thời gian thành lập và đi vào hoạt động, một doanh nghiệp ít nhiều cũng sẽ có một số thay đổi với mục đích đáp ứng nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy khi thực hiện quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải làm gì? Nội dung bài viết sau đây ACC sẽ giúp quý vị hiểu rõ được vấn đề này và tìm hiểu xem Mẫu quyết định thay đổi giấy phép kinh doanh như thế nào?

dn-1

Mẫu quyết định thay đổi giấy phép kinh doanh như

1. Mẫu quyết định thay đổi giấy phép kinh doanh

ACC xin cung cấp Mẫu quyết định thay đổi giấy phép kinh doanh để quý khách tham khảo và áp dụng trong thực tế trong quá trình hoạt động của mình.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA BÒ BA VÌ

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số:      /2020/QĐ-CT Hà Nội, ngày          tháng        năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v:  thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty

-----------------

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA BÒ BA VÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/09/2015 về Đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty  số     /2020/BB-CT ngày       /        /2020;

Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA CON BÒ VÀNG

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có): GOLD COWS MILK JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): GOLD COWS MILK .,JSC

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

 1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:
STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung Mã ngành Ghi chú
1. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321  
2. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết:

Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù che.v.v…;

- Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du thuyền;

- Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các phương tiện giải trí

9329  
3. Hoạt động của các cơ sở thể thao

Chi tiết:

- Hoạt động của các cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao trong nhà hoặc ngoài trời (trong nhà hoặc ngoài trời có hoặc không có mái che, có hoặc không có chỗ ngồi cho khán giả):

+ Sân vận động bóng đá, khúc côn cầu, cricket, bóng chày,

+ Đường đua ô tô, đua chó, đua ngựa,

+ Bể bơi và sân vận động,

+ Đường đua và các sân vận động,

+ Đấu trường thể thao và sân vận động mùa đông,

+ Sàn đấm bốc,

+ Sân golf,

+ Sân tennis,

+ Đường chơi bowling;

9311  
4. Giáo dục thể thao và giải trí

Chi tiết:

- Dạy các môn thể thao (ví dụ như bóng chày, bóng rổ, bóng đá, v.v...);

- Dạy thể thao, cắm trại;

- Hướng dẫn cổ vũ;

- Dạy thể dục;

- Dạy cưỡi ngựa;

- Dạy bơi; gym;

- Huấn luyện viên, giáo viên và các hướng dẫn viên thể thao chuyên nghiệp;

- Dạy võ thuật;

- Dạy chơi bài;

- Dạy yoga.

8551  
5. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh 4763  
6. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721  
7. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145  
8. Chăn nuôi gia cầm 0146  
9. Chăn nuôi khác 0149  
10. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080  
 1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau: Không
 2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:
STT Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết Mã ngành Ghi chú
1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Chi tiết:

- Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản;

- Bán buôn bán thành phẩm, phế liệu, phế thải từ các sản phẩm nông nghiệp dùng để chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản.

- Bán buôn nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.

- Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác;

- Bán buôn hoa và cây;

- Bán buôn các loại gia súc, gia cầm sống, kể cả loại dùng để nhân giống (trừ loại Nhà nước cấm);

-Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620  

Điều 2:  Sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung thay đổi Đăng ký doanh nghiệp. Nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty là:

Điều 1; Khoản 1.2 : Tên công ty

Điều 2: Ngành, nghề kinh doanh

Điều lệ sửa đổi được các cổ đông thông qua

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các bộ phận chức năng trong Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Phòng ĐKKD- Sở KH&ĐT HN

- Các cổ đông;

- Như điều 3;

- Lưu./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN CÔNG VŨ

2. Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Như đã nêu ở trên, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể phát sinh nhiều nội dung thay đổi, sau đây ACC xin giới thiệu một số hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh phổ biến nhất hiện nay. Cụ thể như sau:

1/ Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên; của chủ sở hữu nếu là công ty TNHH một thành viên; của thành viên hợp danh nếu là Công ty hợp danh; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên hoặc các thành viên hợp danh hoặc đại hội đồng cổ đông;

– Trong trường hợp thực hiện thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp thì phải chuẩn bị văn bản ủy quyền hợp lệ.

2/ Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Quyết định về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên; của chủ sở hữu nếu là công ty TNHH một thành viên; của thành viên hợp danh nếu là Công ty hợp danh; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên hoặc các thành viên hợp danh hoặc đại hội đồng cổ đông;

– Trong trường hợp thực hiện thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp thì phải chuẩn bị văn bản ủy quyền hợp lệ.

3/ Hồ sơ thay đổi con dấu của doanh nghiệp

– Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp (Phụ lục II-9, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

Trường hợp doanh nghiệp được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư thì phải nộp kèm theo:

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

– Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký thuế;

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).

– Trong trường hợp thực hiện thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý đăng ký thay đổi tên công ty thì phải chuẩn bị văn bản ủy quyền hợp lệ.

3. Thay đổi  giấy phép kinh doanh gồm những mục nào?

Tuy nhiên, việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh không chỉ nằm trong 04 nội dung trên mà doanh nghiệp vẫn phải có trách nhiệm thông báo đối với các nội như sau:

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh;

– Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Thay đổi người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên là tổ chức;

– Thay đổi người đại diện ủy quyền trong trường hợp cổ đông công ty cổ phần là tổ chức nước ngoài;

– Thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp;

– Thay đổi thông tin người đăng ký thuế;

– Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, ngoại trừ thông tin này đã được công ty niêm yết.

4. Mọi người cũng hỏi

Tại sao mẫu quyết định thay đổi giấy phép kinh doanh lại cần được định rõ và cập nhật định kỳ?

Câu trả lời: Mẫu quyết định thay đổi giấy phép kinh doanh cần được định rõ và cập nhật định kỳ để đảm bảo sự phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành và thay đổi trong hoạt động kinh doanh.

Những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn mẫu quyết định thay đổi giấy phép kinh doanh phù hợp?

Câu trả lời: Khi lựa chọn mẫu quyết định thay đổi giấy phép kinh doanh, cần xem xét các yếu tố như loại hình kinh doanh, quy mô, mục đích thay đổi, và các yêu cầu pháp lý liên quan.

Có những biện pháp nào để đảm bảo tính hiệu lực và sự chính xác của mẫu quyết định thay đổi giấy phép kinh doanh?

Câu trả lời: Để đảm bảo tính hiệu lực và sự chính xác, mẫu quyết định thay đổi giấy phép kinh doanh cần được kiểm tra và xác nhận bởi các chuyên gia pháp lý, tuân thủ quy trình xét duyệt, và sử dụng các nguồn thông tin chính thống và được công nhận.

Trên đây là hướng dẫn hồ sơ chi tiết khi thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh, đặc biệt là Mẫu quyết định thay đổi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. Quý vị tham khảo bài viết còn gì băn khoăn vui lòng liên hệ với ACC để được giải đáp!

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (305 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo