CÔNG TY LUẬT ACC

Mẫu biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế mới nhất 2021

Đàm Như

Mẫu biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế mới nhất 2021

Đàm Như

08/12/2021

Hoạt động xây dựng công trình là hoạt động cần phải tiến hành theo từng bước nghiêm ngặt, tuân theo trình tự, thủ tục nhất định. Trong đó hoạt động nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình là hoạt động không thể thiếu. Để ghi nhận lại hoạt động nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình thì cần phải sử dụng đến biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế công trình xây dựng. Bài viết dưới đây ACC sẽ giới thiệu về Mẫu biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế mới nhất 2021 mới nhất.

1. Thiết kế công trình xây dựng là gì?

Thiết kế xây dựng là sự triển khai sáng tạo các công trình xây dựng dựa trên một mục đích cụ thể nào đó. Thiết kế xây dựng làm cho các ý tưởng, ước muốn trở thành thực tiễn và hấp dẫn người dùng hoặc khách hàng từ đó góp phần tạo nên một kiến trúc đẹp.

2. Nghiệm thu hồ sơ thiết kế công trình xây dựng là gì?

Nghiệm thu thiết kế công trình xây dựng được hiểu là sau khi hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được thẩm định, phê duyệt theo quy định, chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc đã thực hiện, sự phù hợp về quy cách, số lượng hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu thiết kế nếu đạt yêu cầu. (Điều 5 Thông tư số 26/2016/TT- BXD).

3. Quy trình thiết kế công trình xây dựng?

Thiết kế xây dựng được thực hiện theo trình tự một bước hoặc nhiều bước như sau:

– Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công;

– Thiết kế hai bước bao gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công;

– Thiết kế ba bước bao gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công;

– Thiết kế nhiều bước theo thông lệ quốc tế. Người quyết định đầu tư quyết định số bước thiết kế xây dựng khi phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng.

4. Mẫu biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế mới nhất 2021 là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế mới nhất 2021 là biên bản được lập ra khi thực hiện hoạt động nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.

Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình được sử dụng để ghi nhận lại hoạt động nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình. Trong biên bản thể hiện các nội dung về thiết kế công trình nghiệm thu, đánh giá hồ sơ thiết kế,…

5. Mẫu biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế mới nhất 2021?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

…., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN SỐ NGHIỆM THU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

……(ghi tên công trình xây dựng)

  1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ bước thiết kế, đối tượng thiết kế xây dựng công trình)
  2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
  3. a) Chủ đầu tư : (ghi tên tổ chức, cá nhân)

Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật:…

  1. b) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: (ghi tên tổ chức, cá nhân)

Họ và tên, chức vụ người đại diện  theo pháp luật ….

  1. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: … ngày… tháng … năm………

Kết thúc: ……  ngày…. tháng……… năm……….

Tại …

  1. Đánh giá hồ sơ thiết kế:
  2. a) Về chất lượng thiết kế xây dựng công trình : (đánh giá sự phù hợp với nhiệm vụ thiết kế và bước thiết kế trước đó đã được phê duyệt);
  3. b) Về khối lượng công việc thiết kế xây dựng công trình: (đối chiếu theo hợp đồng thiết kế);
  4. c) Về hình thức, số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng công trình;
  5. d) Các vấn đề khác, nếu có.

5.Kết luận:

Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình;

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thiết kế và các kiến nghị khác nếu có.

NHÀ THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu)
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu)

 

 

Hướng dẫn viết biên bản nghiệm thu thiết kế công trình xây dựng
Trong biên bản ghi địa danh, ngày tháng năm lập biên bản
– Ghi số biên bản nghiệm thu công trình
– Trong tên biên bản ghi tên của công trình xây dựng được nghiệm thu thiết kế
– Phần đối tượng nghiệm thu ghi rõ bước thiết kế, đối tượng thiết kế xây dựng công trình
– Ghi tên tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư và họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật.
– Ghi tên tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư và họ tên, chức vụ của của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình
– Ghi rõ thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc nghiệm thu
– Ghi những đánh giá hồ sơ thiết kế: Về chất lượng thiết kế xây dựng công trình (đánh giá sự phù hợp với nhiệm vụ thiết kế và bước thiết kế trước đó đã được phê duyệt); Về khối lượng công việc thiết kế xây dựng công trình (đối chiếu theo hợp đồng thiết kế);Về hình thức, số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng công trình;…

Nói tóm lại, qua bài viết trên, ACC Group đã cung cấp thông tin cho quý khách hàng về Mẫu biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế mới nhất 2021. Mong rằng quý khách hàng có thể áp dụng Mẫu biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế mới nhất 2021 vào công việc để đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, nếu cần sự hỗ trợ về Mẫu biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế mới nhất 2021, quý khách hãy liên hệ với ACC Group để được tư vấn thêm.

 

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ