CÔNG TY LUẬT ACC

Mẫu biên bản kỷ luật nhân viên (Cập nhật 2021)

Đàm Như

Mẫu biên bản kỷ luật nhân viên (Cập nhật 2021)

Đàm Như

08/12/2021

Kỷ luật nhân viên là một trong những hình phạt của cơ quan, tổ chức khi nhân sự trong tổ chức, cơ quan vi phạm những quy định của cơ quan, tổ chức đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng có những hiểu biết về vấn đề này. Trong bài viết hôm nay, ACC sẽ cung cấp tới quý khách hàng những nội dung xoay quanh vấn đề Mẫu biên bản kỷ luật nhân viên (Cập nhật 2021).

6 12

Mẫu biên bản kỷ luật nhân viên (Cập nhật 2021)

1. Kỷ luật là gì?

Kỷ luật là những quy tắc xử sự chung do một cơ quan, tổ chức đặt ra yêu cầu tất cả các thành viên thuộc cơ quan, tổ chức đó phải tuân theo. Kỷ luật mang tính pháp lý hoặc không mang tính pháp lý.

– Đối với các tổ chức không phải thuộc Cơ quan Nhà nước là những quy định cho các cá nhân trong tổ chức, bắt buộc họ phải thực hiện theo, trường hợp không tuân thủ, trường hợp không tuân thủ những kỷ luật đó sẽ phải chịu hình thức kỷ luật theo nội dung tổ chức đó quy định, không mang tính pháp lý.

– Cơ quan Nhà nước kỷ luật là những quy định mang tính chất bắt buộc các cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ nếu không thực hiện sẽ bị xử lý kỷ luật, việc xử lý kỷ luật này sẽ mang tính pháp lý.

2. Các trường hợp bị xử lý kỷ luật

2.1. Đối với Cơ quan Nhà nước

Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, quy định về các hành vi bị xử lý kỷ luật, cụ thể:

– Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật.

– Mức độ của hành vi vi phạm được xác định như sau:

+ Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ tác hại không lớn, tác động trong phạm vi nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

+ Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

+ Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân làm mất uy tín cơ quan, tổ chức, đơn vị.

+ Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội, gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

2.2. Đối với các Cơ quan, tổ chức khác

Căn cứ quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động năm 2019, quy định về các hình thức kỷ luật đối với các trường hợp cụ thể:

– Hình thức khiển trách: Bằng miệng hoặc bằng văn bản được áp dụng đối với người lao động phạm lỗi lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ.

– Hình thức kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá 06 tháng hoặc chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 06 tháng hoặc cách chức được áp dụng: Đối với người lao động đó bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày bị khiển trách hoặc những hành vi vi phạm đó được quy định trong nội quy lao động.

– Hình thức sa thải: Trong đó, sa thải là hình thức xử lý kỷ luật lao động cao nhất và chỉ được áp dụng khi thuộc một trong 03 trường hợp quy định tại Điều 126 Bộ luật Lao động năm 2019, cụ thể:

+ Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động.

+ Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý luật cách chức mà tái phạm. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này.

+ Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đánh.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: Thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

3. Mẫu biên bản kỷ luật nhân viên là gì?

Mẫu biên bản kỷ luật nhân viên là mẫu biên bản được lập ra khi trong công ty, doanh nghiệp có sự vi phạm kỷ luật của người lao động. Trong mẫu biên bản ghi rõ đầy đủ nội dung thông tin của người lập, người bị lập biên bản, thời gian diễn ra, sự việc vi phạm, những thiệt hại gây ra…. Biên bản được lập ra phải có sự chứng kiện của người khác, mời các bạn cùng xem và tải về mẫu biên bản về việc vi phạm pháp luật tại đây.

Trong Mẫu biên bản vi phạm kỷ luật 2021 sẽ gồm những nội dung cơ bản sau đây: Thời gian và địa điểm của cuộc họp xử lý kỷ luật, Phần tên biên bản, Tên đầy đủ của các thành phần tham gia, kèm chức vụ nếu có, Những thiệt hại gây ra…

4. Những lưu ý khi soạn thảo biên bản kỷ luật nhân viên

Sau đây là một số điểm cần lưu ý khi làm biên bản kỷ luật nhân viên:

– Chủ thể lập biên bản kỷ luật nhân viên: Người ra quyết định lập biên bản kỷ luật sẽ là đội ngũ giám sát (thường thuộc các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, F&B); hoặc những lãnh đạo cấp cao, cấp trung có thẩm quyền phát hiện sai phạm trong quá trình kiểm tra công việc.

– Căn cứ để đưa ra hình thức xử lý trong biên bản: Hình thức xử lý kỷ luật trong biên bản này sẽ tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm của nhân viên nhưng cần căn cứ trên nội quy công ty, thỏa ước lao động, hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động đã được thỏa thuận giữa các bên, và cần theo đúng pháp luật lao động.

– Hình thức trình bày biên bản: Biên bản kỷ luật nhân viên có thể đánh máy, viết tay hoặc điền vào biểu mẫu có sẵn của công ty. Tuy nhiên dù lập biên bản theo hình thức nào, người soạn thảo biên bản cũng cần tuân theo đúng chuẩn văn bản hành chính, trình bày rõ ràng thông tin. Biên bản này cũng cần được lưu trữ và gửi đến bộ phận hành chính, phòng ban liên quan theo quy định.

– Nội dung biên bản: Nội dung cần trình bày chi tiết cụ thể, rõ ràng, chính xác các thông tin gồm: thời gian, địa điểm lập biên bản; hành vi vi phạm, bằng chứng vi phạm; hình thức xử lý kỷ luật.

– Hình thức kỷ luật trong biên bản: Biên bản cần trình bày hình thức kỷ luật nhân viên phù hợp theo quy chế kỷ luật của công ty dựa trên số lỗi, loại lỗi, mức độ vi phạm cũng như có sự xem xét giảm nhẹ dựa trên quá trình cống hiến, thành tích làm việc để nhân viên ngay cả khi họ bị phạt thì vẫn tâm phục khẩu phục.

– Tính chính xác: Tuyệt đối không được làm biên bản kỷ luật nhân viên khi chưa có đủ chứng cứ về sai phạm hoặc lập biên bản dựa trên cảm tính và nhận định lỗi sai theo quan điểm cá nhân. Vì khi người lao động bị xử lý kỷ luật không đúng thì họ có quyền kiện lên cơ quan có thẩm quyền để đòi lại sự công bằng cho họ.

– Số bản của biên bản được lập ra: Biên bản kỷ luật nhân viên cần được lập thành ít nhất 02 bản để người vi phạm cũng như ban lãnh đạo có thể đối chứng khi cần thiết.

5. Mẫu biên bản kỷ luật nhân viên của ACC

 

CÔNG TY ……  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …./BB …………, ngày … tháng … năm  ……

     BIÊN BẢN

Về việc kỷ luật nhân viên

Hôm nay, vào lúc … giờ … phút, ngày …. tháng … năm ….., tại:………………………..

Chúng tôi bao gồm:

– Họ và tên, đơn vị, chức vụ người lập biên bản

……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

– Họ và tên, đơn vị, chức vụ người bị lập biên bản

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:

– Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Diễn biến của vụ việc xảy ra:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Thiệt hại về mặt vật chất:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Tang vật: ………………………………………………………………………….

– Ý kiến của người bị lập biên bản:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản này được người bị lập biên bản (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người lập biên bản  Người chứng kiến Người bị lập biên bản

Trên đây ACC đã gửi tới quý khách hàng Mẫu biên bản kỷ luật nhân viên (Cập nhật 2021) cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để quý khách hàng tham khảo. Qua đó quý vị có căn cứ để xử lý vi phạm kỷ luật lao động là hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Nếu còn gì thắc mắc về Mẫu biên bản kỷ luật nhân viên, hãy liên hệ với ACC để được giải đáp!

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ