Thủ tục đăng ký kinh doanh photocopy (Cập nhật 2020)

Trang chủ / Blog / Cách Đăng Ký GPKD / Thủ tục đăng ký kinh doanh photocopy (Cập nhật 2020)

Căn cứ vào Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động in, theo đó, Chính phủ nghiêm cấm mọi trường hợp cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoạt động nhưng không có Giấy phép hoạt động in, không đăng ký hoạt động và không khai báo hoạt động theo quy định của pháp luật. Do đó, khi muốn đăng ký kinh doanh photocopy cần phải thực hiện các thủ tục bắt buộc, bao gồm: thủ tục đăng ký kinh doanh photocopy, thủ tục khai báo hoạt động dịch vụ photocopy và thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Đăng ký kinh doanh photocopy
Đăng ký kinh doanh photocopy

Thủ tục đăng ký kinh doanh photocopy nhằm mục đích cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có chức năng in ấn, photocopy do cơ quan có thẩm quyền cấp, cụ thể được quy định tại Điều 52, NĐ 43/2010/NĐ-CP.

Thủ tục đăng ký kinh doanh photocopy thông thường được thực hiện thông qua các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh photocopy bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký

kinh doanh. Nội dung gồm:

 • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có)
 • Ngành, nghề kinh doanh photocopy
 • Số vốn kinh doanh
 • Số lao động
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
  1. Bản sao hợp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
  2. Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh (trong trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập).
  3. Giấy tờ chứng minh địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký kinh doanh được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện nơi được đặt địa điểm kinh doanh.

Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Lệ phí cấp mới: 100.000 VNĐ

Bước 3: Nhận kết quả.

Sau khi đăng ký kinh doanh, chủ kinh doanh tiếp tục thực hiện các thủ tục về thuế dành cho đối tượng mới thành lập. Các loại thuế phải nộp bao gồm: thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Các loại thuế này phải được tiến hành kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật tương ứng.

Một điều cần lưu ý khác là kinh doanh photocopy là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, theo quy định tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP. Do đó, chủ kinh doanh muốn đăng ký kinh doanh photocopy cần phải thực hiện thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy tại Ủy ban nhân dân huyện theo Điều 25 NĐ 60/2014/NĐ-CP.

Thủ tục khai báo hoạt động dịch vụ photocopy phải được thực hiện chậm nhất là 10 ngày trước khi hoạt động kinh doanh, cụ thể gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị tờ khai

Tờ khai gồm 2 bản theo mẫu quy định.

Nội dung của tờ khai bao gồm: Tên cơ sở dịch vụ photocopy, tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy, CMND, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, danh mục thiết bị,…

Bước 2: Nộp tờ khai

Chủ kinh doanh gửi tờ khai qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp tại UBND huyện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo, cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin theo mẫu quy định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi UBND huyện cập nhật thông tin trong tờ khai thì chủ kinh doanh có thể kinh doanh hợp pháp.

Đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, theo Điều 5 Nghị định số 72/2009/NĐ-CP của Chính phủ, đây là thủ tục bắt buộc đối với chủ kinh doanh khi đăng ký kinh doanh photocopy.

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
 2. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trừ hộ gia đình kinh doanh chưa được cấp giấy chứng nhận này); Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các tổ chức sự nghiệp có thu);
 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
 4. Bản khai lý lịch của chủ kinh doanh (có dán ảnh và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp). Nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản khai nhân sự, bản photocopy hộ chiếu, bản photocopy thẻ cư trú (xuất trình bản chính để kiểm tra).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ được nộp tại Phòng cảnh sát quản lý trật tự xã hội tại địa phương.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an có thẩm quyền phải hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không đủ điều kiện thì cơ quan Công an phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Lệ phí: 300.000 VNĐ

Bước 3: Nhận kết quả.

Trên đây là toàn bộ các thủ tục cần phải thực hiện để đăng ký kinh doanh photocopy.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »