Thủ Tục Đăng Ký Kinh Doanh Nhà Nghỉ (Cập Nhật 2020)

Trang chủ / Blog / Cách Đăng Ký GPKD / Thủ Tục Đăng Ký Kinh Doanh Nhà Nghỉ (Cập Nhật 2020)
Đăng ký kinh doanh nhà nghỉ
Đăng ký kinh doanh nhà nghỉ

Dịch vụ lưu trú bao gồm các cơ sở lưu trú theo quy định của Luật du lịch và các hình thức dịch vụ cho thuê lưu trú khác (nghỉ theo giờ và nghỉ qua đêm) hoạt động trên đất liền hoặc trên các phương tiện tàu thủy lưu trú du lịch. Kinh doanh nhà nghỉ nằm trong phạm vi dịch vụ lưu trú, do đó, để kinh doanh đi vào hoạt động, các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Cần được đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Cần có giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự;
 • Cẩn có giấy phép phòng cháy chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy của công an có thẩm quyền;

Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ có thể hoạt động dưới loại hình hộ kinh doanh cá thể hoặc thành lập doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ lưu trú, mã ngành:

 • 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

(Chi tiết: 55103 Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày và 55104 Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự)

Nội dung bài viết:

1. Thủ tục đăng ký Hộ kinh doanh kinh doanh nhà nghỉ

Hồ sơ đăng ký Hộ kinh doanh kinh doanh nhà nghỉ

 • Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh kinh doanh nhà nghỉ
 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các thành viên Hộ kinh doanh.

Thẩm quyền giải quyết

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (Bộ phận một cửa UBND cấp huyện).

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Chi phí

Lệ phí đăng ký Hộ kinh doanh: 50.000 VNĐ (Năm mươi nghìn đồng).

Kết quả nhận được

Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh kinh doanh nhà nghỉ.

Trình tự, thủ tục đăng ký Hộ kinh doanh

Bước 1: Nộp 01 bộ hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

 • Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh kinh doanh nhà nghỉ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định 78/2015/NĐ-CP;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh nhà nghỉ

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh nhà nghỉ

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp kinh doanh nhà nghỉ;
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp kinh doanh nhà nghỉ;
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực đối với người thành lập doanh nghiệp là cá nhân; quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức.

Thẩm quyền giải quyết

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Chi phí

100.000 VNĐ (Phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp).

Kết quả nhận được

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh trả lời người nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo thay đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

3. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh 
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

Thẩm quyền giải quyết

 • Hộ kinh doanh: Công an cấp huyện có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận
 • Doanh nghiệp: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an cấp tỉnh có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí

300.000 VNĐ (Ba trăm nghìn đồng).

Kết quả nhận được

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Bước 1: Nộp hồ sơ tới Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

 • Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính hoặc Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.
 • Đối với hình thức nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an thì khi nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở kinh doanh phải chuyển cho cơ quan Công an có thẩm quyền bản cứng hồ sơ hợ lệ.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. 

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

 • Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

4. Giấy phép phòng cháy chữa cháy

Lưu ý đối với Nhà nghỉ cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và do cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Đối với Nhà nghỉ thông thường phải thông báo với cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng.

5. Dịch vụ ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHÀ NGHỈ

Với 8 năm kinh nghiệm trong kinh doanh, giúp đỡ nhiều cơ sở kinh doanh trong quá trình thành lập và hỗ trợ xin giấy chứng nhận theo yêu cầu, quý khách sẽ có được những dịch vụ tư vấn tuyệt vời khi lựa chọn ACC như sau:

 • Được báo giá trọn gói và cam kết không phát sinh;
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). 
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản 
 • Được hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh.
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »