Đăng ký cấp giấy phép kinh doanh Hợp Tác Xã (Thủ tục 2021)

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, trước khi hoạt động, hợp tác xã cần phải thực hiện đăng ký kinh doanh hợp tác xã tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Đăng ký kinh doanh hợp tác xã

ACC là công ty có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ đăng kí thành lập hợp tác xã. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về các bước đăng ký kinh doanh hợp tác xã đúng pháp luật.

1. Một số điểm lưu ý về hợp tác xã

 • Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tập thể, có các thành viên là cá nhân hoặc tổ chức.
 • Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế mang tính xã hội và tính nhân văn sâu sắc.
 • Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân
 • Hợp tác xã đượctổ chức và hoạt động trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 • Hợp tác xã thực hiện việc phân phối thu nhập cho các thành viên theo lao động, theo vốn góp và theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã.
 • Hợp tác xã được hưởng các chính sách bảo đảm, hỗ trợ và ưu đãi của Nhà nước.

2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;
 • Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật hợp tác xã 2012
 • Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật hợp tác xã 2012
 • Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật hợp tác xã 2012

3. Hồ sơ đăng kí kinh doanh hợp tác xã

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lụcI-1, Thông tư 03/2014/ TT- BKHĐT
 • Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã 2012
 • Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lụcI-2, Thông tư 03/2014/ TT- BKHĐT
 • Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lụcI-3, Thông tư 03/2014/ TT- BKHĐT
 • Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lụcI-4, Thông tư 03/2014/ TT- BKHĐT
 • Nghị quyết của hội nghị thànhlập về những nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Hợp tác xã 2012 đã được biểu quyết thông qua.

Người đại điện hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

Hồ sơ đăng kí kinh doanh hợp tác xã có thể được gửi qua địa chỉ thư điện tử của cơ quan đăng ký hợp tác xã nhưng phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi đến nhận giấy chứng nhận đăng kí để đối chiếu và lưu hồ sơ.

4. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng kí kinh doanh hợp tác xã

Hợp tác xã phải tiến hành đăng ký kinh doanh hợp tác xã tại phòng tài chính – kế hoạch huộc UBND cấp huyện, nơi hợp tác xã dự định thành lập đặt trụ sở chính.

Cơ quan đăng ký hợp tác xã phải trao hoặc gửi giấy biên nhận khi hồ sơ đăng ký đã bảo đảm tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và không được yêu cầu hợp tác xã  nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào khác. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, một bản giao cho người nộp hồ sơ, một bản lưu kèm hồ sơ trong quá trình thực hiện đăng kí kinh doanh.

5. Thời hạn cấp giấy chứng nhận kinh doanh hợp tác xã

Cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp giấy chứng nhận cho hợp tác xã trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu đáp ứng đủ điều kiện nêu trên.

Trong trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng kí thì cơ quan đăng kí hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử nêu rõ lí do cho hợp tác xã biết trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

6. Thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trường hợp hợp tác xã thay đổi một trong các nội dung về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận đăng ký. Việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Khi hợp tác xã thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, hợp tác xã thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, địa điểm kinh doanh thì phải gửi thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thay đổi.

 

7. Dịch vụ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Công ty ACC có nhiều kinh nghiệm thành lập hợp tác xã cho khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên minh hợp tác xã như sau:

 • Tư vấn cho khách hàng về điều kiện, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã,
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho khách hàng theo quy định của pháp luật.
 • Thay mặt hợp tác xã tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã.
 • Theo dõi việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền.
 • Giải trình các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký thành lập hợp tác xã
 • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình đăng ký thành lập hợp tác xã.

8. Kết quả khách hàng nhận được

 • Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hợp tác xã và mã số thuế
 • Biên lai thu phí đăng kí kinh doanh hợp tác xã.

9. Chi phí thực hiện đăng ký kinh doanh hợp tác xã

ACC là doanh nghiệp có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng kí kinh doanh hợp tác xã. Chúng tôi cam kết đem đến dịch vụ đăng ký thành lập hợp tác xã trong thời gian nhanh nhất, và mức chi phí thấp nhất.

Giá trọn gói cho dịch vụ này là: xx.xxx.xxx VNĐ.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận