messenger whatsapp viber zalo phone mail
Hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Khi điều hành hoạt động của một doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần phải thực hiện rất nhiều các thủ tục hành chính, ví dụ như khi bạn muốn thay đổi bất kỳ nội dung nào được quy định trên giấy phép đăng ký kinh doanh thì bạn phải làm thủ tục thông báo đến Sở kế hoạch và Đầu tư, và rất nhiều các thủ tục phát sinh khác trong quá trình hoạt động kinh doanh. Thông thường các thủ tục của doanh nghiệp, hộ kinh doanh tương đối phức tạp, nếu bạn không có kinh nghiệm trong việc soạn thảo, chuẩn bị các hồ sơ để nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Để hỗ trợ cho bạn thực hiện các thủ tục cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng, Công ty Luật ACC thực hiện hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Tham khảo bài viết sau đây để có thêm thông tin.

>> Tổng quan kiến thức cần nắm khi thành lập công ty

>> Thủ tục thành lập công ty

>> Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể

>> Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

>> Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh