messenger whatsapp viber zalo phone mail
Kiến thức pháp lý về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Kiến thức pháp lý về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hiện nay, hoạt động đầu tư từ ngoài vào Việt Nam đang tăng qua từng năm nhờ môi trường đầu tư lành mạnh, cũng như pháp luật có nhiều chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư đầu tư vào Việt Nam. Về mặt pháp luật đầu tư, trước khi đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư cần phải thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhằm hỗ trợ cho các nhà đầu tư ngoài thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để được cấp giấy chứng nhận đầu tư, công ty Luật ACC cung cấp kiến thức pháp lý, thường xuyên cập nhật các quy định mới của pháp luật để gửi đến khách hàng, các nhà đầu tư. Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, chúng tôi cam kết sẽ giúp được các nhà đầu tư thực hiện tốt được các thủ tục đầu tư.

>> Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

>> Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

>> Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài