Thủ tục đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng

Thủ tục, hợp đồng, hồ sơ và quy trình nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng (thủ tục năm 2021)

Đối tượng được phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài liên quan đến hoạt động nhập khẩu tàu …

Đọc bài viết