Kiểm tra viên thuế là gì? Nhiệm vụ và tiêu chuẩn

Xem thêm: Cách kiểm tra mã số thuế hộ kinh doanh https://accgroup.vn/kiem-tra-ma-so-thue-ho-kinh-doanh

Trong thời đại hiện nay, vai trò của kiểm tra viên thuế đang thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế, một lĩnh vực quan trọng mà Nhà nước, các cơ quan ban ngành và xã hội đều quan tâm. Vậy, kiểm tra viên thuế là gì? Nhiệm vụ của họ là gì? Tiêu chuẩn ngạch kiểm tra viên thuế là như thế nào? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những điều này và còn nhiều thông tin thú vị khác.

1. Kiểm tra viên thuế là gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 29/2022/NĐ-CP, kiểm tra thuế là công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cơ bản của ngành thuế; trực tiếp thực hiện phần hành công việc của nghiệp vụ quản lý thuế.

2. Nhiệm vụ của kiểm tra viên thuế:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 29/2022/NĐ-CP, nhiệm vụ của kiểm tra viên thuế bao gồm:

Tham gia xây dựng kế hoạch thu thuế và thu khác: Họ tham gia vào quá trình lập kế hoạch thu thuế và thu khác, thu nợ thuế, cưỡng chế thuế và kế hoạch công tác tháng, quý, năm theo nhiệm vụ được giao. Họ cũng tham gia vào việc xây dựng các quy định cụ thể để triển khai nhiệm vụ quản lý thuế.

Tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký thuế: Kiểm tra viên thuế hướng dẫn và tiếp nhận các thủ tục đăng ký thuế, giảm thuế, khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, hoàn thuế.

Quản lý thông tin người nộp thuế: Họ theo dõi và quản lý thông tin người nộp thuế theo nhiệm vụ được giao.

Nắm rõ tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh: Kiểm tra viên thuế phải nắm rõ tình hình và kết quả hoạt động sản xuất dịch vụ, kinh doanh, ý thức chấp hành pháp luật thuế của đối tượng nộp thuế để có biện pháp quản lý đạt hiệu quả cao.

Đề xuất và cụ thể hóa chính sách thuế: Họ đề xuất và cụ thể hóa các chính sách, pháp luật thuế sao cho phù hợp với tình hình quản lý của địa phương và của ngành.

Kiểm tra viên thuế là gì? Nhiệm vụ và tiêu chuẩn

Kiểm tra viên thuế là gì? Nhiệm vụ và tiêu chuẩn

 

3. Tiêu chuẩn ngạch kiểm tra viên thuế:

3.1. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của kiểm tra viên thuế:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 29/2022/TT-BTC, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của kiểm tra viên thuế bao gồm:

Nắm vững các quy định của pháp luật: Kiểm tra viên thuế phải nắm vững các quy định của pháp luật về chế độ chính sách liên quan đến lĩnh vực thuế và quy trình nghiệp vụ quản lý có liên quan đến phần công việc được giao.

Nắm rõ quy trình xây dựng kế hoạch: Họ cần nắm rõ quy trình xây dựng các kế hoạch, phương án và các quyết định cụ thể, và có kiến thức am hiểu trong lĩnh vực được giao.

Sử dụng thành thạo máy vi tính: Kiểm tra viên thuế cần sử dụng thành thạo máy vi tính, phần mềm quản lý thuế và các công cụ khác.

Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình: Họ phải có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu.

3.2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư 29/2022/TT-BTC, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của kiểm tra viên thuế bao gồm:

Bằng tốt nghiệp đại học trở lên: Kiểm tra viên thuế cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến kế toán, tài chính, thuế hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Chứng chỉ nghiệp vụ kiểm toán, kiểm tra thuế hoặc các chứng chỉ chuyên ngành khác: Ngoài bằng cấp, kiểm tra viên thuế cần phải có các chứng chỉ nghiệp vụ kiểm toán, kiểm tra thuế hoặc các chứng chỉ chuyên ngành khác phù hợp với công việc được giao.

Tham gia đào tạo và bồi dưỡng: Họ phải tham gia các khóa đào tạo và bồi dưỡng chuyên ngành, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ.

4. Làm thế nào để trở thành kiểm tra viên thuế?

Để trở thành kiểm tra viên thuế, bạn cần tuân thủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ đào tạo, bồi dưỡng được quy định bởi pháp luật. Thường thì, bạn sẽ phải hoàn thành các bước sau:

Bước 1: Đào tạo chuyên ngành: Bạn cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến kế toán, tài chính, thuế hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Bước 2: Làm việc và tích luỹ kinh nghiệm: Sau khi có bằng cấp, bạn cần làm việc trong lĩnh vực liên quan đến thuế để tích luỹ kinh nghiệm và nâng cao kiến thức nghiệp vụ.

Bước 3: Đào tạo nghiệp vụ: Bạn cần tham gia các khóa đào tạo và bồi dưỡng chuyên ngành để nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc kiểm tra thuế.

Bước 4: Đăng ký và thi công chức: Sau khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn, bạn có thể đăng ký dự thi công chức và sau khi đậu, bạn sẽ trở thành kiểm tra viên thuế.

5. Kết luận

Kiểm tra viên thuế đóng một vai trò quan trọng trong quản lý thuế của Nhà nước. Họ cần nắm vững kiến thức nghiệp vụ, có trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên ngành. Việc trở thành kiểm tra viên thuế đòi hỏi sự nỗ lực, học hỏi liên tục và thực hành trong lĩnh vực liên quan đến thuế. Điều này giúp đảm bảo rằng họ có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả và đóng góp vào việc quản lý thuế của đất nước.

Nội dung bài viết:

    Đánh giá bài viết: (825 lượt)

    Bài viết liên quan

    Phản hồi (0)

    Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!